Hantera appar för dina Dropbox-teamkonton

Uppdaterat Jan 26, 2024

Som Dropbox-teamadministratör kan du hantera appar för teamet på sidan Appbehörigheter i adminkonsolen. Där kan du blockera eller tillåta och hantera teamöverskridande inställningar för specifika appar.

Blockera appar

Du kan välja att blockera ditt team från att ansluta till alla appar eller bara blockera dem från att ansluta till specifika appar. 

highlighter icon

Anmärkningar:

 • Blockering av appar kopplar inte bort teammedlemmar som redan är anslutna till en app.
 • Om du blockerar appar kan teammedlemmar fortfarande visa appar i App Center, men inte ansluta till dem.
 • Google Kalender och Outlook Kalender och Kontakter tillåts som standard och kan inte blockeras, även om du väljer att blockera ditt team från att ansluta till alla appar.
 • Om ditt team använder den gamla versionen av Dropbox Paper följer du instruktionerna i den här artikeln för att blockera eller tillåta Dropbox Paper.Om ditt team använder versionen av Dropbox Paper från 2020 följer du instruktionerna nedan.

Så här blockerar du ditt team från att ansluta till alla appar:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Appbehörigheter under Appar.
 5. Klicka på rullgardinsmenyn under Standardbehörighet för appar som visas i App Center och välj Blockera.
   

Så här blockerar du ditt team från att ansluta till specifika appar:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Appbehörigheter under Appar.
 5. Klicka på kryssrutan bredvid appen/apparna du vill aktivera eller inaktivera.
 6. Klicka på Blockera.

Hantera anpassade appar

 

Så här hanterar du appar som inte är tillgängliga i App Center:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Appbehörigheter under Appar.
 5. Klicka på fliken Andra appar.
 6. Klicka på Lägg till undantag.
 7. Ange applikationsnyckel eller app-ID.
  • Om du inte vet applikationsnyckeln eller app-ID följer du instruktionerna nedan för att hitta det.
 8. Klicka på Nästa.
 9. Klicka på Tillåt eller Blockera.
 10. Klicka på Lägg till.

 

Det finns tre sätt att hitta en applikationsnyckel eller ett app-ID:

 • Teammedlemmar kan hitta ett app-ID när de försöker ansluta till en app. App-ID kommer att listas på sidan för applikationsauktorisering med prefixet "dbaid". 
 • Administratörer kan hitta app-ID på Aktivitetssidan i adminkonsolen. Härifrån söker du efter Det gick inte att ansluta app för medlem i fältet Aktiviteter. App-ID listas i kolumnen Aktivitet nedan.
 • Appägare kan hitta applikationsnyckeln genom att titta på appens sida i App-konsolen.

Hantera appinställningarna

En del appar har ytterligare inställningar.
 

Så här hanterar du appinställningar:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Appbehörigheter under Appar.
 5. Klicka på Redigera inställningar bredvid appen eller apparna du vill redigera.
 6. Gör ändringar och klicka på Spara när du är klar.
Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp