Vad är Dropbox Business API och vilka appar finns tillgängliga för mitt team?

Uppdaterat Mar 25, 2024

Dropbox Business API är ett tillägg till Dropbox-plattformen som hjälper dig att möta teamet där de arbetar.

Dropbox Business API möjliggör en rad lösningar för säkerhet, efterlevnad och administration, inklusive eDiscovery, förebyggande av dataförlust (DLP) samt säkerhetsinformations- och händelsehantering (SIEM) eller utveckling av nya bra appar.

Läs nedan för att lära dig mer eller besök vår sida med tredjepartslösningar för att komma igång.

Vilka tredjepartslösningar kan jag aktivera för teamet?

Du kan visa en lista över appar på appsidan för Dropbox Business-team.På sidan finns även snabblänkar till tredjepartappens webbplats.

Befintliga tredjepartslösningar omfattar:

 • Säkerhetsinformations- och händelsehantering (SIEM) – gör det möjligt för Dropbox Business-administratörer att överblicka och hantera medarbetaraktivitet samt komma åt känsliga data via administratörssidan
 • Förebyggande av dataförlust (DLP) – skyddar känsliga uppgifter som PII och PCI som lagras i Dropbox Business-konton
 • eDiscovery och arkiveringsskyldighet – tillhandahåller säker sökning och möjlighet att samla in och bevara elektroniskt sparad information (ESI) i Dropbox Business-konton
 • Digital Rights Management (DRM) – tillhandahåller tredjepartskryptering för organisationsdata som lagras i Dropbox Business-konton
 • Dataöverflyttning och säkerhetskopior på plats – underlättar överföring av stora mängder data mellan platser och säkrar känslig information med säkerhetskopior av data på plats
 • Identitetshantering – gör det möjligt för organisationer att hålla sina Dropbox Business-team verifierade med en extern identitetsleverantör som Active Directory
 • Anpassade arbetsflöden – ger användare verktygen för att bygga interna appar som integrerar Dropbox i deras affärsprocesser

Hur kan jag hantera mina befintliga teamappar?

Du kan hantera appar från autentiseringssidan i adminkonsolen. Så här gör du:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Appbehörigheter.

Varje app får en motsvarande åtkomsttyp med en av följande behörighetsnivåer:

 • Teaminformation – information om teamet och insamlad användardata
 • Teamgranskning – teaminformation samt en detaljerad logg över teamets aktivitet
 • Filåtkomst för medlemmar – teaminformation och granskning samt möjlighet att komma åt och modifiera data i teammedlemmars konton
 • Hantering av teammedlemmar – teaminformation samt möjlighet att lägga till, redigera och ta bort teammedlemmar

Du kan även ta bort appar från teamet genom att klicka på X på höger sida.

highlighter icon

Obs! Tänk på att teammedlemmarna kan ha kopplat individuella appar till sina konton, utöver eventuella teamappar.Individuellt kopplade appar kan inte hanteras från autentiseringssidan.Du kan dock hantera apparna via teamets aktivitetslogg.Individuellt kopplade appar visas i kontots aktivitetsflöde för teammedlemmarna.

Kan teammedlemmar visa apparna som kopplats av en administratör?

Dropbox Business-administratörer kan installera appar som ger dem olika åtkomsttyper till allt som listas i ett jobbrelaterat konto. Teammedlemmar kan visa de appar som kopplats till deras jobbrelaterade konton (appar med åtkomstbehörighet till teammedlemsfiler) genom att besöka sidan Kontosäkerhet.

Kan teammedlemmar lägga till tredjepartlösningar till sina konton?

Just nu kan bara Dropbox Business-administratörer aktivera tredjepartslösningar.Om teammedlemmar försöker lägga till en teamapp får de följande felmeddelande: Det är bara administratörer som kan installera teamappar.

Jag är utvecklare. Hur skapar jag nya appar med Dropbox Business API?

Tack vare Dropbox Business API kan utvecklare skapa kraftfulla företagsappar, som både underlättar administrationen av ett Dropbox Business-team och administrationen av åtkomst till teammedlemmars filinnehåll.

Vill du skapa nya appar för Dropbox Business?Kolla in vår sida för utvecklare för mer information.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp