Så här använder du Dropbox Rewind

Den här artikeln gäller en funktion som är tillgänglig för användare med Dropbox Backup-planen eller planerna Dropbox Plus, Family, Professional, Standard, Advanced och Enterprise.

Dropbox Rewind är ett verktyg som låter dig ångra ett stort antal ändringar på samma gång. Det är mest användbart när en stor dataförlusthändelse inträffar, till exempel om ett virus infekterar ditt konto.

Behöver du inte ångra många ändringar finns det andra saker du kan göra:

Dropbox Rewind kan ångra:

 • Redigering, namnändring, tillägg och radering av filer
 • Åtgärder som vidtagits i delade mappar, inklusive de som ägs av andra personer
 • Åtgärder som vidtas i Dropbox Business teammappar som du är medlem i och har redigeringsåtkomst till

Dropbox Rewind kan inte ångra:

 • Ändringar gjorda före kontots versionshistorik
 • Permanent raderade filer
 • Ändringar i Paper-dokument (om du inte använder 2020 års version av Dropbox Paper)
 • Ändringar av filer eller mappar som ägs av andra team
 • Filhistorik (tillbakaspolningen läggs helt enkelt till i historiken)
 • Ändringar av fil- eller mappmedlemskap – om du till exempel tagits bort från en delad mapp läggs du inte tillbaka i den mappen efter tillbakaspolning

Så här använder du Dropbox Rewind

På dropbox.com

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Om du vill spola tillbaka hela Dropbox-kontot klickar du på "" (ellips) bredvid Skapa och därefter på Spola tillbaka den här mappen. Om du bara vill spola tillbaka en specifik mapp håller du muspekaren över namnet på mappen, klickar på "" (ellips) och därefter Spola tillbaka den här mappen. Alla undermappar i mappen spolas också tillbaka.  
Dropbox Business-team: Om du är med i ett Dropbox Business-team och du följer instruktionerna i steg 2 för att spola tillbaka hela ditt Dropbox-konto, kommer endast dina personliga filer och delade mappar att spolas tillbaka. Om du vill spola tillbaka en teammapp följer du instruktionerna i steg 2 för att spola tillbaka en specifik mapp. Upprepa steget för varje teammapp.
 1. Klicka på Kom igång. Du får se ett diagram som mäter mappens aktivitet dag för dag.
 2. Klicka på diagrammet för att välja en dag.
  • Vi rekommenderar att du väljer en dag precis innan händelsen inträffade – den visas vanligtvis som en topp i diagrammet.
 3. Klicka på Fortsätt.
 4. I listan Finjustera letar du reda på den tidigaste ändringen du vill ångra och klickar på det blå strecket under den.
  • Alla filändringar ovanför det blå strecket visas gråtonade. Det betyder att de kommer att ångras efter tillbakaspolningen.
 5. Klicka på Fortsätt.
 6. Klicka på Spola tillbaka. Du får ett mejl när tillbakaspolningen är klar.

Från Dropbox-mappen på datorn

 1. Öppna Dropbox-mappen i Utforskaren (Windows) eller Finder (Mac).
 2. Högerklicka på den mapp du vill spola tillbaka.
 3. Klicka på Spola tillbaka.
 4. Klicka på Kom igång. Du får se ett diagram som mäter mappens aktivititet dag för dag.
 5. Klicka på diagrammet för att välja en dag.
  • Vi rekommenderar att du väljer en dag precis innan händelsen inträffade – den visas vanligtvis som en topp i diagrammet.
 6. Klicka på Fortsätt.
 7. I listan Finjustera letar du reda på den tidigaste ändringen du vill ångra och klickar på det blå strecket under den.
  • Alla filändringar ovanför det blå strecket visas gråtonade. Det betyder att de kommer att ångras efter tillbakaspolningen
 8. Klicka på Fortsätt.
 9. Klicka på Spola tillbaka. Du får ett mejl när tillbakaspolningen är klar.

IDropbox Backup

 1. Öppna dina inställningar för Dropbox.
 2. Klicka på fliken Säkerhetskopior.
 3. Klicka på Hantera säkerhetskopieringar.
 4. Till vänster väljer du den säkerhetskopiering som du vill hantera.
 5. Klicka på Spola tillbaka säkerhetskopiering för att återskapa en tidigare version av din säkerhetskopiering.
 6. Klicka på Prova tillbakaspolning i den högra sidomenyn.
 7. Klicka på diagrammet för att välja en dag.
  • Vi rekommenderar att du väljer en dag precis innan händelsen inträffade – den visas vanligtvis som en topp i diagrammet.
 8. Klicka på Fortsätt.
 9. I listan Finjustera letar du reda på den tidigaste ändringen du vill ångra och klickar på det blå strecket under den.
  • Alla filändringar ovanför det blå strecket visas gråtonade. Det betyder att de kommer att ångras efter tillbakaspolningen.
 10. Klicka på Fortsätt.
 11. Klicka på Spola tillbaka. Du får ett mejl när tillbakaspolningen är klar.

Obs! Dropbox Rewind är inte tillgängligt i Dropbox för mobila enheter.

Dropbox Rewind: admininställningar för Dropbox Business-team

Normalt är det bara administratörer i Dropbox Business-team som får använda Dropbox Rewind. Administratörer kan dock ändra den här inställningen och låta även teammedlemmar använda Dropbox Rewind. Gör så här:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Under Innehåll klickar du på Tillbakaspolning.
 5. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid Ställ in vilka som får spola tillbaka mappar och välj Alla i teamet eller Endast teamadmin
  • Om du väljer Alla i teamet får teammedlemmar spola tillbaka sina personliga mappar, delade mappar och teammappar.
  • Om du väljer Endast teamadmin kan teammedlemmar inte spola tillbaka några mappar i kontot. 

Obs! Administratörer kan inte logga in som teammedlem för att spola tillbaka medlemmens konto. De kan bara tillåta att teammedlemmen spolar tillbaka sitt eget konto.

Vad gör jag efter att jag använt Dropbox Rewind?

Efter att du använt Dropbox Rewind rekommenderar vi att du gör följande:

 • Kontrollerar ditt konto på dropbox.com för att se till att de korrekta ändringarna gjorts
 • Väntar tills allt innehåll har synkats till kopplade enheter innan du gör några ändringar

Om du märker att du vill spola tillbaka till en tidigare tidpunkt kan du göra det genom att följa stegen för Dropbox Rewind och väljer en tidigare tidpunkt i diagrammet Filaktivitet eller listan Finjustering.

Kan jag ångra Dropbox Rewind?

Ja, du kan ångra Dropbox Rewind genom att spola tillbaka kontot till en tidpunkt innan den första tillbakaspolningen gjordes. 

Spolade du till exempel tillbaka ditt konto idag klockan 16:00 till status för tre dagar sedan spolar du tillbaka kontot till en tidpunkt före idag klockan 16:00. 

Hur långt bakåt i tiden kan Dropbox spola tillbaka?

Dropbox Rewind kan ångra endast ändringar som gjorts med kontots versionshistorik

Har du fortfarande frågor? 

Titta på en lista över vanliga frågor om Dropbox Rewind.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!