Anslut Dropbox-klienten till en proxyserver

Uppdaterat Nov 22, 2023

Du kan ansluta Dropbox-klienten till en proxyserver, om det finns en tillgänglig, i klientens inställningar. Om du är osäker på om du ska anslut till en eller inte kan du välja Identifiera automatiskt, vilket är standardinställningen. Om du är med i ett Dropbox-team frågar du administratören.

Windows

Så här ansluter du Dropbox-klienten till en proxyserver på en Windows-dator: 

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i aktivitetsfältet.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
 3. Klicka på Preferenser.
 4. Klicka på fliken Proxyservrar.
 5. På Mac klickar du på Ändra inställningar … bredvid Proxyservrar.
 6. Välj de Dropbox-proxyinställningar som du vill ha:
  • Om du vill att Dropbox ska ignorera alla proxyservrar väljer du Ingen proxy.
  • Om du vill att Dropbox ska ansluta till en proxyserver om den är tillgänglig, eller om du inte vet och vill använda standardinställningarna, väljer du Identifiera automatiskt.
  • Om du vill använda en ny proxyserver väljer du Manuell och anger proxytyp, server och användarnamn och lösenord, om det finns ett.

Mac

Så här ansluter du Dropbox-klienten till en proxyserver på en Mac-dator:

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i menyfältet.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
 3. Klicka på Preferenser.
 4. Klicka på fliken Nätverk.
 5. Klicka på Ändra inställningar ... bredvid Proxyservrar.
 6. Välj de Dropbox-proxyinställningar som du vill ha:
  • Om du vill att Dropbox ska ignorera alla proxyservrar väljer du Ingen proxy.
  • Om du vill att Dropbox ska ansluta till en proxyserver om den är tillgänglig, eller om du inte vet och vill använda standardinställningarna, väljer du Identifiera automatiskt.
  • Om du vill använda en ny proxyserver väljer du Manuell och anger proxytyp, server och användarnamn och lösenord, om det finns ett.
Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Svar från community

Andra sätt att få hjälp