Ladda ner och installera Dropbox-klienten på datorn

Dropbox-klienten finns för operativsystemen Linux, macOS och Windows. (Se den här artikeln i stället om du kör Windows 10 i S-läge.) 

När installationen är klar har du Dropbox i aktivitetsfältet (Windows) eller i menyfältet (Mac) och Dropbox-mappen i Utforskaren (Windows) eller Finder (Mac) och den nya Dropbox-klienten. Alla ändringar du gör i Dropbox-filer i klienten synkas automatiskt överallt där du kommer åt dina filer i Dropbox, även kontot på dropbox.com.

Läs mer om hur Dropbox synkar dina filer.

Avsnitt i den här artiklen:

Så här laddar man ner och installerar Dropbox-klienten

Klicka på den här länken för att ladda ner och installera Dropbox-klienten på en Windows-, Mac- eller Linux-dator.

När du har installerat blir du instruerad att antingen logga in eller skapa ett nytt konto.

Så här installerar man Dropbox-klienten med adminbehörighet

Dropbox-klienten kräver adminbehörighet för att kunna köra med full funktionalitet på datorn. Detta aktiverar flera olika kärnfunktioner i Dropbox, däribland:

För de allra flesta användare installeras klienten automatiskt med adminbehörighet. Om du inte installerade den med adminbehörighet kan du göra det genom att följa anvisningarna nedan.

Obs! Om du inte har administratörsbehörighet på datorn (om du till exempel använder en arbetsdator) kan du behöva be IT-avdelningen om hjälp.

Installera Dropbox-klienten med adminbehörighet

 1. Om du redan har Dropbox installerat ska du avinstallera programmet.
 2. Hämta Dropbox-klienten.
 3. Öppna installationsprogrammet.
  • Högerklicka eller command-klicka inte Kör som administratör
 4. Följ instruktionerna i installationsguiden.
  • Om du ombeds att ange ett administrativt användarnamn och lösenord ska du ange dessa eller kontakta din administratör för att logga in.
  • Om du inte ombeds att ange något administrativt användarnamn och lösenord är du redan administratör på datorn.
 5. Slutför installationen och logga in på Dropbox.

Varför kräver Dropbox-klienten för mac åtkomst till nyckelringen?

Nyckelringen är ett system för lösenordshantering för Mac. Dropbox behöver åtkomst till din nyckelring för att verifiera ditt konto och ge ett extra skyddslager för Dropbox-appens inställningar.

 • Om du vill bevilja Dropbox åtkomst till nyckelringen klickar du på Tillåt eller Tillåt alltid (rekommenderas för smidig åtkomst) när du uppmanas att göra det från Mac-datorn.
 • Om du klickar på Neka kommer du att få felmeddelandet ”Det gick inte att starta Dropbox”. Av säkerhetsskäl kommer Dropbox inte att starta utan åtkomst till din nyckelring.

Vad är Dropbox Web Helper för macOS?

Dropbox Web Helper har stöd för Dropbox användargränssnitt på Mac-datorer. Den körs bara när klienten är igång. Dropbox Web Helper är en fristående process, så den kan startas och avbrytas vid andra tidpunkter än klienten. Anpassar du brandvägg eller antivirusprogram för Dropbox rekommenderar vi motsvarande anpassningar för Dropbox Web Helper.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!