Så här gör du om dina filer skadats av utpressningsprogram eller om filnamnen ändrats

Uppdaterat Jan 18, 2024
person icon

Informationen i den här artikeln gäller för alla Dropbox-användare om inget annat anges.

Om ditt konto har smittats med utpressningsprogram finns det några steg du kan vidta för att säkra kontot.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt med återställning och historik för filer.

☑Logga ut från enheterna på distans

Logga ut från den smittade enheten på distans.Om du inte vet vilken enhet som har smittats kan du logga ut från alla enheterna på distans.

☑Återskapa önskade filer eller mappar

Om du behöver återskapa en enskild fil:

  1. Gå till filens sida för versionshistorik.
  2. Välj en tidigare version av filen innan utpressningsprogrammet trädde i kraft.
  3. Klicka på Återskapa.

Om du behöver återskapa ett stort antal filer:

  • Det enklaste sättet att göra det är att använda Dropbox Rewind för att återställa hela kontot eller en hel mapp till en tidpunkt innan det drabbades av ransomware-programmet.
person icon

Dropbox Rewind är endast tillgängligt för kunder med betalda Dropbox-planer. Läs om hur du uppgraderar ditt konto

☑Logga in på enheten

Läs om hur du loggar in på enheten igen.

Innan du loggar in igen rekommenderar vi att du gör följande:

  • Se till att enheten är fri från sabotageprogram.
  • Radera Dropbox-mappen med de tidigare krypterade filerna.
    • När du loggar in på enheten igen laddar du ner de återställda filerna från Dropbox i stället för de krypterade filerna. 

Är du fortfarande orolig för ditt Dropbox-konto kan du kontakta oss så ska vi göra vad vi kan för att hjälpa dig.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp