Så här använder du Dropbox Rewind

Uppdaterat Feb 12, 2024
person icon

Den här artikeln handlar om en funktion som är tillgänglig för användare av planen Dropbox Backup, eller Dropbox Plus, Family, Professional, Essentials, Standard, Advanced, Business, Business Plus eller Enterprise.


Den här funktionen är inte tillgänglig i Dropbox för mobila enheter eller för användare i Dropbox Backup Beta.

Dropbox Rewind är ett verktyg som låter dig ångra ett stort antal ändringar på samma gång. Det är mest användbart när en stor dataförlusthändelse inträffar, till exempel om ett virus infekterar ditt konto.
 

Behöver du inte ångra många ändringar finns det andra saker du kan göra:

warning icon

Viktigt: Standardperioden för filåterställning och alternativ gäller inte för filer som raderas direkt i funktionen Skicka och spåra. Om du raderar en fil från Skicka och spåra är det permanent, och eventuella tillhörande metadata eller dataanalyser kan inte återställas när filen har raderats.

Dropbox Rewind kan ångra:

 • Redigering, namnändring, tillägg och radering av filer.
 • Åtgärder som vidtagits i delade mappar, inklusive de som ägs av andra personer.
 • Åtgärder som vidtagits i Dropbox-teammappar som du är medlem i och har redigeringsåtkomst till.


Dropbox Rewind kan inte ångra:

 • Ändringar gjorda före kontots versionshistorik.
 • Permanent raderade filer.
 • Ändringar i Paper-dokument (om du inte använder 2020 års version av Dropbox Paper).
 • Ändringar av filer eller mappar som ägs av andra team.
 • Filhistorik (tillbakaspolningen läggs helt enkelt till i historiken).
 • Ändringar av fil- eller mappmedlemskap – om du till exempel tagits bort från en delad mapp läggs du inte till i den mappen igen om du använder Dropbox Rewind.

Titta på den här videon för att se en snabb översikt över Dropbox Rewind.

Så här använder du Dropbox Rewind

På dropbox.com

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Spola tillbaka dina mappar:
  • Om du vill spola tillbaka hela Dropbox-kontot klickar du på ”” (ellips) bredvid Organisera och därefter på Spola tillbaka den här mappen.
  • Om du vill spola tillbaka en specifik mapp håller du muspekaren över namnet på mappen, klickar på ”” (ellips) bredvid Aktivitet, och därefter klickar du på Spola tillbaka den här mappen. Det spolar även tillbaka alla mappar i den specifika mappen.
 3. Klicka på Prova Rewind.
 4. Klicka på diagrammet för att välja en dag.
  • Vi rekommenderar att du väljer en dag precis innan händelsen inträffade – den visas vanligtvis som en topp i diagrammet.
 5. Klicka på Fortsätt.
 6. I listan Finjustera letar du reda på den tidigaste ändringen du vill ångra och klickar på det blå strecket under den.
  • Alla filändringar ovanför det blå strecket visas som gråtonade. Det betyder att de kommer att ångras efter tillbakaspolningen.
 7. Klicka på Fortsätt.
 8. Klicka på Spola tillbaka. Du får ett mejl när tillbakaspolningen är klar.
highlight icon

Obs! Om du är med i ett Dropbox-teamkonto och du följer instruktionerna i steg 2 för att spola tillbaka hela ditt Dropbox-konto kommer endast dina personliga filer och delade mappar att spolas tillbaka.Om du vill spola tillbaka en teammapp följer du instruktionerna i steg 2 för att spola tillbaka en specifik mapp. Upprepa steget för varje teammapp.

I Dropbox Backup

 1. Öppna dina inställningar för Dropbox.
 2. Klicka på fliken Säkerhetskopior.
 3. Klicka på Hantera säkerhetskopieringar.
 4. Till vänster väljer du den säkerhetskopiering som du vill hantera.
 5. Klicka på Spola tillbaka säkerhetskopiering för att återskapa en tidigare version av din säkerhetskopiering.
 6. Klicka på Prova tillbakaspolning i den högra sidomenyn.
 7. Klicka på diagrammet för att välja en dag.
  • Vi rekommenderar att du väljer en dag precis innan händelsen inträffade – den visas vanligtvis som en topp i diagrammet.
 8. Klicka på Fortsätt.
 9. I listan Finjustera letar du reda på den tidigaste ändringen du vill ångra och klickar på det blå strecket under den.
  • Alla filändringar ovanför det blå strecket visas som gråtonade. Det betyder att de kommer att ångras efter tillbakaspolningen.
 10. Klicka på Fortsätt.
 11. Klicka på Spola tillbaka. Du får ett mejl när tillbakaspolningen är klar.
highlight icon

Obs! Dropbox Rewind är inte tillgängligt i Dropbox för mobila enheter.


Läs om hur du kontrollerar vilken version av Dropbox Backup du använder
.

Administratörer: Hantera inställningarna för Dropbox Rewind för teamet

Normalt är det bara administratörer i Dropbox-teamkonton som får använda Dropbox Rewind. Administratörer kan dock ändra den här inställningen och även låta teammedlemmar använda Dropbox Rewind. Gör så här:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Under Innehåll klickar du på Tillbakaspolning.
 5. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid Ställ in vilka som får spola tillbaka mappar och välj Alla i teamet eller Endast teamadmin.
  • Om du väljer Alla i teamet får teammedlemmar spola tillbaka sina personliga mappar, delade mappar och teammappar.
  • Om du väljer Endast teamadmin kan teammedlemmar inte spola tillbaka några mappar i kontot. 
highlight icon

Obs! Administratörer kan inte logga in som teammedlem för att spola tillbaka medlemmens konto. De kan bara tillåta att teammedlemmen spolar tillbaka sitt eget konto.

Vad gör jag efter att jag använt Dropbox Rewind?

Efter att du använt Dropbox Rewind rekommenderar vi att du gör följande:

 • Kontrollera ditt konto på dropbox.com för att se till att de korrekta ändringarna har gjorts.
 • Vänta tills allt innehåll har synkats till kopplade enheter innan du gör några ändringar.


Om du inser att du vill spola tillbaka till en tidigare tidpunkt kan du göra det genom att följa stegen för Dropbox Rewind och välja en tidigare tidpunkt i diagrammet Filaktivitet eller listan Finjustering

Kan jag ångra Dropbox Rewind?

Ja, du kan ångra Dropbox Rewind genom att spola tillbaka kontot till en tidpunkt innan den första tillbakaspolningen gjordes. 
 

Du använder till exempel Rewind idag klockan 16:00 för att spola tillbaka kontot till den status det hade för tre dagar sedan. Ångra det genom att använda Rewind igen för att ställa tillbaka kontot till en tidpunkt före idag klockan 16:00.

Hur långt bakåt i tiden kan Dropbox spola tillbaka?

Dropbox Rewind kan endast ångra ändringar som gjorts i kontots versionshistorik

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!