Jak skonfigurować pulpit zespołu za pomocą GPO

Zaktualizowano Jun 14, 2024
person icon

Ta funkcja przeznaczona jest dla administratorów zespołów Dropbox, którzy zarządzają IT w zespołach przy użyciu funkcji GPO (obiekty zasad grupy) w usłudze Microsoft Active Directory.

Administratorzy zespołów Dropbox mogą zdalnie konfigurować aplikację komputerową Dropbox członków zespołu przy użyciu GPO. Mogą konfigurować preferencje poszczególnych członków zespołu, grup członków lub całych zespołów.

Aby skonfigurować te preferencje, pobierz te pliki szablonów .admx oraz .adml z GitHub lub skorzystaj z zamieszczonych poniżej tabel. Katalog główny wszystkich preferencji to „HKCU\SOFTWARE\Policies\Dropbox”.

Konfigurowanie preferencji ogólnych

Administratorzy mogą konfigurować preferencje ogólne w swoich zespołach, używając klucza „HKCU\SOFTWARE\Policies\Dropbox\General”.

Ustawienie preferencji Nazwa rejestru Opcja Wartość
Włącz Dropbox przy uruchamianiu systemu StartDropboxOnSystemStartup Włączone 1 (domyślnie)
    Wyłączone 0
Plakietka Dropbox DropboxBadge Zawsze pokazuj 1 (domyślnie)
    Jeśli inni są obecni 2
    Nigdy nie pokazuj 0
Otwórz foldery w OpenFoldersIn Eksplorator plików 0
    Aplikacja komputerowa Dropbox 1 (domyślnie)
highlighter icon

Uwagi:

  • Poniższe preferencje mogą być konfigurowane tylko przez członka zespołu:
    • Otwórz aplikację komputerową podczas uruchamiania Dropbox
    • Język
  • Zespoły z włączoną funkcją współtworzenia Microsoft nie będą mogły korzystać z plakietki Dropbox. Więcej informacji o współtworzeniu.

Konfigurowanie preferencji sieci

Administratorzy mogą konfigurować preferencje synchronizacji przez sieć lokalną w swoich zespołach, używając klucza „HKCU\SOFTWARE\Policies\Dropbox\Bandwidth”.

Ustawienie preferencji Nazwa rejestru Opcja Wartość
Włącz synchronizację przez sieć lokalną EnableLANSync Włączone 1
    Wyłączone 0

Administratorzy mogą konfigurować preferencje przepustowości w swoich zespołach, używając klucza „HKCU\SOFTWARE\Policies\Dropbox\Bandwidth”.

Ustawienie preferencji Nazwa rejestru Opcja Wartość
Szybkość pobierania DownloadRate Nie ograniczaj 2
  DownloadRateKBs Ograniczaj do (KB/s) DWORD
Szybkość przesyłania UploadRate Nie ograniczaj 2
  UploadRateKBs Ograniczaj do (KB/s) DWORD
    Ogranicz automatycznie 1

Administratorzy mogą konfigurować preferencje serwerów proxy w swoich zespołach, używając klucza „HKCU\SOFTWARE\Policies\Dropbox\Proxies”.

Ustawienie preferencji Nazwa rejestru Opcja Wartość
Ustawienia serwera proxy ProxyMode Brak serwera proxy. 0
    Automatyczne wykrywanie 1 (domyślnie)
    Ręczne 2
Typ serwera proxy ProxyType HTTP HTTP
    SOCKS4 SOCKS4
    SOCKS5 SOCKS5
Serwer ProxyServer [nazwa serwera proxy] <brak>
Port ProxyPort [numer portu serwera proxy] 8080 (domyślnie)
Serwer proxy wymaga podania hasła ProxyServerRequiresPassword Włącz 1
    Wyłącz 0 (domyślnie)
Nazwa użytkownika Nazwa użytkownika [nazwa użytkownika serwera proxy] STRING
Hasło Hasło [hasło serwera proxy] STRING

Konfigurowanie preferencji blokowania

Administratorzy mogą konfigurować preferencje blokowania, aby wybierać, czy członkowie zespołu mogą nadpisywać preferencje administratora.

Ustawienie preferencji Nazwa rejestru Opcja Wartość
Zablokowane ustawienie LockedSetting Zablokowane (brak możliwości zmiany preferencji przez członka zespołu; opcja jest wyszarzona w preferencjach aplikacji). 1
    Odblokowane (możliwość nadpisania preferencji przez członka zespołu; opcja jest dostępna w preferencjach aplikacji). 0

Konfigurowanie preferencji uaktualniania

Administratorzy mogą konfigurować aplikacje komputerowe członków zespołu do ponownego wczytywania wartości rejestru i uaktualniania preferencji w określonych odstępach czasu.

Ustawienie preferencji Nazwa rejestru Opcja Wartość
Odstęp czasu SettingsPollInterval Czas (w sekundach)

 

DWORD (domyślnie 3600)

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.