Så här redigerar du PDF i Dropbox

Du kan redigera PDF-filer när du förhandsvisar en fil på dropbox.com. För att redigera en PDF i Dropbox måste PDF-filen vara mindre än 111 MB och den får inte vara lösenordsskyddad.

Prova det genom att förhandsvisa en PDF-fil i ditt konto och klicka på Redigera.

Så här redigerar du en PDF-fil

Så här redigerar du en PDF:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på namnet på PDF-filen du vill redigera.
 3. Klicka på Redigera ovanför filförhandsvisningen. Då öppnas redigeringsläget.
 4. Gör dina ändringar.
  • Ändra om ordningen på sidor genom att klicka på de sidor du vill ändra om i den vänstra sidomenyn och dra dem till en nya plats.
  • Rotera en sida genom att klicka på sidorna du vill rotera och klicka på Rotera åt höger eller Rotera åt vänster i den vänstra sidomenyn.
  • Radera en sida genom att klicka på de sidor du vill radera i den vänstra sidomenyn och klicka på Radera sida.
  • Infoga en sida genom att klicka på Infoga sida och följ anvisningarna för att infoga en PDF från ditt Dropbox-konto.
  • Om du vill rita på en sida klickar du på Rita och använder musen för att rita var du vill. För att avsluta ritläget klickar du på Stäng uppe till höger.
   • Obs! Du kan ändra färg, opacitet och linje för det du ritar genom att markera det och sedan använda formateringsverktygsfältet högst upp i förhandsvisningen för PDF-filen. Du kan också radera en del av det du har ritat genom att klicka på ikonen för suddgummi. Radera genom att klicka på ”X”, eller ångra eller göra om en ändring du har gjort nyligen genom att klicka på de böjda pilarna.
  • Markera ett avsnitt genom att klicka på Markera och klicka och dra sedan över texten. Du kan justera färg och opacitet i verktygsfältet.
   • Obs! I markerade PDF-filer som sparats efter underskrift kan en del markerad text visas som överstruken istället för markerad. PDF-filer utan markering sparas som förväntat vid underskrift. 
  • Om du vill lägga till en textruta klickar du på Lägg till text. Klicka sedan i PDF-filen där du vill lägga till en textruta och skriv din text.
  • Klicka på Redigera text om du vill redigera befintlig text. Dubbelklicka sedan på textrutan du vill redigera. Börja skriva för att lägga till, radera eller ändra innehåll.
   • Obs
    • Alternativet att redigera text är endast tillgängligt för Dropbox One, Standard, Advanced och Enterprise.
    • Förutom att redigera befintlig text kan du även:
     • Ändra typsnitt, storlek och färg på texten i verktygsfältet högst upp i förhandsvisningen av PDF-filen. 
     • Ändra storlek och rotera textrutan genom att klicka och dra i textrutans hörnhandtag. 
     • Lägg till länkar till texten med knappen Skapa länk i verktygsfältet för formatering.
    • Om du vill ångra en ändring klickar du på tillbakapilen i verktygsfältet för formatering. Du kan också använda ctrl+z (Windows) eller cmd+z (Mac).
  • Om du vill lägga till din egen juridiskt bindande underskrift i PDF-filen klickar du på Skriv under. Läs om hur du lägger till en underskrift i en PDF-fil med Dropbox Sign.
  • Fyll i ett interaktivt formulär genom att klicka på det ifyllbara fältet du vill fylla i och skriv i textrutan som visas.
   • OBS! Om du vill fylla i ett PDF-formulär i Dropbox måste det vara en interaktiv PDF-fil med ifyllbara fält. 
  • Sök efter text genom att klicka på sökikonen och skriv sedan in ett ord, en fras eller siffror som du vill söka efter.
  • För att zooma in eller ut, tryck på + (plustecknet) eller - (minustecknet) högst upp till höger.
 5. Klicka på Tillämpa.
 6. Klicka på Klar.
 7. Klicka på Spara en kopia eller Ersätt original.
  • Om du väljer Spara en kopia kommer den redigerade PDF-filen sparas som en ny fil i ditt Dropbox-konto. De med åtkomst till den ursprungliga filen kommer inte att se ändringarna.
  • Om du väljer Ersätt original kommer den redigerade PDF-filen ersätta den ursprungliga filen i ditt Dropbox-konto. Alla med åtkomst till den ursprungliga filen kommer att se ändringarna.
   • Obs! Du kan endast ersätta originalet om du är filens ägare eller har redigeringsbehörighet.

Dela feedback

Du kan dela feedback om PDF-redigering med Dropbox-teamet, inklusive vad du tycker om funktionen och vad du vill se i framtiden. Så här delar du feedback:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på namnet på en PDF-fil du vill redigera.
 3. Klicka på Redigera ovanför filförhandsvisningen. Då öppnas redigeringsläget.
 4. Klicka på Dela feedback längst ner till höger på sidan.
 5. Skriv din feedback.
 6. Markera rutan bredvid Jag vill delta i Dropbox användarundersökningar om du är intresserad.
 7. Klicka på Skicka.

Du ser ett meddelande som tackar dig för din feedback längst ner på sidan.

Funktionen PDF-redigering på dropbox.com drivs av PDFTron, Inc. Dropbox delar inte din PDF med PDFTron, Inc.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!