Så här skickar du en begäran om underskrift

Uppdaterat Feb 05, 2024
person icon

Den här artikeln beskriver en funktion som är tillgänglig för alla Dropbox-kunder. Det finns däremot några alternativ på sidan som kräver en betald plan på Dropbox Sign eller Dropbox Essentials, Business eller Business Plus.

En begäran om signatur avser hela flödet från att förbereda och skicka ett eller flera dokument som ska skrivas under elektroniskt av en eller flera undertecknare, sedan få tillbaka de signerade dokumenten. Så länge du skickar dokument till undertecknare i en enda begäran så räknas det bara som en begäran om underskrift.

Så här skickar du en begäran om underskrift

Du kan skicka begäranden om underskrifter från sidan Signaturer på dropbox.com eller Dropbox för mobila enheter.

highlighter icon

Obs! 

 • Alla Dropbox-kunder kan skriva under upp till tre kostnadsfria begäranden om underskrifter per månad.
 • Kunder som har en betald Dropbox Sign-plan eller Dropbox Essentials, Business eller Business Plus kan skicka flera beroende på planen.
 • Om du har konfigurerat varumärkesprofilerad delning visas din logotyp i alla mejl och förhandsvisningar för begäranden om underskrifter.
 • Mallar är inte tillgängliga i Dropbox för mobila enheter.

Så här skickar du en begäran om underskrift:

 1. Logga in på dropbox.com. 
 2. Klicka på Signaturer i sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på Få underskrifter.

  • Obs! Om du inte har ett Dropbox Sign-konto markerar du kryssrutan för att godkänna villkoren.
    
 4. Markera rutan bredvid den fil som du vill använda. Använd sökfältet eller gå in via Mina filer eller Senaste om den inte visas på en gång.

  • Obs! Du kan även ladda upp en fil genom att klicka på Ladda upp filer längst ner till vänster.
    
 5. Klicka på Välj.
 6. Ange namnen och mejladresserna för de undertecknare som du vill lägga till.

  • Obs! Klicka på Lägg till annan undertecknare för att lägga till någon annan eller dig själv i dokumentet.
    
 7. Klicka på Lägg till
  • Obs! Om du inte har ett Dropbox Sign-konto markerar du kryssrutan för att godkänna villkoren.
    
 8. Placera undertecknarfälten. Läs mer om Dropbox Sign-redigeraren.
 9. Redigera dokuments titel om du vill.  
 10. Klicka på Skicka... uppe till höger
 11. Granska alla undertecknares namn och mejladresser. 
 12. Klicka på +CC bredvid undertecknarens mejladress för att lägga till någon som kopiemottagare.
 13. Lägg till ett meddelande om du vill.
 14. Redigera namnet på den signerade kopiera om du vill.
 15. Välj en plats för att spara dokumentet.
 16. Klicka på Skicka.

Begäran om underskrift visas i fliken Dokument.

Redigera eller skriv under ett dokument på Dropbox för mobila enheter på iOS och Android:

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Gå till PDF-filen som du vill skicka för underskrift.
 3. Tryck på dokumentet för att öppna förhandsvisningen.
 4. Tryck på Redigera/skriv under nere till vänster.
 5. Tryck på Skriv under i menyfältet längst ner.
 6. Välj Andra personer.
 7. Ange undertecknarens namn och mejladress.

  • Obs! Du kan endast lägga till en undertecknare på Dropbox för mobila enheter.
    
 8. Tryck på Nästa.
 9. Lägg till fälten du vill ha i PDF-filen via menyfältet längst ner på skärmen.

  • Obs! Undertecknaren måste fylla i alla fält som du lägger till.
    
 10. Redigera Ämne och Meddelande som skickas till undertecknaren om du vill.
 11. Tryck på Skicka.

En kopia av PDF-filen läggs till på samma plats som den ursprungliga PDF-filen med den senaste statusen för begäran om underskrift i filnamnet, som ”Exempel_PDF (väntande)”.

Så här skickar du en begäran om underskrift med en mall 

Du kan även skicka en begäran om underskrift genom att använda en mall. Läs om hur du skapar mallar.

highlighter icon

Obs! Du måste ha en betald plan på Dropbox Sign eller Dropbox Essentials, Business eller Business Plus för att kunna hantera mallar.

Så här skickar du en begäran om underskrift med en mall:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Signaturer i sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på fliken Mallar
 4. Klicka på ”” (ellips) bredvid mallen som du vill använda.
 5. Klicka på Använd. Ett nytt dokument skapas.
 6. Ange namnen och mejladresserna för de undertecknare som du vill lägga till.
 7. Klicka på Nästa
 8. Redigera dokuments titel om du vill. 
 9. Välj en plats där du vill spara dokumentet. 
 10. Klicka på Nästa
 11. Granska alla undertecknares namn och mejladresser.
 12. Lägg till ett mejlmeddelande om du vill.
 13. Klicka på Skicka för underskrift. 

Begäran om underskrift läggs till i fliken Dokument.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp