Sådan bruger du Dropbox Rewind

I denne artikel beskrives en funktion, som er tilgængelig for brugere med planerne Dropbox Backup, Dropbox Plus, Family, Professional, Standard, Advanced og Enterprise.

Dropbox Rewind er et værktøj, du kan bruge til at fortryde et stort antal ændringer på en gang. Det er især nyttigt i tilfælde af en hændelse, der bevirker, at du mister mange data, f.eks. hvis en virus har inficeret din konto.

Hvis du ikke har brug for et stort antal ændringer, kan du gøre følgende:

Med Dropbox Rewind kan du fortryde:

 • Filredigering, omdøbning, tilføjelse og sletning
 • Handlinger, der er foretaget i delte mapper, også dem, der ejes af andre personer
 • Handlinger i Dropbox-teammapper, som du er medlem af, og som du har redigeringsadgang til

Følgende fortrydes ikke af Dropbox Rewind:

 • Ændringer, der er foretaget før kontoens versionshistorik
 • Permanent slettede filer
 • Ændringer i Paper-dokumenter (medmindre du bruger 2020-udgaven af Dropbox Paper)
 • Ændringer i filer eller mapper, der ejes af andre teams
 • Filhistorik (tilbagespolingen bliver bare tilføjet i din historik)
 • Ændring af fil- eller mappemedlemskab – hvis du for eksempel var blevet fjernet fra en delt mappe, føjer Dropbox Rewind dig ikke til mappen igen
  • Kontakt support, hvis du vil spole en mappe, som du har afbrudt delingen af, tilbage

  Sådan bruger du Dropbox Rewind

På dropbox.com

 1. Log på dropbox.com.
 2. Spol dine mapper tilbage:
  • For at spole hele din Dropbox-konto tilbage skal du klikke på "..." (tre prikker) ud for Organiser og derefter klikke på Spol mappen tilbage.
  • For at spole en bestemt mappe tilbage skal du pege på navnet på mappen og klikke på "..." (tre prikker) og derefter klikke på Spol mappen tilbage. Dette vil spole alle mapper i den pågældende mappe tilbage.
 3. Klik på Prøv Spol tilbage.
 4. Klik på grafen for at vælge en dag.
  • Vi anbefaler, at du vælger en dag lige før hændelsen fandt sted, hvilket normalt vises som en spids på grafen.
 5. Klik på Continue.
 6. Find den tidligste ændring, du vil fortryde, på listen Finjuster, og klik på den blå streg under den.
  • Alle filændringer over den blå streg vises nedtonet – det betyder, at de vil være nulstillet efter tilbagespolingen.
 7. Klik på Continue.
 8. Klik på Spol tilbage. Du modtager en e-mail, når tilbagespolingen er færdig.

Bemærk! Hvis du er på et Dropbox-team og følger vejledningen på trin 2 for at spole hele din Dropbox-konto tilbage, spoler den kun dine personlige filer og delte mapper tilbage. Hvis du vil spole en teammappe tilbage, skal du følge vejledningen på trin 2 for at spole en bestemt mappe tilbage og derefter gentage dette for hver teammappe.

I Dropbox Backup

 1. Åbn præferencerne i Dropbox-computerappen.
 2. Klik på fanen Sikkerhedskopier.
 3. Klik på Administrer sikkerhedskopier.
 4. Vælg den sikkerhedskopi, du vil administrere, til venstre.
 5. Klik på Spol sikkerhedskopi tilbage for at gendanne en tidligere version af din sikkerhedskopi.
 6. Klik på Prøv Spol tilbage i højre sidepanel.
 7. Klik på grafen for at vælge en dag.
  • Vi anbefaler, at du vælger en dag lige før hændelsen fandt sted, hvilket normalt vises som en spids på grafen.
 8. Klik på Continue.
 9. Find den tidligste ændring, du vil fortryde, på listen Finjuster, og klik på den blå streg under den.
  • Alle filændringer over den blå streg vises nedtonet – det betyder, at de vil være nulstillet efter tilbagespolingen.
 10. Klik på Continue.
 11. Klik på Spol tilbage. Du modtager en e-mail, når tilbagespolingen er færdig.

Bemærk! Dropbox Rewind er ikke tilgængelig i Dropbox-mobilappen.

Administratorer: Administrer indstillingerne for dit teams Dropbox Rewind

Som standard er det kun administratorer for Dropbox-teamkonti, der kan bruge Dropbox Rewind. Administratorer kan dog ændre denne indstilling for at give teammedlemmer adgang til at bruge Dropbox Rewind. Sådan gør du:

 1. Log på dropbox.com med dit administratorlogon.
 2. Klik på Administratorpanelet.
 3. Klik på Indstillinger.
 4. Klik på Spol tilbage under Indhold.
 5. Klik på rullemenuen ud for Indstil, hvem der kan spole mapper tilbage, og vælg Alle i dit team eller Kun teamadministratorer.
  • Hvis du vælger Alle i dit team, kan teammedlemmer også spole deres private mapper, delte mapper og teammapper tilbage.
  • Hvis du vælger Kun teamadministratorer, kan teammedlemmer iklke spole nogen mapper på deres konto tilbage. 

Bemærk! Administratorer kan ikke logge på som et teammedlem for at spole teammedlemmets konto tilbage. De kan kun tillade, at teammedlemmet spoler sin egen konto tilbage.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har brugt Dropbox Rewind?

Vi anbefaler, at du gør følgende, efter at du har brugt Dropbox Rewind:

 • Tjek din konto på dropbox.com for at sikre dig, at de rigtige ændringer er blevet foretaget.
 • Vent, til alt indhold er blevet synkroniseret med forbundne enheder, før du foretager nogen ændringer.

Hvis du bliver klar over, at du gerne vil spole tilbage til et tidligere tidspunkt, gør du det ved at følge vejledningen i brug af Dropbox Rewind og vælge et tidligere tidspunkt i grafen Filaktivitet eller listen Finjuster

Kan jeg fortryde Dropbox Rewind?

Ja. Du kan fortryde Dropbox Rewind ved at spole din konto tilbage til et tidspunkt, før den første tilbagespoling fandt sted. 

Hvis du f.eks. bruger Rewind i dag kl. 16 for at spole din konto tilbage til, hvor den var for tre dage siden. Hvis du fortryder, kan du bruge Rewind igen og genindlæse din konto til et tidspunkt før i dag kl. 16.

Hvor langt kan jeg spole tilbage med Dropbox Rewind?

Dropbox Rewind kan kun fortryde ændringer, der er foretaget inden for kontoens versionshistorik

Har du stadig spørgsmål? 

Se en liste over ofte stillede spørgsmål til Dropbox Rewind.

Hvor nyttig var denne artikel?

Det er vi kede af at høre.
Fortæl os, hvordan vi kan gøre det bedre:

Tak for din feedback!
Fortæl os, hvordan denne artikel hjalp dig:

Tak for din feedback!