Hur länge sparar Dropbox mina raderade filer och annan information?

Uppdaterat Apr 30, 2024

Dropbox sparar raderade filer och tidigare versioner av filer under en specifik tidsperiod om du skulle vilja återställa dem. Efter den tiden markeras de raderade filerna för permanent borttagning i vårt system och tas bort från lagringsutrymmet på våra servrar. När de har raderats kan de inte längre återställas eller återskapas.
 

Standardperioden för filåterställning beror på din Dropbox-plan:

  • Kunder med Dropbox Basic, Plus och Family har 30 dagar.
  • Användare med Dropbox Professional, Standard, Essentials och Dropbox-team har 180 dagar.
  • Användare med Dropbox Advanced, Enterprise, Education och Dropbox-team Plus har 365 dagar.,

Det finns dock flera tillägg som förlänger perioden för filåterställning. Läs mer om utökad versionshistorik.

highlighter icon

Obs! Filer kan raderas permanent före slutet av perioden för filåterställning om de ingår i en datadispositionspolicy.

Radera filer permanent

När du markerar filer för permanent radering kan du omedelbart starta borttagningen av dina filer från våra servrar.
 

Mer information om hur man raderar filer permanent.
 

Är du medlem i ett Dropbox-teamkonto kan teamadmin ha begränsat dina möjligheter att permanent radera filer.

Radera ditt Dropbox-konto

Om du raderar ett Dropbox Basic-, Plus-, Family-, Professional- eller Essentials-konto börjar vi radera filerna du har på ditt konto. 
 

I avsnittet Bevarande i vår Integritetspolicy finns mer information.
 

Är du medlem i ett Dropbox-teamkonto är det bara administratören som får inaktivera ditt konto och radera dina filer.

Radera filer med Skicka och spåra

När du lägger till en fil till funktionen Skicka och spåra från din lokala enhet, OneDrive eller Google Drive skapas en filkopia i mappen ”Skicka och spåra”. Denna kopia tar upp lagringsutrymme och räknas mot din lagringsutrymmesgräns.

Om du raderar kopian från mappen ”Skicka och spåra” raderas automatiskt filen som lagras i Skicka och spåra, tillsammans med alla tillhörande metadata och statistik. När du återskapar filkopian återskapas Skicka och spåra-filen och dess data. 
Om du lägger till en fil till Skicka och spåra direkt från ditt Dropbox-konto skapas inte en ytterligare filkopia i mappen ”Skicka och spåra”.

När du raderar originalfilen från ditt Dropbox-konto raderas automatiskt filen och alla tillhörande metadata och statistik från Skicka och spåra också. Om du återskapar originalfilen återskapas Skicka och spåra-filen och dess data. 
highlighter icon

Obs! Radering av filkopior i Skicka och spåra är permanent. Alla metadata och datastatistik som är kopplade till filen kan inte återställas, även om källfilen förblir intakt.

Om du raderar filer direkt i Skicka och spåra påverkas inte källfilen på Dropbox-kontot, den lokala hårddisken, OneDrive, Google Drive eller mappen ”Skicka och spåra”.
warning icon

Viktigt:

  • Standardperioden för filåterställning och alternativ gäller inte för filer som raderas direkt i funktionen Skicka och spåra. Om du raderar en fil från Skicka och spåra är det permanent, och eventuella tillhörande metadata eller dataanalyser kan inte återställas när filen har raderats.
  • Filer som läggs till Skicka och spåra innan den 15 februari 2024 kommer inte att läggas till i mappen ”Skicka och spåra” på ditt Dropbox-konto. Om du raderar dessa filer är det permanent, och eventuella tillhörande metadata eller dataanalyser kan inte återställas när filerna har raderats.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp