Dropbox AI: en översikt

Uppdaterat Jan 24, 2024
person icon

Den här artikeln beskriver alfa-funktioner som är tillgängliga för alla kunder:

  • På Dropbox Professional, Essentials, Business, Business Plus och vissa kunder på Dropbox Basic, Plus, Family, Standard och Advanced.
  • I länder där det föredragna språket är inställt på engelska*.
    • Exklusive Kanada, Storbritannien och länder inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).


Dropbox AI omfattas av ytterligare villkor
 

*Vissa undantag gäller.

Dropbox AI använder generativ AI för att svara på frågor och sammanfatta stora filer så att du inte behöver sortera och söka igenom stora mängder information manuellt.
highlight icon

Obs! Dessa funktioner är endast tillgängliga på dropbox.com.

Följande funktioner ingår

  • Sammanfatta ett dokument eller en video på några sekunder: Låt AI generera lättlästa sammanfattningar av långa dokument för att spara tid och arbete när du söker efter det du behöver. 
  • Hitta svar snabbt: Minska tiden och arbetet som går åt till att leta efter svar i stora och komplexa filer genom att ställa en fråga i sökfältet eller i en filförhandsgranskningen och få ett svar. 
  • Kom åt dina filer snabbare: Hitta snabbt det du behöver genom att skriva ett kommando i sökfältet med vardagligt språk istället för nyckelord.
  • Sluta gissa när du söker: Lägg mindre tid på att öppna och läsa varje fil med hjälp av korta, automatiskt genererade markeringar för varje fil i dina sökresultat.
Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Svar från community

Andra sätt att få hjälp