Jak wysłać prośbę o podpis w witrynie dropbox.com

W tym artykule opisano stronę, która jest dostępna dla wszystkich klientów korzystających z Dropbox. Niektóre funkcje na stronie wymagają jednak płatnej taryfy Dropbox Sign lub taryfy Dropbox One.

Prośba o podpis obejmuje cały proces przygotowania i wysłania jednego dokumentu lub większej liczby, które mają być podpisane elektronicznie przez co najmniej jednego podpisującego, a następnie otrzymania podpisanych dokumentów. Wysłanie dokumentów do podpisujących w ramach jednej prośby liczy się jako jedna prośba o podpis.

Jak wysłać prośbę o podpis

Prośby o podpis można wysyłać ze strony Podpisy w witrynie dropbox.com.

Uwaga: wszyscy klienci Dropbox mogą wysłać maksymalnie 3 bezpłatne prośby o podpis w miesiącu. Użytkownicy płatnych taryf Dropbox Sign i taryfy Dropbox One mogą wysyłać ich więcej – liczba zależy od taryfy.

Aby wysłać prośbę o podpis:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Podpisy na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij Podpisz.
 4. Wybierz Wyślij do podpisu.
  • Uwaga: jeśli nie masz konta Dropbox Sign, kliknij pole wyboru, aby zaakceptować postanowienia i warunki.
 5. Zaznacz pole obok pliku, którego chcesz użyć. Jeśli nie pojawi się od razu, możesz użyć paska wyszukiwania lub przejść do sekcji Moje pliki lub Ostatnie.
  • Uwaga: możesz również przesłać plik, klikając Prześlij pliki w prawym górnym rogu.
 6. Kliknij Wybierz.
 7. Wpisz imiona i nazwiska oraz adresy e-mail podpisujących, których chcesz dołączyć do prośby.
  • Uwaga: kliknij Dodaj kolejnego podpisującego lub Dodaj mnie jako podpisującego, aby dodać wybraną osobę lub siebie do dokumentu.
 8. Kliknij Dalej
 9. Umieść pola podpisujących. Więcej informacji o edytorze Dropbox Sign.
 10. Kliknij Dalej
 11. Edytuj tytuł dokumentu, jeśli chcesz. 
 12. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać dokument. 
 13. Kliknij Dalej
 14. Przejrzyj imiona i nazwiska oraz adresy e-mail wszystkich podpisujących. 
 15. Kliknij Dodaj odbiorcę DW, aby dodać wybrane osoby jako odbiorców DW.
 16. Dodaj wiadomość e-mail, jeśli chcesz.
 17. Kliknij Wyślij do podpisu. 

Prośba o podpis pojawi się na karcie Dokumenty.

Jak wysłać prośbę o podpis przy użyciu szablonu 

Możesz również wysłać prośbę o podpis przy użyciu szablonu.

Dowiedz się, jak tworzyć szablony.

Uwaga: do zarządzania szablonami wymagana jest płatna taryfa Dropbox Sign lub Dropbox One.

Aby wysłać prośbę o podpis przy użyciu szablonu:

 1. Zaloguj się do dropbox.com.
 2. Kliknij Podpisy na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij kartę Szablony
 4. Kliknij „” (wielokropek) obok szablonu, którego chcesz użyć.
 5. Kliknij Użyj. Zostanie utworzony nowy dokument.
 6. Wpisz imiona i nazwiska oraz adresy e-mail podpisujących, których chcesz dołączyć do prośby.
 7. Kliknij Dalej
 8. Edytuj tytuł dokumentu, jeśli chcesz. 
 9. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać dokument. 
 10. Kliknij Dalej
 11. Przejrzyj imiona i nazwiska oraz adresy e-mail wszystkich podpisujących.
 12. Dodaj wiadomość e-mail, jeśli chcesz.
 13. Kliknij Wyślij do podpisu. 

Prośba o podpis zostanie dodana do karty Dokumenty.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.