Så här använder du organisera flera filer för att sortera Dropbox-filer

Funktionen är tillgänglig för alla Dropbox-användare på dropbox.com.

Organisera flera filer hjälper till att ordna ditt Dropbox-material. Funktionen organiserar dina filer med hjälp av alternativ som datum, nyckelord eller filaktivitet. Den används för att sortera filer i både automatiserade  och icke-automatiserade mappar.

Så här använder du organisera flera filer

Så här använder du organisera flera filer på dropbox.com:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Öppna mappen du vill organisera.
 3. Klicka på "…" (ellips) högst upp på skärmen. 
 4. Klicka på Organisera flera filer.
 5. Välj gruppalternativet du vill tillämpa.
  • De tillgängliga alternativen är:
   • Inaktivitet – detta grupperar allt material som inte har använts nyligen. Du kan välja tidsram för inaktivitet i rullgardinsmenyn.
   • Månad – detta grupperar ditt material baserat på månaden det lades till i ditt konto. Du kan välja att utesluta den aktuella månaden.
   • År – detta grupperar ditt material baserat på året det lades till i ditt konto. Du kan välja att utesluta det aktuella året.
   • Nyckelord – detta organiserar materialet efter ett valt nyckelord och flyttar det sedan till en mapp som du väljer.
 6. Klicka på Förhandsvisning.
  • Detta öppnar en förhandsvisning som visar hur mappen kommer att se ut efter att den har organiserats.
  • Från skärmen Förhandsvisning kan du avmarkera filer du inte vill ha med i grupperingen.
  • Markera rutan bredvid Tillämpa regel varje gång en fil läggs till i mappen för att tillämpa organisering för flera filer som flyttas till mappen.
 7. Klicka på Tillämpa.

Obs! Om organisering av flera filer användes av misstag kan det ångras genom att klicka på Ångra på panelen som visas längst ned på skärmen.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!