Jak wysłać prośbę o podpis

Zaktualizowano Feb 05, 2024
person icon

W tym artykule opisano funkcję, która jest dostępna dla wszystkich klientów korzystających z Dropbox. Niektóre opcje wymagają jednak płatnej taryfy Dropbox Sign lub Dropbox Essentials, Business lub Business Plus.

Prośba o podpis obejmuje cały proces przygotowania i wysłania jednego dokumentu lub większej liczby, które mają być podpisane elektronicznie przez co najmniej jednego podpisującego, a następnie otrzymania podpisanych dokumentów. Wysłanie dokumentów do podpisujących w ramach jednej prośby liczy się jako jedna prośba o podpis.

Jak wysłać prośbę o podpis

Prośby o podpis można wysyłać na stronie Podpisy w witrynie dropbox.com lub w aplikacji mobilnej Dropbox.

highlighter icon

Uwaga: 

 • Wszyscy klienci Dropbox mogą wysłać maksymalnie 3 bezpłatne prośby o podpis w miesiącu.
 • Klienci korzystający z płatnej taryfy Dropbox Sign lub Dropbox Essentials, Business lub Business Plus mogą wysyłać więcej próśb, w zależności od taryfy.
 • Jeśli skonfigurujesz udostępnianie z brandingiem, Twoje logo pojawi się we wszystkich wiadomościach e-mail z prośbą o podpis i w podglądach.
 • Szablony nie są dostępne w aplikacji mobilnej Dropbox.

Aby wysłać prośbę o podpis:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com. 
 2. Kliknij Podpisy na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij Uzyskaj podpisy.

  • Uwaga: jeśli nie masz konta Dropbox Sign, kliknij pole wyboru, aby zaakceptować postanowienia i warunki.
    
 4. Zaznacz pole obok pliku, którego chcesz użyć. Jeśli nie pojawi się od razu, możesz użyć paska wyszukiwania lub przejść do sekcji Moje pliki lub Ostatnie.

  • Uwaga: możesz również przesłać plik, klikając Prześlij pliki w lewym dolnym rogu.
    
 5. Kliknij Wybierz.
 6. Wpisz imiona i nazwiska oraz adresy e-mail podpisujących, których chcesz dołączyć do prośby.

  • Uwaga: kliknij Dodaj kolejnego podpisującego, aby dodać wybraną osobę lub siebie do dokumentu.
    
 7. Kliknij Dodaj
  • Uwaga:jeśli nie masz konta Dropbox Sign, kliknij pole wyboru, aby zaakceptować postanowienia i warunki.
    
 8. Umieść pola podpisujących. Więcej informacji o edytorze Dropbox Sign.
 9. Edytuj tytuł dokumentu, jeśli chcesz.  
 10. Kliknij przycisk Wyślij... w prawym górnym rogu
 11. Przejrzyj imiona i nazwiska oraz adresy e-mail wszystkich podpisujących. 
 12. Kliknij DW obok adresu e-mail podpisującego, aby dodać odbiorców DW.
 13. Dodaj wiadomość, jeśli chcesz.
 14. W razie potrzeby zmień nazwę podpisanej kopii.
 15. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać dokument.
 16. Kliknij Wyślij.

Prośba o podpis pojawi się na karcie Dokumenty.

Aby edytować lub podpisać dokument w aplikacji mobilnej Dropbox dla systemów iOS i Android:

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Przejdź do pliku PDF, który chcesz wysłać do podpisu.
 3. Stuknij dokument, aby otworzyć jego podgląd.
 4. Stuknij Edytuj/podpisz w lewym dolnym rogu.
 5. Stuknij Podpisz na pasku menu u dołu.
 6. Wybierz Inne osoby.
 7. Wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby podpisującej.

  • Uwaga: w aplikacji mobilnej Dropbox można dodać tylko jednego podpisującego.
    
 8. Kliknij Dalej.
 9. Dodaj wybrane pola do pliku PDF, korzystając z paska menu u dołu ekranu.

  • Uwaga: wszystkie dodane pola będą wymagane do wypełnienia przez osobę podpisującą.
    
 10. Edytuj Temat oraz Wiadomość do wysłania do podpisującego (opcjonalnie).
 11. Stuknij Wyślij.

Kopia pliku PDF zostanie dodana do tej samej lokalizacji, co oryginalny plik PDF, z najnowszym stanem prośby o podpis dołączonym do nazwy pliku, na przykład „Przyklad_PDF (oczekuje)”.

Jak wysłać prośbę o podpis przy użyciu szablonu 

Możesz również wysłać prośbę o podpis przy użyciu szablonu. Dowiedz się, jak tworzyć szablony.

highlighter icon

Uwaga: do zarządzania szablonami wymagana jest płatna taryfa Dropbox Sign, Dropbox Essentials, Business lub Business Plus.

Aby wysłać prośbę o podpis przy użyciu szablonu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Podpisy na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij kartę Szablony
 4. Kliknij „” (wielokropek) obok szablonu, którego chcesz użyć.
 5. Kliknij Użyj. Zostanie utworzony nowy dokument.
 6. Wpisz imiona i nazwiska oraz adresy e-mail podpisujących, których chcesz dołączyć do prośby.
 7. Kliknij Dalej
 8. Edytuj tytuł dokumentu, jeśli chcesz. 
 9. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać dokument. 
 10. Kliknij Dalej
 11. Przejrzyj imiona i nazwiska oraz adresy e-mail wszystkich podpisujących.
 12. Dodaj wiadomość e-mail, jeśli chcesz.
 13. Kliknij Wyślij do podpisu. 

Prośba o podpis zostanie dodana do karty Dokumenty.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.