Så här använder du namnkonventioner i Dropbox

Funktionen är tillgänglig för alla Dropbox-användare på dropbox.com och Dropbox-klienten.

Namnkonventioner hjälper dig att byta namn på filer och organisera mappar i ditt Dropbox-konto. Att använda namnkonventioner hjälper till att bibehålla en enhetlighet för ditt Dropbox-material genom att ge dina filer enhetliga namn för enklare sortering och navigering.

Så här ställer du in namnkonventioner

Så här ställer du in namnkonventioner på dropbox.com:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Öppna mappen du vill organisera.
 3. Klicka på Organisera.
 4. Klicka på Ställ in namnkonvention.
 5. Välj den eller de namnkonventioner du vill tillämpa: 
  • Uppladdningsdatum
   • Du kan markera rutan bredvid Ersätt med befintliga datum som identifieras i filnamn eller ändra datumformatet med rullgardinsmenyn.
  • Nyckelord
  • Överordnad mapp
  • Datum taget
   • Du kan markera rutan bredvid Ersätt med befintliga datum som identifieras i filnamn eller ändra datumformatet med rullgardinsmenyn.
  • Kamerafabrikat
  • Kameramodell
  • Objektivmodell
  • Mått
  • Punkter per tum (DPI)
  • Punkter per centimeter (DPCM)
 6. Klicka och dra flyttikonen (pilar som pekar i fyra riktningar) för att ändra ordningen på elementen i namnkonventionen.
 7. Klicka på Lägg till regel för att lägga till ytterligare regler.
  • Obs! Klicka på papperskorgsikonen bredvid en regel för att radera den.
 8. Markera rutan bredvid Skriv alla initialer i versaler för att använda stor bokstan i början av varje ord i filnamnet, om du vill.
 9. Markera rutan bredvid Separera ord med för att ändra det tecken som skiljer varje ord i filnamnet åt, om du vill.
  • Välj Blanksteg, Understreck eller Bindestreck i listrutan.
 10. Markera rutan bredvid Tillämpa dessa regler på alla framtida filer i den här mappen om du vill använda inställningen.
 11. Klicka på Ställ in.

 

Så här ställer du in namnkonventioner i Dropbox-klienten:

 1. Öppna Dropbox-mappen i Utforskaren (Windows) eller Finder (Mac).
 2. Högerklicka på mappen du vill organisera.
 3. Håll muspekaren över Ordna.
 4. Välj Ställ in namnkonvention.

Du omdirigeras till dropbox.com där du kan följa instruktionerna från steg 5 i avsnittet ovan.

Vanliga frågor

Kan du tillämpa namnkonventioner till valda filer?

För närvarande kan namnkonventioner endast tillämpas på mappar, inte enskilda filer.

Kan namnkonventioner tillämpas på en teammapp? Om ja, vem kan tillämpa?

Ja, namnkonventioner kan användas för teammappar. Alla teammedlemmar med redigeringsåtkomst kan tillämpa.

Obs! Namnkonventioner kan inte tillämpas till mappar på högsta nivån i teamutrymmet eller teammedlemsmappen.

Kommer namnkonventioner automatiskt tillämpas för nya filer?

Du har möjligheten att tillämpa namnkonventioner automatiskt till nya filer som läggs till i en mapp. Markera rutan bredvid Tillämpa dessa regler på alla framtida filer i den här mappen för att använda den här inställningen.

Kan namnkonventioner ångras?

Om en namnkonvention används av misstag kan det ångras genom att radera alla regler och avmarkera alla rutor i redigeringsfönstret, eller genom att klicka på Ångra på panelen som visas längst ner på skärmen.

Om du har åtkomst till Dropbox Rewind kan du även spola tillbaka din mapp för att återställa ändringarna för namnkonventionerna.

Vad betyder ”Ersätt med befintliga datum som detekteras i filnamn”?

Ersätt med befintliga datum som detekteras i filnamn är en kryssruta du kan markera om du lägger till Uppladdningsdatum eller Datum taget som regel i namnkonventionen.

 • Om du lägger till antingen Uppladdningsdatum eller Datum taget som en regel kan du markera rutan för att använda alla datum som identifierats i filnamnet istället för filens uppladdningsdatum eller insamlingsdatum.
 • Om du lägger till flera datumregler kan du endast markera en ruta för en av reglerna.

Obs! Om du ändrar datumformat så att det inkluderar en tidsstämpel så inaktiveras kryssrutan.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!