Slik konfigurerer du teamets skrivebord med GPO

Oppdatert Jun 14, 2024
person icon

Denne funksjonen er for administratorer av Dropbox-team som bruker GPO-funksjonen (Group Policy Object) med Microsoft Active Directory til å administrere teamets IT.

Administratorer av Dropbox-team kan konfigurere teammedlemmenes innstillinger for Dropbox-skrivebordsappen eksternt ved å bruke GPO. De kan velge å konfigurere innstillinger for individuelle teammedlemmer, grupper av teammedlemmer eller komplette team.

For å konfigurere disse innstillingene kan du laste ned disse .admx- og .adml-filmalene fra GitHub eller se tabellene nedenfor. Rotkatalogen for alle innstillinger er «HKCU\SOFTWARE\Policies\Dropbox».

Slik konfigurerer du generelle innstillinger

Administratorer kan konfigurere generelle preferanser for teamet sitt ved å bruke nøkkelen «HKCU\SOFTWARE\Policies\Dropbox\General».

Preferanseinnstilling Navn på register Alternativ Verdi
Start Dropbox når systemet starter opp StartDropboxOnSystemStartup Aktivert 1 (standard)
    Deaktivert 0
Dropbox-badge DropboxBadge Vis alltid 1 (standard)
    Dersom andre er synlige 2
    Aldri vis 0
Åpne mapper i OpenFoldersIn Filutforsker 0
    Dropbox-skrivebordsprogrammet 1 (standard)
highlighter icon

Merknader:

  • Følgende innstillinger kan bare konfigureres av teammedlemmet:
    • Åpne skrivebordsappen når du starter Dropbox
    • Språk
  • Team med samtidig redigering til Microsoft aktivert vil ikke kunne bruke Dropbox-badge. Finn ut mer om samtidig redigering.

Slik konfigurerer du nettverksinnstillinger

Administratorer kan konfigurere preferanser for LAN-synkronisering for teamet sitt ved å bruke nøkkelen «HKCU\SOFTWARE\Policies\Dropbox\Bandwidth».

Preferanseinnstilling Navn på register Alternativ Verdi
Aktiver LAN-synkronisering EnableLANSync Aktivert 1
    Deaktivert 0

Administratorer kan konfigurere båndbreddepreferanser for teamet sitt ved å bruke nøkkelen «HKCU\SOFTWARE\Policies\Dropbox\Bandwidth».

Preferanseinnstilling Navn på register Alternativ Verdi
Nedlastingshastighet DownloadRate Ikke begrens 2
  DownloadRateKBs Begrens til (KB/s) DWORD
Opplastingshastighet UploadRate Ikke begrens 2
  UploadRateKBs Begrens til (KB/s) DWORD
    Begrens automatisk 1

Administratorer kan konfigurere proxy-preferanser for teamet sitt ved å bruke nøkkelen «HKCU\SOFTWARE\Policies\Dropbox\Proxies».

Preferanseinnstilling Navn på register Alternativ Verdi
Proxy-innstillinger ProxyMode Ingen proxy 0
    Finn automatisk 1 (standard)
    Manuelt 2
Proxy-type ProxyType HTTP HTTP
    SOCKS4 SOCKS4
    SOCKS5 SOCKS5
Server ProxyServer [Navn på proxyserver] <ingen>
Port ProxyPort [Portnummer på proxyserver] 8080 (standard)
Proxy-serveren krever passord ProxyServerRequiresPassword Aktiver 1
    Deaktiver 0 (standard)
Brukernavn Brukernavn [Brukernavn for proxyserver] STRENG
Passord Passord [Passord for proxyserver] STRENG

Slik konfigurerer du låseinnstillinger

Administratorer kan konfigurere låsepreferanser for å velge om teammedlemmer kan overstyre preferansene til administratoren.

Preferanseinnstilling Navn på register Alternativ Verdi
Låst innstilling LockedSetting Låst (preferanse kan ikke overstyres av teammedlemmet. Det er markert grått i app-preferansene.) 1
    Ikke låst (preferanse kan overstyres av teammedlemmet og er tilgjengelig i app-preferansene.) 0

Konfigurere preferanser for oppdateringer

Administratorer kan gjøre det slik at skrivebordsappen til teammedlemmer leser registerverdiene på nytt og oppdaterer preferansene ved spesifikke tidsintervaller.

Preferanseinnstilling Navn på register Alternativ Verdi
Intervallinnstilling SettingsPollInterval Tid (i sekunder)

 

DWORD (standard = 3600)

 

Var denne artikkelen nyttig?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre.

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen var til hjelp.

Takk for tilbakemeldingen!

Andre måter å få hjelp på