Vanliga frågor om Dropbox AI och din sekretess

Uppdaterat Jan 24, 2024
person icon

Den här artikeln beskriver alfa-funktioner som är tillgängliga för alla kunder:

 • På Dropbox Professional, Essentials, Business, Business Plus och vissa kunder på Dropbox Basic, Plus, Family, Standard och Advanced.
 • I länder där det föredragna språket är inställt på engelska*.
  • Exklusive Kanada, Storbritannien och länder inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).


Dropbox AI omfattas av ytterligare villkor
 

*Vissa undantag gäller.

I den här artikeln hittar du svar på några vanliga frågor om sekretess och Dropbox AI. 

Hur använder sig Dropbox av AI?


Vissa Dropbox-funktioner använder en kombination av maskininlärning och artificiell intelligens för att generera användbart och korrekt material. Här är en grundläggande förklaring av dessa olika tekniker:

 • Artificiell intelligens (AI) är en omfattande gren av datorvetenskap som handlar om att bygga maskiner som kan utföra uppgifter som vanligtvis kräver mänsklig intelligens.

 • Generativa AI-modeller (GenAI) är algoritmer som använder maskininlärningstekniker för att producera nytt material, till exempel text eller bilder, baserat på inlärda mönster från befintliga data.

 • Stora språkmodeller (LLM) är algoritmer som använder stora dataset för att sammanfatta, känna igen, förutsäga och översätta material.

 • Maskininlärning (ML) syftar till att lära en maskin att utföra en specifik uppgift och ge korrekta resultat genom att identifiera mönster.
   

En del av våra AI-funktioner använder programvara från tredjepartspartners som kräver att data skickas via externa LLM:s och generativa AI-modeller för att generera svar. 
 

Vilken information delas med tredjepartspartners?

Dina filer och filer som du har åtkomst till i Dropbox skickas endast till en granskad tredjepartspartner när du väljer att interagera med AI-drivna funktioner, som är tydligt märkta med ”Kommer att använda AI från tredje part”. Till exempel när du ställer en fråga om en fil. 
 

Vi använder endast teknik från tredjepartspartners som vi har kontrollerat. Deras programvara utför uppgifter med din information för vår räkning, men vi är fortfarande ansvariga för hanteringen av den informationen. Dina data används aldrig för att träna deras interna modeller och raderas från tredjepartsservrar inom 30 dagar.
 

Läs mer om Dropbox åtaganden för att skydda din integritet när du delar dina data i vår fullständiga integritetspolicy.

ikon för överstrykningspenna Obs! När du delar material har dessa mottagare möjligheten att använda materialet med AI från tredje part.

Delas mina data automatiskt med AI-partners från tredje parts?

Nej. Dina data delas aldrig passivt eller automatiskt med några generativa AI-partners från tredje part. Endast när du använder en funktion märkt med ”Kommer att använda AI från tredje part” skickas de data som är relevanta för din uttryckliga begäran eller ditt kommando till granskade generativa AI-partners från tredje part.  Deras programvara utför uppgifter med din information för vår räkning, men vi är fortfarande ansvariga för hanteringen av den informationen. Dina data används aldrig för att träna deras interna modeller och raderas från tredjepartsservrar inom 30 dagar.

När delas mitt material med AI från tredje part?

Endast när du använder funktioner märkta med banderollen ”Kommer att använda AI från tredje part” skickas de data som är relevanta för din uttryckliga begäran eller ditt kommando till generativa AI-partners från tredje part. Dina data delas aldrig passivt med några generativa AI-partners från tredje part.

Vad är växlingsknappen för AI från tredje part?

För berättigade konton finns växlingsknappen AI från tredje part i funktionsfliken AI från tredje part i dina kontoinställningar. Växlingsknappen ger dig åtkomst till Dropbox AI-funktioner som använder generativ AI från tredje part för att generera svar på dina frågor och kommandon. 

 • Växlingsknappen AI från tredje part är aktiverad för att ge alla berättigade kunder möjligheten att se och använda våra nya AI-funktioner och funktionalitet. 
  • Alla generativa AI-drivna verktyg från tredje part är märkta med ”Kommer att använda AI från tredje part” för att ge dig möjligheten att fatta ett välgrundat beslut om att använda dessa funktioner.
 • Även om växlingsknappen AI från tredje part är aktiverad skickas ditt material endast till vår generativa AI-partner från tredje part när du använder våra AI-drivna funktioner från tredje part. Ditt material används endast för att generera svaret, sammanfattningen eller transkriberingen för den frågan eller kommandot.
  • Data som delas med våra AI-partners från tredje part används inte för att träna deras modeller och de raderas från deras servrar inom 30 dagar.
 • Om växlingsknappen AI från tredje part är avstängd ser du inga Dropbox AI-funktioner.
  • Punkterna ovan gäller om du väljer att växla tillbaka växlingsknappen till och använder Dropbox AI-funktioner.
 • Om du inte ser funktionsfliken AI från tredje part i dina kontoinställningar är du för närvarande inte kvalificerad för Dropbox AI-alfan.

ikon för överstrykningspenna Obs: Användningen av generativ AI från tredje part på teamkonton hanteras av teamadministratören. 

Läs mer om Dropbox integritetspolicy.

Hur skyddas mina data i Dropbox AI?

Vi tar ansvar för att upprätthålla datasekretess vid användning av AI-verktyg. Därför har vi fastställt AI-principer som ska vägleda vårt agerande. De inkluderar transparens i hur vi använder AI, att vi inte använder AI för att sälja data, samt att vi tar åt oss av din feedback.

Läs vårt fulla åtagande för kunder vad gäller användningen av AI.

Vilken är Dropbox tredjepartspartner för AI?

Vi använder enbart partner vars integritetspolicy och åtaganden för kundernas rättigheter och säkerhet överensstämmer med våra egna. 

Just nu samarbetar vi med en AI från tredje part, OpenAI. OpenAI är en forskningsorganisation för artificiell intelligens som utvecklar banbrytande språkmodeller och avancerad AI-teknik. OpenAI kommer inte att träna sina språkmodeller med hjälp av Dropbox-kunders data eller de frågor som Dropbox-kunder ställer.Dina data raderas från OpenAI:s servrar inom 30 dagar. Läs OpenAI:s fullständiga integritetspolicy.

Vem har tillgång till funktionsfliken AI från tredje part i sina kontoinställningar?

Fliken AI från tredje part är endast synlig för kunder som har tillgång till våra AI-funktioner. 
 

Om du inte ser funktionsfliken AI från tredje parts kan du inte visa eller använda Dropbox AI-funktioner. Varken denna eller någon annan inställning skickar automatiskt eller passivt någon Dropbox-kunds data till en generativ AI-tjänst från tredje part.

Hur hanterar jag användningen av AI från tredje part i mitt Dropbox-konto?

Du kan styra vilka generativa AI-drivna funktioner från tredje part som du har åtkomst till från sidan Inställningar i ditt Dropbox-konto genom att när som helst slå på eller av AI-drivna funktioner från tredje part. Läs om hur du kan hantera dina inställningar för tredje part.


Användningen av generativ AI från tredje part på teamkonton hanteras av teamadministratören. 
 

Växlingsknappen AI från tredje part är endast synligt för utvalda kunder och teamkonton som är berättigade att använda Dropbox AI-funktion.Om du inte ser växlingsknappen AI från tredje part kan du inte visa eller använda Dropbox AI-funktioner just nu.

highlighter icon

Obs! När du delar material har dessa mottagare möjligheten att använda materialet med AI från tredje part.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp