Dropbox Replay beheren voor je team

Bijgewerkt May 10, 2024
person icon

Dropbox Replay is beschikbaar voor alle Dropbox-gebruikers op dropbox.com.

Beheerders hebben toegang tot alle Dropbox Replay-bestanden en -projecten in de teamruimte. Met besturingselementen voor beheer kunnen beheerders bestanden en projecten van Replay bekijken, wijzigen of eigendom opnieuw toewijzen, permanent verwijderen, wachtwoordinstellingen wijzigen en leden toevoegen en bewerken. Als een teamlid het team verlaat, kan een beheerder eigenaar worden van de gedeelde bestanden of projecten om verstoring van de workflow te voorkomen.
highlighter icon

Opmerking: Beheerders kunnen geen bestanden beheren die in het account van een teamlid staan. Als een teamlid een bestand maakt in jouw werkruimte, kan een beheerder geen eigenaar worden van dat bestand, tenzij het wordt toegevoegd aan de teamruimte.

Dropbox Replay-instellingen in de beheerconsole

 • Een bestand openen in een gedeeld project dat is gemaakt door een Dropbox-teamlid
highlighter icon

Opmerking: Een teamlid moet een bevoegde gebruiker zijn in je Dropbox-teamaccount. Als je werkt met iemand die een eigen account heeft en geen geautoriseerde gebruiker is in je team, dan zullen de besturingselementen voor beheer niet worden uitgebreid naar diens bestanden, tenzij deze bestanden worden verplaatst naar een van de projecten van je team.

 • Naam van projecten wijzigen
 • Bestanden of projecten van teamleden of voormalige teamleden overnemen
 • Bestanden definitief verwijderen
 • De instellingen voor delen wijzigen vanaf de pagina Links of het bestand zelf
 • Wachtwoorden voor gedeelde links wijzigen
 • Externe toegang tot bestanden en mappen beheren
 • Delen buiten je team toestaan of beperken
   

De naam van een bestand of project wijzigen

Je wijzigt als volgt de naam van een bestand of project:

 1. Meld je aan op dropbox.com als beheerder.
 2. Klik rechtsboven op het rasterpictogram.
 3. Klik in het menu op Replay.
  • Opmerking: Dropbox Replay wordt geopend in een nieuw tabblad.
 4. Klik bovenaan op Beheerder .
 5. Plaats de muisaanwijzer op de miniatuur van het bestand of de rij van het project waarvan je de naam wilt wijzigen.
 6. Klik rechtsboven op '' (drie horizontale puntjes).
 7. Selecteer Naam wijzigen in het menu dat verschijnt.
 8. Geef de nieuwe projectnaam op.
 9. Klik op Opslaan.

Toegangsmachtiging van een Dropbox Replay-project bewerken

Je voegt als volgt iemand toe aan een project:

 1. Meld je aan op dropbox.com als beheerder.
 2. Klik rechtsboven op het rasterpictogram.
 3. Klik in het menu op Replay.
  • Opmerking: Dropbox Replay wordt geopend in een nieuw tabblad.
 4. Klik bovenaan op Beheerder .
 5. Wijs de miniatuur of rij aan van het project waaraan je personen wilt toevoegen.
 6. Klik rechtsboven op '' (drie horizontale puntjes).
 7. Selecteer Personen toevoegen in het menu.
 8. Voer de e-mailadressen in van de personen die je wilt toevoegen.
 9. Voeg eventueel een bericht toe.
 10. Kies Kan bewerken of Kan weergeven, afhankelijk van de machtigingen die je wilt verlenen.
 11. Klik op Toevoegen.

De personen die je hebt toegevoegd, krijgen een uitnodiging per e-mail om je project te openen. Als je in realtime aan een project wilt samenwerken, start dan in plaats daarvan een live beoordelingssessie.


Live beoordeling gebruiken in Dropbox Replay.

 

Je beheert als volgt de toegang tot een project:

 1. Meld je aan op dropbox.com als beheerder.
 2. Klik rechtsboven op het rasterpictogram.
 3. Klik op Replay in het menu.
  • Opmerking: Dropbox Replay wordt geopend in een nieuw tabblad.
 4. Klik bovenaan op Beheerder .
 5. Klik op het project waarvoor je de toegang wilt beheren.
 6. Klik op een willekeurige avatar (profielfoto of initialen) naast Personen toevoegen om een lijst weer te geven van personen met toegang.
 7. Klik op de vervolgkeuzepijl naast de naam van de persoon voor wie je de toegang wilt beheren.
 8. Selecteer Kan bewerken, Kan weergeven of Verwijderen.
highlighter icon

Opmerkingen

 • Door gebruikers aan een project toe te voegen, geef je toestemming om het hele project en alles daarin te bewerken. 
 • Je kunt alleen via e-mail een gebruiker aan je project toevoegen. 

Delen van externe links beheren in Replay

Beheerders kunnen de beheerconsole gebruiken om extern delen in Replay door hun team te beperken. Hierdoor kunnen ze centraal bepalen of leden bestanden en links kunnen delen met:
 

Iedereen: iedereen met de link 

Team + goedgekeurd: het team en een lijst met goedgekeurde gebruikers

Alleen team : alleen leden van het team

highlighter icon

Opmerking: deze instellingen overschrijven alle linkbeperkingen die zijn ingesteld door individuele teamleden.

Je wijzigt als volgt instellingen voor delen voor het team:

 1. Meld je aan op dropbox.com als beheerder.
 2. Klik op Beheerconsole.
 3. Klik op Instellingen in de linkerzijbalk.
 4. Klik op Replay.
 5. Klik op de vervolgkeuzelijst naast Links delen buiten het team.
  • Kies Aan (iedereen), Aan (team + goedgekeurd) of Uit (alleen team ).
    

De externe toegang tot projecten in Replay beheren

Beheerders kunnen via de instellingen in de beheerconsole bepalen of teamleden personen van buiten het team aan projecten kunnen toevoegen.

 1. Meld je aan op dropbox.com als beheerder.
 2. Klik op Beheerconsole.
 3. Klik op Instellingen in de linkerzijbalk.
 4. Klik op Replay.
 5. Klik op de vervolgkeuzelijst naast Personen buiten het team toevoegen.
  • Kies Aan (iedereen), Aan (team + goedgekeurd) of Uit (alleen team ).
    

Het eigendom van bestanden en projecten beheren

Beheerders kunnen het eigendom van een gedeeld bestand of project beheren om te voorkomen dat workflows vastlopen. 

Als een beheerder eigenaar is geworden van een project of de eigendom opnieuw toegewezen heeft gekregen, kan deze ook alle acties als eigenaar uitvoeren, waaronder: 

 • Wachtwoord bewerken, verwijderen of toevoegen
 • Downloads in- of uitschakelen 
 • Bestanden archiveren 
 • Opmerkingen oplossen 
 • Opmerkingen vastmaken of labelen
 • Deadlines instellen
 • Machtigingen voor delen buiten het team beheren

Eigendom van een bestand of project overnemen

Je neemt als volgt zelf het eigendom van een bestand of project over:

 1. Meld je aan op dropbox.com als beheerder.
 2. Klik rechtsboven op het rasterpictogram.
 3. Klik in het menu dat verschijnt op Replay.
  • Opmerking: Dropbox Replay wordt geopend in een nieuw tabblad.
 1. Klik bovenaan op Beheerder.
 2. Plaats de muisaanwijzer op de miniatuur van het bestand of de rij van het project waarvan je eigenaar wilt worden.
 3. Klik rechtsboven op '' (drie puntjes).
 4. Selecteer Personen bewerken.
 5. Klik op de vervolgkeuzelijst naast Eigenaar.
 6. Klik op Eigendom overnemen.
 7. Klik op de vervolgkeuzelijst Kan bewerken naast het lid waarvan je de eigendom hebt overgenomen.
 8. Kies Kan bewerken, Kan weergeven of Verwijderen, afhankelijk van de machtiging die je wilt verlenen.

De eigendom van een bestand opnieuw toewijzen

Je wijst de eigendom van een bestand als volgt opnieuw toe:

 1. Meld je aan op dropbox.com als beheerder.
 2. Klik rechtsboven op het rasterpictogram.
 3. Klik in het menu op Replay.
  • Opmerking: Dropbox Replay wordt geopend op een nieuw tabblad.  
 4. Klik bovenaan op Beheerder .
 5. Wijs de miniatuur van het bestand of de rij van het project aan waarvan je de eigendom opnieuw wilt toewijzen.
 6. Klik rechtsboven op '' (drie horizontale puntjes). 
 7. Selecteer Eigendom overdragen.
 8. Klik op het vervolgkeuzemenu naast de naam van de huidige eigenaar.
 9. Selecteer de persoon aan wie u de eigendom wilt overdragen.
 10. Klik op Opslaan.

De eigendom van een project wijzigen

Eigendom van een bestand of project van een teamlid wijzigen:

 1. Meld je aan op dropbox.com als beheerder.
 2. Klik rechtsboven op het rasterpictogram.
 3. Klik in het menu op Replay.
  • Opmerking: Dropbox Replay wordt geopend in een nieuw tabblad.
 4. Klik bovenaan op Beheerder .
 5. Wijs de miniatuur of de rij van het project aan waarvan je eigenaar wilt worden.
 6. Klik rechtsboven op '' (drie puntjes).
 7. Selecteer Eigendom wijzigen.
 8. Klik op het vervolgkeuzemenu met de naam van de eigenaar.
 9. Selecteer de naam van het teamlid aan wie je het eigendom wilt toewijzen.
 10. Klik op Opslaan
   

De beheerder van een bestand of project weergeven

Bekijken wie teambeheerder is van een bestand of project:

 1. Meld je aan op dropbox.com als beheerder.
 2. Klik rechtsboven op het rasterpictogram.
 3. Klik in het menu op Replay.
  • Opmerking: Dropbox Replay wordt geopend in een nieuw tabblad.
 4. Klik bovenaan op Beheerder .
 5. Open het teamproject.
 6. Wijs bovenaan een avatar (profielfoto of initialen) aan, naast Personen toevoegen. De naam van elk teamlid verschijnt en onder de namen van teambeheerders staat Beheerder.

Activiteiten in Replay volgen

Beheerders kunnen via de beheerconsole de volgende activiteiten van leden weergeven in Replay:

 • Aan- of afmelden bij Replay
 • Replay aan account van leden koppelen
 • Bestanden toevoegen of verwijderen
 • Gedeelde links maken of wijzigen
 • Personen toevoegen aan of verwijderen uit projecten
   

Meer informatie over toegang tot teamactiviteiten in de beheerconsole.
 

Een team ontbinden

Wanneer je je team ontbindt, worden de accounts van alle teamleden omgezet in individuele Dropbox-accounts. De eigendom van de teamprojecten wordt overgedragen aan de beheerder, inclusief Replay-materiaal. Teamleden hebben nog steeds toegang tot elk Replay-project waartoe ze toegang hadden vanuit hun individuele account. Maar ze hebben geen toegang meer tot bestanden die zich niet in een project bevinden.

highlighter icon

Opmerking: De beheerder kan er ook voor kiezen om al het Replay-materiaal van het team te verwijderen. De verwijdering van Replay-materiaal kan binnen 30 dagen na verwijdering nog worden hersteld.

Was dit artikel nuttig?

Het spijt ons dat te horen.
Laat ons weten hoe we het kunnen verbeteren.

Bedankt voor je feedback.
Laat ons weten hoe dit artikel je heeft geholpen.

Bedankt voor je feedback.

Andere manieren om hulp te krijgen