Så här redigerar du PDF i Dropbox

Uppdaterat Sep 19, 2023

Du kan redigera PDF-filer när du förhandsgranskar en fil på dropbox.com eller i Dropbox för mobila enheter.

Prova det genom att förhandsvisa en PDF-fil i ditt konto och klicka på Redigera.

Alla Dropbox-användare kan redigera PDF-filer genom att ändra sidor eller lägga till text. Kunder med Dropbox Essentials, Business eller Business Plus kan även redigera text som redan finns i PDF-filen.

Så här redigerar du en PDF-fil

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Redigera PDF under sökfältet högst upp.
  • Du kan också klicka på + Skapa under sökfältet, välja Redigera och sedan välja PDF.
    
 3. Välj den PDF-fil som du vill redigera.
 4. Klicka på Redigera PDF ovanför filförhandsvisningen. Då öppnas redigeringsläget.
 5. Gör dina ändringar.
   
 • Ändra om ordningen på sidor genom att klicka på sidan du vill ändra om i den vänstra sidomenyn och dra dem till en nya plats.
 • Rotera en sida genom att klicka på sidan du vill rotera och klicka på Rotera åt höger eller Rotera åt vänster i den vänstra sidomenyn.
  • Om du vill rotera flera sidor command-klickar du på alla sidor du vill rotera.
    
 • Radera en sida genom att klicka på sidan du vill radera i den vänstra sidomenyn och sedan på Radera sida. Klicka på Radera igen för att bekräfta.
  • Om du vill radera flera sidor command-klickar du på alla sidor som du vill radera.
    
 • Infoga en sida genom att klicka på Infoga sida, välja PDF-filen från ditt Dropbox-konto och klicka på Välj.
 • Om du vill rita på en sida klickar du på Rita och använder musen för att rita var du vill. För att avsluta ritläget klickar du på Stäng uppe till höger.
highlight icon

Obs! Du kan ändra färg, opacitet och linje för det du ritar genom att markera det och sedan använda formateringsverktygsfältet högst upp i förhandsvisningen för PDF-filen. Du kan också radera en del av det du har ritat genom att klicka på suddgummit. Radera genom att klicka på ”X”, eller ångra eller göra om en ändring du har gjort nyligen genom att klicka på de böjda pilarna.

 • Markera ett avsnitt genom att klicka på Markera och klicka och dra sedan över texten. Du kan justera färg och opacitet i verktygsfältet.
 • Om du vill lägga till en textruta klickar du på Lägg till text. Klicka sedan i PDF-filen där du vill lägga till en textruta och skriv din text. Du kan även:
  • Ändra typsnitt, storlek och färg på texten i verktygsfältet högst upp i förhandsvisningen av PDF-filen.
  • Ändra storlek och rotera textrutan genom att klicka och dra i textrutans hörnhandtag. 
  • Om du vill ångra en ändring klickar du på tillbakapilen i verktygsfältet för formatering. Tryck på ctrl-z (Windows) eller cmd-z (Mac).
    
 • Klicka på Redigera text om du vill redigera befintlig text. Dubbelklicka sedan på textrutan du vill redigeraBörja skriva för att lägga till, radera eller ändra material. När du är klar med redigeringen av text klickar du på Stäng. Ett popup-fönster visas och du kan välja att Kasta ändringar eller Tillämpa ändringar.
highlight icon

Anmärkningar:

 • Alternativet att redigera befintlig text är endast tillgängligt i Dropbox Essentials, Dropbox Business och Dropbox Business Plus.
 • Om du vill ångra en ändring klickar du på tillbakapilen i verktygsfältet för formatering. Du kan också använda ctrl+z (Windows) eller cmd+z (Mac).
 • Förutom att redigera befintlig text kan du även:
  • Ändra typsnitt, storlek och färg på texten i verktygsfältet högst upp i förhandsvisningen av PDF-filen. 
  • Ändra storlek och rotera textrutan genom att klicka och dra i textrutans hörnhandtag. 
  • Anpassa textjustering genom att välja vänsterställd, högerställd eller centrerad.
  • Lägg till länkar till texten med knappen Skapa länk i verktygsfältet för formatering.

highlight icon

Obs! För att fylla i ett PDF-formulär i Dropbox måste det vara en interaktiv PDF med ifyllbara fält. Du vet om ett fält är ifyllbart om du kan göra ändringar när du klickar på det. Om du till exempel klickar på en textruta som är ett ifyllbart fält kan du skriva i rutan.

 • Sök efter text genom att klicka på sökikonen och skriv sedan in ett ord, en fras eller siffror som du vill söka efter.
 • För att zooma in eller ut, tryck på + (plustecknet) eller - (minustecknet) högst upp till höger.

6.  Klicka på Klar.

7.   Klicka på Spara en kopia eller Ersätt original

 • Om du väljer Spara en kopia sparas den redigerade PDF-filen som en ny fil i ditt Dropbox-konto med (redigerad) tillagd i slutet av filnamnet. De med åtkomst till den ursprungliga filen kommer inte att se ändringarna.
 • Om du väljer Ersätt original kommer den redigerade PDF-filen ersätta den ursprungliga filen i ditt Dropbox-konto. Alla med åtkomst till den ursprungliga filen kommer att se ändringarna.
highlight icon

Obs! Du kan endast ersätta originalet om du är filens ägare eller har redigeringsbehörighet.

Andra kommer att kunna se dina redigeringar om du antingen:

 • Väljer att ersätta det ursprungliga dokumentet som delas med andra.
 • Sparar en kopia och delar den nya filen med andra, till exempel genom att spara den i en delad mapp.
highlight icon

Obs! Att redigera PDF-filer i Dropbox för mobila enheter är för närvarande inte tillgängligt för Android.

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Tryck på namnet på PDF-filen du vill redigera.
 3. Tryck på Redigera.
 4. Gör dina ändringar.
  • Om du vill lägga till text trycker du på Lägg till text, skriver texten och trycker sedan på Klar.
  • Om du vill lägga till ett datum trycker du på Lägg till datum, skriver datumet i redigeringsfältet och trycker sedan på Klar.
 5. Tryck på Spara.

Dela feedback

Du kan dela feedback om PDF-redigering med Dropbox-teamet, inklusive vad du tycker om funktionen och vad du vill se i framtiden. Så här delar du feedback:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Redigera PDF under sökfältet högst upp.
 3. Markera PDF-filen som du vill ge feedback på och klicka på Öppna.
 4. Klicka på Redigera PDF ovanför filförhandsvisningen. Då öppnas redigeringsläget.
 5. Klicka på Feedback om PDF-redigering längst ned till höger på sidan.
 6. Skriv din feedback.
 7. Markera rutan bredvid Jag vill delta i Dropbox användarundersökningar om du är intresserad.
 8. Klicka på Skicka.

Du ser ett meddelande som tackar dig för din feedback längst ner på sidan.

Funktionen PDF-redigering på dropbox.com drivs av Apryse, Inc. Dropbox delar inte din PDF med Apryse, Inc.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!