Korzystanie z opcji organizowania wielu plików do sortowania plików Dropbox

Funkcja ta jest dostępna dla wszystkich klientów Dropbox w witrynie dropbox.com.

Organizowanie wielu plików pomaga uporządkować zawartość Dropbox. Funkcja pozwala porządkować pliki za pomocą opcji takich jak data, słowo kluczowe lub aktywność dotycząca pliku. Służy ona do sortowania plików zarówno w folderach z automatyzacją, jak i bez niej.

Organizowanie wielu plików

Aby skorzystać z opcji organizowania wielu plików w dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Otwórz folder, który chcesz uporządkować.
 3. Kliknij „…” (wielokropek) u góry ekranu. 
 4. Kliknij Organizowanie wielu plików.
 5. Wybierz opcję grupowania, którą chcesz zastosować.
  • Dostępne opcje to:
   • Brak aktywności – grupowanie zawartości, do której nie uzyskano ostatnio dostępu. Możesz wybrać przedział czasowy braku aktywności z listy rozwijanej.
   • Miesiąc – grupowanie zawartości na podstawie miesiąca, w którym pliki zostały dodane do konta. Możesz wykluczyć bieżący miesiąc.
   • Rok – grupowanie zawartości na podstawie roku, w którym pliki zostały dodane do konta. Możesz wykluczyć bieżący rok.
   • Słowo kluczowe – porządkowanie zawartości według przypisanego słowa kluczowego, a następnie przeniesienie jej do wybranego folderu.
 6. Kliknij Podgląd.
  • Wyświetlony zostanie podgląd tego, jak folder będzie wyglądał po zorganizowaniu.
  • Na ekranie podglądu możesz odznaczyć dowolne pliki, których nie chcesz uwzględniać w grupowaniu.
  • Aby zastosować organizację wielu plików do plików przeniesionych do folderu, zaznacz pole obok opcji Zastosuj regułę za każdym razem, gdy do tego folderu zostanie dodany nowy plik.
 7. Kliknij Zastosuj.

Uwaga: jeśli organizowanie wielu plików zostało przeprowadzone przypadkowo, można to cofnąć, klikając Cofnij w panelu, który pojawia się na dole ekranu.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.