Så konfigurerar du teamets klient med GPO

Uppdaterat Jun 14, 2024
person icon

Den här funktionen är avsedd för administratörer av Dropbox-team som använder GPO-funktionen (Group Policy Object) med Microsoft Active Directory för att hantera teamets IT-resurser.

Administratörer av Dropbox-team kan konfigurera sina teammedlemmars inställningar för Dropbox-klienten på distans med GPO. De kan konfigurera preferenser för enskilda teammedlemmar, grupper med teammedlemmar eller för hela teamet.

Om du vill konfigurera de här preferenserna laddar du ner dessa ADMX- och ADML-filmallar från GitHub eller använder tabellerna nedan. Rotmappen för alla preferenser är “HKCU\SOFTWARE\Policies\Dropbox”.

Så konfigurerar du allmänna preferenser

Administratörer kan konfigurera allmänna preferenser för sitt team med hjälp av nyckeln ”HKCU\SOFTWARE\Policies\Dropbox\General”.

Preferensinställning Namn i registret Alternativ Värde
Starta Dropbox vid systemstart StartDropboxOnSystemStartup Aktiverad 1 (standard)
    Inaktiverad 0
Dropbox-ikonen DropboxBadge Visa alltid 1 (standard)
    Om andra finns med 2
    Visa aldrig 0
Öppna mappar i OpenFoldersIn Utforskaren 0
    Dropbox-klienten 1 (standard)
highlighter icon

Anmärkningar:

  • Följande preferensinställningar kan endast konfigureras av teammedlemmen:
    • Öppna klienten när du startar Dropbox
    • Språk
  • Teams som har aktiverat samtidig redigering med Microsoft kommer inte att kunna använda Dropbox-ikonen. Läs mer om samtidig redigering.

Så konfigurerar du nätverkspreferenser

Administratörer kan konfigurera preferenser för LAN synk för sitt team med hjälp av nyckeln ”HKCU\SOFTWARE\Policies\Dropbox\Bandwidth”.

Preferensinställning Namn i registret Alternativ Värde
Aktivera LAN-synkning EnableLANSync Aktiverad 1
    Inaktiverad 0

Administratörer kan konfigurera bandbreddspreferenser för sitt team med hjälp av nyckeln ”HKCU\SOFTWARE\Policies\Dropbox\Bandwidth”.

Preferensinställning Namn i registret Alternativ Värde
Nedladdningshastighet DownloadRate Begränsa inte 2
  DownloadRateKBs Begränsa till (kB/s) DWORD
Uppladdningshastighet UploadRate Begränsa inte 2
  UploadRateKBs Begränsa till (kB/s) DWORD
    Begränsa automatiskt 1

Administratörer kan konfigurera proxypreferenser för sitt team med hjälp av nyckeln ”HKCU\SOFTWARE\Policies\Dropbox\Proxies”.

Preferensinställning Namn i registret Alternativ Värde
Proxyinställningar ProxyMode Ingen proxy 0
    Identifiera automatiskt 1 (standard)
    Manuellt 2
Proxytyp ProxyType HTTP HTTP
    SOCKS4 SOCKS4
    SOCKS5 SOCKS5
Server ProxyServer [Namn på proxyserver] <none>
Port ProxyPort [Proxyserverns portnummer] 8080 (standard)
Lösenord krävs för proxyserver ProxyServerRequiresPassword Aktivera 1
    Inaktivera 0 (standard)
Användarnamn Användarnamn [Användarnamn på proxyservern] STRING
Lösenord Lösenord [Lösenord på proxyservern] STRING

Så konfigurerar du låsinställningar

Administratörer kan konfigurera låsinställningar för att välja om teammedlemmar ska kunna åsidosätta administratörens preferenser.

Preferensinställning Namn i registret Alternativ Värde
Låsinställning LockedSetting Låst (Preferensen kan inte åsidosättas av teammedlemmar. Den är nedtonad i deras appreferenser.) 1
    Upplåst (Preferensen kan åsidosättas av teammedlemmar och är tillgänglig i deras appreferenser.) 0

Konfigurera uppdateringspreferenser

Administratörer kan ställa in teammedlemmarnas klienter så att de läser registervärdena på nytt så att deras preferenser uppdateras vid specifika tidsintervall.

Preferensinställning Namn i registret Alternativ Värde
Intervallinställning SettingsPollInterval Tid (i sekunder)

 

DWORD (standard = 3600)

 

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp