Så här gör du om dina filer skadats av utpressningsprogram eller om filnamnen ändrats

Om ditt konto har smittats med utpressningsprogram finns det några steg du kan vidta för att säkra kontot.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt med återställning och historik för filer.

1) Logga ut från enheterna på distans

Logga ut från den smittade enheten på distans. Om du inte vet vilken enhet har smittats kan du logga ut från alla enheterna på distans.

2) Återskapa önskade filer eller mappar

Om du behöver återskapa en enskild fil:

  1. Gå till filens sida för versionshistorik.
  2. Välj en tidigare version av filen innan utpressningsprogrammet trädde i kraft.
  3. Klicka på Återskapa.

Om du behöver återskapa ett stort antal filer:

3) Logga in på enheten

Läs hur du loggar tillbaka in på enheten.

Innan du loggar tillbaka in rekommenderar vi att du gör följande:

  • Se till att enheten är fri från sabotageprogram.
  • Radera Dropbox-mappen med de tidigare krypterade filerna.
    • När du loggar på enheten igen laddar du ner de återställda filerna från Dropbox i stället för de krypterade filerna. 

Är du fortfarande orolig för ditt Dropbox-konto kan du kontakta oss så ska vi göra vad vi kan för att hjälpa dig.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!