Hur länge sparar Dropbox mina raderade filer och annan information?

Dropbox sparar raderade filer och tidigare versioner av filer under en specifik tidsperiod om du skulle vilja återställa dem. Efter den tiden markeras de raderade filerna för permanent borttagning i vårt system och tas bort från lagringsutrymmet på våra servrar. När de har raderats kan de inte längre återställas eller återskapas.

Standardperioden för filåterställning beror på din Dropbox-plan:

  • Användare med Dropbox Basic, Plus och Family har 30 dagar.
  • Dropbox Professional och Business har 180 dagar.

Det finns dock flera tillägg som förlänger perioden för filåterställning. Läs mer om utökad versionshistorik.

Obs! Filer kan raderas permanent före slutet av perioden för filåterställning om de ingår i en datadispositionspolicy.

Radera filer permanent

När du markerar filer för permanent radering kan du omedelbart starta borttagningen av dina filer från våra servrar.

Mer information om hur man raderar filer permanent

Är du medlem i ett Dropbox Business-team kan teamadministratören ha begränsat dina möjligheter att permanent radera filer.

Radera ditt Dropbox-konto

Om du raderar ett Dropbox Basic-, Plus-, Family- eller Professional-konto börjar vi radera de filer du har i ditt konto. 

I avsnittet Bevarande i vår Integritetspolicy finns mer information

Är du medlem i ett Dropbox Business-team är det bara administratören som får inaktivera ditt konto och radera dina filer.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!