Korzystanie z opcji organizowania wielu plików do sortowania plików Dropbox

Funkcja ta jest dostępna dla wszystkich klientów Dropbox w witrynie dropbox.com.

Organizowanie wielu plików pomaga uporządkować zawartość Dropbox. Funkcja pozwala porządkować pliki za pomocą opcji takich jak data, słowo kluczowe lub aktywność dotycząca pliku. Funkcja organizowania wielu plików może służyć do sortowania plików zarówno w folderach z automatyzacją, jak i bez niej.

Jak korzystać z funkcji organizowania wielu plików 

Aby skorzystać z opcji organizowania wielu plików w dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Otwórz folder, który chcesz uporządkować.
 3. Kliknij opcję Organizuj u góry ekranu.
 4. Wybierz Organizowanie wielu plików z menu rozwijanego.
 5. Wybierz opcję filtrowania, którą chcesz zastosować. 
  • Więcej informacji o opcjach filtrowania poniżej.
 6. Kliknij Podgląd.
  • Wyświetlony zostanie podgląd tego, jak folder będzie wyglądał po zorganizowaniu.
  • Na ekranie podglądu możesz odznaczyć dowolne pliki, których nie chcesz uwzględniać w grupowaniu.
  • Aby stosować organizację wielu plików do plików przeniesionych do folderu w przyszłości, zaznacz pole obok opcji Zastosuj regułę za każdym razem, gdy do tego folderu zostanie dodany nowy plik.
 7. Kliknij Zastosuj.

Opcje filtrowania do organizowania wielu plików

Dostępne filtry zależą od Twojej taryfy. Możesz łączyć różne reguły, aby tworzyć filtry.

Jeśli korzystasz z Dropbox Basic, możesz uporządkować zawartość za pomocą następujących filtrów:

 • Słowo kluczowe – porządkowanie zawartości według przypisanego słowa kluczowego, a następnie przeniesienie jej do wybranego folderu. 

Uwaga: aby filtrować według słowa kluczowego, wpisz je, a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby filtrować przy użyciu wielu słów kluczowych jednocześnie, naciśnij klawisz Enter po każdym słowie kluczowym.

 • Brak aktywności – grupowanie zawartości, do której nie uzyskano ostatnio dostępu. Możesz wybrać przedział czasowy braku aktywności z listy rozwijanej.
 • Ramy czasowe – grupowanie zawartości na podstawie daty utworzenia lub przesłania.
 • Inteligentne przenoszenie – grupowanie plików w istniejące podfoldery na podstawie rekomendacji Dropbox.

Jeśli korzystasz z płatnej taryfy Dropbox Basic, możesz uporządkować zawartość za pomocą następujących filtrów:

 • Filtry niestandardowe – sortowanie plików według rozmiaru, rozszerzenia pliku lub słowa kluczowego, a następnie przeniesienie do wybranego folderu. Aby filtrować zawartość do jednego folderu przy użyciu wielu reguł, kliknij Dodaj regułę. Aby uporządkować zawartość w wielu folderach przy użyciu różnych filtrów, kliknij Utwórz nowy filtr.

Uwaga: aby filtrować według słowa kluczowego, wpisz je, a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby filtrować przy użyciu wielu słów kluczowych jednocześnie, naciśnij klawisz Enter po każdym słowie kluczowym.

 • Ramy czasowe – grupowanie zawartości na podstawie daty utworzenia lub przesłania.
 • Brak aktywności – grupowanie zawartości, do której nie uzyskano ostatnio dostępu. Możesz wybrać przedział czasowy braku aktywności z listy rozwijanej.
 • Inteligentne przenoszenie – grupowanie plików w istniejące podfoldery na podstawie rekomendacji Dropbox.

Uwaga: aby cofnąć organizowanie wielu plików, kliknij Cofnij w panelu, który pojawia się u dołu ekranu. Załadowanie ustawień nastąpi po kliknięciu Zastosuj i zakończeniu działania.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.