Översikt över ransomwaredetektering

Ransomwaredetektering finns tillgängligt för team på Dropbox Standard som har köpt tillägget Säkerhet och för team på Dropbox Advanced eller Enterprise.
Ransomwaredetektering varnar tidigt administratörer om potentiellt misstänkt aktivitet och hjälper till att förhindra skadlig ransomware från att spridas. Den identifierar när en ransomwareattack pågår och skickar meddelande till administratörerna.

Så här vidtar du åtgärder när ransomware upptäcks

När misstänkt ransomware upptäcks får du ett e-postmeddelande. Klicka på Öppna varning för att komma till information om varningen. På sidan Varningar kan du se följande:

 • Vad hände: En kort beskrivning av vilket typ av aktivitet som upptäcktes.
 • Vad som är utsatt för risk: Möjliga risker för ditt konto eller data.
 • Ransomware-tillägg: Tillägget av den skadliga programvaran som upptäckts.
 • Ransomware-typ: Typ av misstänkt skadlig programvara som upptäckts.
 • Berörda medlemmar: Vem i teamet som kan ha påverkats.
 • Antal filer som påverkats: Antalet filer i Dropbox-kontot som kan ha påverkats.
 • Potentiellt påverkade filer: En lista med enskilda filer i Dropbox-kontot som kan ha påverkats.

Du kan vidta följande åtgärder vid varningar om ransomware:

 • Vidta åtgärder: Granska ett antal rekommenderade åtgärder som du kan vidta för varningen, inklusive att avgöra om varningen är giltig, återställ innehåll och inaktivera medlemmar.
 • Inaktivera medlem: Inaktivera medlemmar vars filer påverkades av misstänkt ransomware. Inaktivering av dessa medlemmars konton kan förhindra eventuell ytterligare spridning av skadlig aktivitet.
 • Exkludera/inkludera tillägg: Exkludera eller inkludera varningar från misstänkt ransomware med tilläggstypen som upptäcks. Du kan hantera exkluderade tillägg i Aviseringspolicyer.
 • Kontakta support: Skicka en hjälpförfrågan för ytterligare hjälp med ditt konto.
 • Hantera den här policyn: Justera inställningarna för alla varningar för ransomwaredetektering, inklusive hantering av e-postmeddelanden.

Så här hanterar du din policy för ransomwaredetektering

Hantera din policy för ransomwaredetektering:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Säkerhet.
 4. Klicka på Aviseringspolicyer.
 5. Klicka på ”” (ellips) bredvid Misstänkt ransomware upptäckt.
  • I avsnittet Allmän information kan du växla ransomware-varningar eller Av.
  • I avsnittet Tillägg kan du lägga till tillägg för ransomware-varningar du vill exkludera genom att skriva in tilläggets namn. Klicka på X bredvid namnet på ett tillägg som du vill ta bort från avsnittet för exkludering.
  • I avsnittet Meddelanden kan du markera eller avmarkera rutan bredvid Skicka e-postmeddelanden för att få e-postmeddelanden. Du kan även ange vilka administratörer som får meddelanden under Skicka meddelanden till.
 6. Klicka på Spara längst ner till höger för att spara ändringar till din policy för ransomwaredetektering.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!