Hantera licenser och lagringsutrymme för teamkonton

Alla medlemmar i ett Dropbox Standard-, Advanced- eller Enterprise-team använder en av det totala antalet licenser.

Obs

 • Väntande inbjudningar och avstängda medlemmar ingår i teamets totala antal licenser.
 • Inaktiva licenser tas inte bort automatiskt. Vissa typer av administratörer kan lägga till eller ta bort licenser i adminkonsolen.

Om du har en enskild Dropbox-plan kan du läsa om hur du nedgraderar eller avbryter prenumerationen.

Lägg till eller ta bort licenser

Så här lägger du till eller tar bort licenser:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Fakturering i vänster sidomeny.
 4. Klicka på Hantera plan.
 5. Klicka på Hantera licenser.
 6. Ändra antalet licenser i rutan som öppnas. När du lägger till licenser visas priset på licenserna.
 7. Klicka på Lägg till licenser eller Ta bort licenser.

Du kan också lägga till licenser från insiktspanelen. Under Återstående licenser klickar du på Lägg till licenser.

Lagringsutrymme efter plantyp

Med Dropbox Standard, Advanced eller Enterprise får du det lagringsutrymme som behövs för dina affärsbehov. Exakt mängd lagringsutrymme beror på planen:

 • Dropbox Standard: 5 TB totalt lagringsutrymme, delat mellan teamets medlemmar.
 • Dropbox Advanced: Från 15 TB totalt lagringsutrymme, delat mellan hela teamet (5 TB per aktivt använd licens med minst 3 licenser).
  • Obs! En aktivt använd licens är när en unik person regelbundet loggar in och använder Dropbox.
 • Dropbox Enterprise: Om ni ligger nära lagringsgränsen samarbetar vi för att lösa era behov. Läs mer om lagringsutrymme för Dropbox Enterprise.

Obs! Administratörer kan kontakta oss via adminkonsolen för att diskutera extra lagringsutrymme. 

Lagringsutrymme jämfört med antal filer

Dropbox-applikationens prestanda börjar försämras när det finns fler än ungefär 300 000 filer. Det är en ungefärlig gräns och beror på specifikationerna för datorns hårdvara. En del kunder kan ha fler filer utan problem. Som regel rekommenderar vi att du aldrig har fler än en miljon filer på en och samma dator. Den här gränsen är relaterad till antalet filer, inte deras storlek.

Om detta verkar orsaka synkroniseringsproblem kan du använda selektiv synkning för att välja enbart vissa filer som ska synkroniseras till datorn, men du fortfarande behåller dem på dropbox.com och på andra datorer.

Du kan även anpassa bandbreddsinställningarna för att hjälpa Dropbox att synka snabbare.

Obs! Dropbox-konton med ett stort antal filer kan ta längre tid att synka. En fördröjning i synkningen eller en förlängd synkning är inte nödvändigtvis ett tecken på problem.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!