Zarządzanie aplikacjami w zespole Dropbox Business

Jako administrator Dropbox Business możesz zarządzać aplikacjami swojego zespołu na stronie uprawnień aplikacji w Konsoli administratora. W tym miejscu możesz blokować aplikacje lub zezwalać na korzystanie z nich, a także zarządzać ustawieniami całego zespołu dotyczącymi określonych aplikacji.

Blokowanie aplikacji

Możesz zablokować swojemu zespołowi możliwość łączenia się ze wszystkimi lub z wybranymi aplikacjami. 

Uwagi:

 • Blokowanie aplikacji nie powoduje odłączenia członków zespołu, którzy są już połączeni z aplikacją.
 • Jeśli zablokujesz aplikacje, członkowie zespołu nadal będą mogli wyświetlać je w App Center, ale nie będą w stanie się z nimi łączyć.
 • Kalendarz Google oraz kalendarz i kontakty programu Outlook są domyślnie dozwolone i nie można ich zablokować, nawet jeśli zdecydujesz się zablokować zespołowi łączenie ze wszystkimi innymi aplikacjami.
 • Jeśli Twój zespół korzysta ze starej wersji Dropbox Paper, wykonaj instrukcje przedstawione w tym artykule, aby zablokować lub umożliwić dostęp do Dropbox Paper. Jeśli Twój zespół korzysta z Dropbox Paper w wersji z 2020 r., postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Aby zablokować zespołowi możliwość łączenia się z aplikacjami:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Uprawnienia aplikacji w sekcji Aplikacje.
 5. Kliknij w poniższym rozwijanym menu Domyślne uprawnienia dla aplikacji wymienione w App Center i wybierz Zablokuj.

Aby zablokować zespołowi możliwość łączenia się z wybranymi aplikacjami:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Uprawnienia aplikacji w sekcji Aplikacje.
 5. Kliknij pola wyboru obok aplikacji, które chcesz włączyć lub wyłączyć.
 6. Kliknij Zablokuj.

Zarządzaj aplikacjami niestandardowymi

Aby zarządzać aplikacjami, które nie są dostępne w App Center:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Uprawnienia aplikacji w sekcji Aplikacje.
 5. Kliknij kartę Inne aplikacje.
 6. Kliknij Dodaj wyjątek.
 7. Wpisz klucz aplikacji lub identyfikator aplikacji.
  • Jeśli nie znasz klucza aplikacji ani identyfikatora aplikacji, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby je znaleźć.
 8. Kliknij Dalej.
 9. Kliknij Zezwól lub Zablokuj.
 10. Kliknij Dodaj.

Są trzy sposoby na znalezienie klucza aplikacji lub identyfikatora aplikacji:

 • Członkowie zespołu mogą znaleźć identyfikator aplikacji, gdy próbują połączyć się z aplikacją. Identyfikator aplikacji zostanie wyświetlony na stronie autoryzacji aplikacji z prefiksem „dbaid”. 
 • Administratorzy mogą znaleźć identyfikator aplikacji na stronie aktywności w Konsoli administratora. Wystarczy wyszukać: Nie udało się połączyć aplikacji dla członka w polu Działania. Identyfikator aplikacji zostanie wyświetlony w kolumnie Działania poniżej.
 • Właściciele aplikacji mogą znaleźć klucz aplikacji, patrząc na stronę aplikacji w konsoli aplikacji.

Zarządzaj preferencjami aplikacji

Niektóre aplikacje mają dodatkowe preferencje. Na przykład, jeśli klikniesz Edytuj preferencje obok aplikacji Zoom, możesz zdecydować, czy pozwolić członkom zespołu automatycznie kopiować nagrania Zoom z chmury do Dropbox.

Aby zarządzać preferencjami aplikacji:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Uprawnienia aplikacji w sekcji Aplikacje.
 5. Kliknij Edytuj preferencje obok aplikacji, których preferencje chcesz edytować.
 6. Wprowadź zmiany i kliknij Zapisz.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.