Tillåt brandväggs- och säkerhetsbehörigheter för Dropbox-klienten

Dropbox-klienten kräver inga ytterligare behörigheter för standard Windows- eller Mac-operativsystem utan ytterligare brandvägg, säkerhetsprogram (som ESET) eller antivirusprogram.

Om du har ytterligare brandvägg, säkerhet eller antivirus kommer dina steg för att tillåta Dropbox behörigheter att variera beroende på operativsystem och programvara, men dessa är de allmänna stegen du kan ta:

  • Vitlista, ignorera eller tillåt Dropbox i säkerhetsprogramvarans inställningar. Terminologin för den här åtgärden varierar beroende på programvaran. Du kan bli ombedd att göra detta när du laddar ner Dropbox-klienten. 
  • Uppdatera ditt säkerhetsprogram till senaste versionen. 
  • Ge Dropbox åtkomst till portarna 80 (HTTP) och 443 (HTTPS) samt 17600 och 17603 (för att öppna filer i tredjepartsprogram).
  • Tillåt följande processer att köra i brandväggs- eller säkerhetsprogram:
    • På Mac-datorer: tillåt "Dropbox", "DropboxMacUpdate" och "Dropbox Web Helper".
    • På Windows-datorer: tillåt "Dropbox", "Dropbox.exe" och "DropboxUpdate.exe".
  • Ge behörigheter till mapparna ".dropbox.cache", "dropboxupdate.exe" och "%TEMP%".

Läs den här artikeln om att ansluta via ett proxynätverk.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!