Så här använder du organisera flera filer för att sortera Dropbox-filer

Funktionen är tillgänglig för alla Dropbox-användare på dropbox.com.

Organisera flera filer hjälper till att ordna ditt Dropbox-material. Funktionen organiserar dina filer med hjälp av alternativ som datum, nyckelord eller filaktivitet. Du kan organisera flera filer för att sortera filer i både automatiserade och icke-automatiserade mappar.

Så här använder du organisera flera filer 

Så här använder du organisera flera filer på dropbox.com:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Öppna mappen du vill organisera.
 3. Klicka på Ordna högst upp på skärmen.
 4. Klicka på Organisera flera filer.
 5. Välj filtreringsalternativet du vill tillämpa. 
  • Läs mer om filtreringsalternativ nedan.
 6. Klicka på Förhandsvisning.
  • Detta öppnar en förhandsvisning som visar hur mappen kommer att se ut efter att den har organiserats.
  • Från skärmen Förhandsvisning kan du avmarkera filer du inte vill ha med i grupperingen.
  • Markera rutan bredvid Tillämpa regel varje gång en fil läggs till i mappen för att tillämpa organisering för flera filer som flyttas till mappen i framtiden.
 7. Klicka på Tillämpa.

Alternativ för filtrering för att organisera flera filer

Vilka filter som är tillgängliga beror på planen. Du kan kombinera olika regler för att skapa filter.

Med Dropbox Basic kan du ordna ditt material med följande filter:

 • Nyckelord – detta organiserar materialet efter ett valt nyckelord och flyttar det sedan till en mapp som du väljer. 

Obs! Skriv ett nyckelord och tryck på mellanslagstangenten för att filtrera efter nyckelord. Tryck på enter efter varje nyckelord för att filtrera efter flera nyckelord samtidigt.

 • Inaktivitet – detta grupperar allt material som inte har använts nyligen. Du kan välja tidsram för inaktivitet i rullgardinsmenyn.
 • Tidsram – detta grupperar ditt material baserat på datumet det skapades eller laddades upp.
 • Smart flytt – gruppera filer i befintliga undermappar baserat på Dropbox rekommendationer.

Med en betald Dropbox-plan kan du ordna ditt material med följande filter:

 • Anpassade filter – detta sorterar filerna efter storlek, filtillägg eller nyckelord och flyttar dem sedan till en mapp som du väljer. Klicka på Lägg till regel för att filtrera material till en mapp med flera regler. Klicka på Skapa nytt filter för att ordna material till flera mappar med olika filter.

Obs! Skriv ett nyckelord och tryck på mellanslagstangenten för att filtrera efter nyckelord. Tryck på enter efter varje nyckelord för att filtrera efter flera nyckelord samtidigt.

 • Tidsram – detta grupperar ditt material baserat på datumet det skapades eller laddades upp.
 • Inaktivitet – detta grupperar allt material som inte har använts nyligen. Du kan välja tidsram för inaktivitet i rullgardinsmenyn.
 • Smart flytt – gruppera filer i befintliga undermappar baserat på Dropbox rekommendationer.

Obs! Ångra organisera flera filer genom att klicka på Ångra i panelen som visas längst ned på skärmen. Det läses in efter du klickar på Tillämpa och åtgärden har slutförts.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!