Jak mogę dostosować zabezpieczenia w Dropbox Business?

Zaktualizowano Aug 04, 2023

Rozumiemy, że musisz bezpiecznie przechowywać informacje organizacji i dlatego też zaprojektowaliśmy Dropbox, stosując liczne środki fizyczne i techniczne zapewniające ochronę. Jeżeli jesteś administratorem konta Dropbox Business, masz dostęp do funkcji, które pozwolą Ci dostosować zabezpieczenia do Twoich indywidualnych potrzeb.

Dodawanie użytkowników

Użytkowników można zapraszać do Dropbox Business ręcznie przez wysłanie zaproszenia e-mailem z Konsoli administratora albo automatycznie przez integrację z istniejącym wdrożeniem Active Directory lub LDAP za pośrednictwem jednego z naszych dostawców zarządzania tożsamościami.

Uprawnienia udostępniania

Administratorzy mogą kontrolować, czy członkowie zespołu mogą udostępniać materiały osobom spoza zespołu i ustalać różne warunki udostępniania folderów i łączy. Gdy udostępnianie poza zespołem jest aktywne, jego członkowie nadal będą mogli tworzyć indywidualne foldery lub łącza „tylko dla zespołu”, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Uwierzytelnianie

Jednokrotne logowanie (SSO) pozwala upełnomocnić Twojego obecnego dostawcę tożsamości w zakresie uwierzytelniania. Można także włączyć weryfikację dwustopniową jako dodatkową warstwę zabezpieczeń. Ponadto administratorzy mogą resetować hasła indywidualnych użytkowników lub całego zespołu.

Kontrola sesji

Administratorzy mogą zdalnie wylogować członków zespołu z sesji przeglądarki internetowej lub urządzeń i zablokować dostęp aplikacji zewnętrznych dla każdego członka zespołu.

Kontrola haseł

Administratorzy mogą określać wymagania dotyczące haseł lub resetować hasła swojego zespołu.

Włączenie kontroli haseł spowoduje wylogowanie wszystkich członków zespołu, powiadomienie ich o nowych wymaganiach dotyczących hasła i poproszenie ich o zresetowanie haseł.

Administratorzy mogą także zresetować hasła wszystkich członków swojego zespołu. Wymusi to wybranie nowych haseł przez wszystkich członków zespołu przy kolejnym logowaniu do Dropbox. Opcja resetowania wszystkich haseł jest dostępna w sekcji kontroli haseł Konsoli administratora.

Łączenie osobistego i służbowego konta Dropbox

Administratorzy mogą odebrać członkom zespołu możliwość korzystania z aplikacji komputerowej dla osobistych i służbowych kont Dropbox jednocześnie.

Przesyłanie danych podczas usuwania członków zespołu

Podczas usuwania użytkowników z konta Dropbox Business, administratorzy mają możliwość przeniesienia ich danych innym użytkownikom.

Zdalne czyszczenie

Jeżeli urządzenie zostanie zagubione lub ktoś opuści organizację, administratorzy mogą z łatwością usunąć pliki i foldery z komputerów i urządzeń mobilnych, gdy tylko połączą się one z internetem.

Widoczność

Administratorzy mogą w dowolnym momencie generować raporty aktywności dla zdarzeń odnoszących się do haseł, logowań, czynności administracyjnych, aplikacji, urządzeń, udostępniania i członkostwa. Raporty są dostępne dla poszczególnych użytkowników lub dla całych kont zespołów i mogą być pobrane w formacie CSV (comma-separated values) w celu dokonania analizy za pomocą narzędzi SIEM (Security Information and Event Management).

Aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach dotyczących kontroli i widoczności, zapoznaj się z przewodnikiem Zaufanie w Dropbox.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.