Så här lägger du till, raderar och importerar föreslagna kontakter för delning

När du ska dela en fil eller mapp i Dropbox visas en lista med förslag på kontakter du kan söka efter utifrån mejladress, namn eller grupp. I den här artikeln beskrivs hur du lägger till, importerar och raderar dina föreslagna kontakter.

Avsnitt i den här artiklen:

Så här lägger du till kontakter i listan över föreslagna kontakter

Namn och mejladresser kan läggas till i listan över föreslagna kontakter på flera sätt.

Manuellt tillagda kontakter

 • Du delade en fil eller mapp med den kontakten eller så har kontakten delat en med dig.
 • Du taggade en kontakt i ett Paper-dokument eller så har kontakten taggat dig.
 • Du bjöd in någon till Dropbox eller så har någon bjudit in dig.
Automatiskt tillagda kontakter
 • Någon lades till i en grupp som du tillhör eller så har du lagts till i en grupp.
 • Du blev en del av ett Dropbox Business-team eller så lade en administratör till nya medlemmar i ditt team.

Så här raderar du manuellt tillagda kontakter

Så här raderar du alla dina kontakter från Dropbox samtidigt:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer).
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på fliken Allmänt.
 5. Bläddra till Inställningar.
 6. Klicka på Rensa.

Om du har kopplat dina jobbrelaterade och personliga konton kommer dina kontakter från båda listor att raderas.

Obs! Det finns flera typer av kontakter som inte kommer att raderas av den här åtgärden:

Importera en stor volym kontakter från Gmail och Outlook

Du kan importera dina kontakter från Gmail, Yahoo och Outlook. Så här importerar du alla dina kontakter från någon av dessa tredjepartsappar:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till vänster.
 3. Klicka på App Center på menyn som visas.
 4. Klicka på Google Kalender eller Outlook Kalender och kontakter.
  • Använd sökfältet i App Center om du inte hittar det du letar efter.
 5. Klicka på Anslut och följ anvisningarna.

Radera kontakter som importerats från Gmail eller Outlook

Så här kopplar du bort tredjepartsappen och tar bort dessa kontakter från din föreslagna kontaktlista:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer).
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Anslutna appar.
 5. Klicka på den app du vill koppla från.
 6. Klicka på Koppla från.

Obs När du tar bort ditt Outlook-konto från Dropbox har Dropbox inte längre åtkomst till några av dina Microsoft-data. Men om du loggar in på ditt Microsoft-konto kan det fortfarande se ut som om Dropbox är anslutet till kontot. Det här är en Microsoft API-begränsning, och Dropbox har inte längre åtkomst när du tagit bort Outlook från kontot.

Kan jag radera enskilda kontakter från min lista över föreslagna kontakter?

Nej. Det går inte att radera enskilda kontakter från din föreslagna kontaktlista, med följande tre undantag:

 • Om den kontakt du vill radera har importerats från en tredjepartsapp kan du koppla bort tredjepartsappen, ta bort kontakten från appen och sedan importera dina kontakter till Dropbox igen.
 • Om du är Dropbox Business-teammedlem kan du kontakta en administratör och be denna att ta bort en medlem från ditt team. Då raderas medlemmens kontaktuppgifter.
 • Om du använder Dropbox API (tillgängligt för Dropbox Business-användare)
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!