Jak edytować pliki PDF w Dropbox

Zaktualizowano Jun 11, 2024
person icon

W tym artykule opisano funkcję dostępną dla wszystkich użytkowników Dropbox, chyba że określono inaczej.

W witrynie dropbox.com i aplikacji mobilnej Dropbox można przeglądać i jednocześnie edytować pliki PDF.
 

Wypróbuj, przeglądając plik PDF na swoim koncie i klikając Edytuj.
 

Wszyscy użytkownicy Dropbox mogą edytować pliki PDF, modyfikując strony lub dodając tekst. Jednak klienci korzystający z Dropbox Essentials, BusinessBusiness Plus lub Enterprise mogą również edytować tekst, który już istnieje w pliku PDF.


Jeszcze nie korzystasz z edytora PDF? Zobacz, jak Dropbox ułatwia edytowanie plików PDF.

Jak edytować plik PDF

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij + Utwórz pod paskiem wyszukiwania.
 3. Kliknij Edytuj, a następnie wybierz PDF.
 4. Kliknij nazwę pliku PDF, który chcesz edytować. Spowoduje to otwarcie pliku PDF w trybie edycji.
 5. Kliknij Edytuj PDF.
 6. Wprowadź zmiany.
  • Aby zmienić kolejność stron, kliknij wybraną stronę na lewym pasku bocznym i przeciągnij ją w nowe miejsce.
  • Aby obrócić stronę, kliknij ją na lewym pasku bocznym, a następnie kliknij Obróć w prawo lub Obróć w lewo.
   • Aby obrócić wiele stron, przytrzymaj klawisz Command i kliknij wszystkie strony, które chcesz obrócić.
  • Aby usunąć stronę, kliknij ją na lewym pasku bocznym, a następnie kliknij Usuń stronę. Kliknij Usuń ponownie, aby potwierdzić.
   • Aby usunąć wiele stron, przytrzymaj klawisz Command i kliknij wszystkie strony, które chcesz usunąć.
  • Aby wstawić stronę, kliknij Wstaw stronę, wybierz plik PDF z konta Dropbox i kliknij Wybierz.
  • Aby rysować na stronie, kliknij Rysuj i użyj myszy do wykonania rysunku. Aby wyjść z trybu rysowania, kliknij Zamknij w prawym górnym rogu.
  • Aby zaznaczyć sekcję, kliknij Zaznacz, a następnie kliknij i przeciągnij po tekście. Możesz dostosować kolor i nieprzezroczystość za pomocą paska narzędzi.
  • Aby dodać tekst, kliknij  Dodaj tekst. Następnie kliknij obszar pliku PDF, w którym chcesz dodać pole tekstowe i wpisz tekst. Możesz także:
   • Zmienić czcionkę, rozmiar i kolor tekstu, korzystając z paska narzędzi formatowania u góry podglądu PDF.
   • Zmieniaj rozmiar pola tekstowego lub obracaj je, klikając i przeciągając uchwyty w narożnikach pola tekstowego.
   • Aby cofnąć zmianę, kliknij strzałkę wstecz na pasku narzędzi formatowania. Możesz także nacisnąć Ctrl+Z (Windows) lub Command+Z (Mac).
  • Aby edytować istniejący tekst, kliknij Edytuj tekst. Następnie kliknij dwukrotnie pole tekstowe, które chcesz edytowaćZacznij pisać, aby dodać, usunąć lub zmodyfikować zawartość. Po zakończeniu edycji tekstu kliknij przycisk Zamknij. Wyświetli się okno wyskakujące, w którym możesz wybrać opcję Odrzuć zmiany lub Zastosuj zmiany.
highlighter icon

Uwagi:

 • Opcja edycji istniejącego tekstu jest dostępna tylko w Dropbox Essentials, Business, Business Plus i Enterprise.
 • Aby cofnąć zmianę, kliknij strzałkę wstecz na pasku narzędzi formatowania. Możesz też użyć kombinacji klawiszy ctrl+z (Windows) lub cmd+z (Mac).
 • Oprócz edytowania istniejącego tekstu możesz również:
  • Zmienić czcionkę, rozmiar i kolor tekstu, korzystając z paska narzędzi formatowania u góry podglądu PDF. 
  • Zmienić rozmiar pola tekstowego lub obrócić je, klikając i przeciągając uchwyty narożne pola tekstowego. 
  • Dostosować wyrównanie tekstu, wybierając wyrównanie do lewej, prawej lub środka.

 • Aby dodać prawnie wiążący podpis w pliku PDF, kliknij Podpisz. Dowiedz się, jak dodać podpis w pliku PDF.
 • Aby wypełnić interaktywny formularz, kliknij pole do uzupełnienia i wpisz treść w wyświetlonym polu tekstowym.
highlighter icon

Uwaga: aby wypełnić formularz PDF w Dropbox, musi to być interaktywny plik PDF z polami do wypełnienia. Aby sprawdzić, czy pole można wypełnić, kliknij je i spróbuj wprowadzić w nim zmiany. Na przykład, jeśli klikniesz pole tekstowe, które można wypełnić, będzie można w nim pisać.

 • Aby wyszukać tekst, kliknij ikonę wyszukiwania, a następnie wpisz słowo, frazę lub liczbę, które chcesz wyszukać.
 • Aby powiększyć lub pomniejszyć, kliknij + (plus) lub - (minus) w prawym górnym rogu.

8. Kliknij Gotowe.

9. Kliknij Zapisz kopię lub Zastąp oryginał

 • Jeśli wybierzesz opcję Zapisz kopię, edytowany plik PDF zostanie zapisany jako nowy plik na Twoim koncie Dropbox, a w jego nazwie będzie dopisek (edytowany). Osoby mające dostęp do oryginalnego pliku nie zobaczą tych zmian.
 • Jeśli wybierzesz Zastąp oryginał, edytowany plik PDF zastąpi oryginalny plik na Twoim koncie Dropbox. Osoby mające dostęp do oryginalnego pliku zobaczą wprowadzone zmiany.
highlighter icon

Uwaga: oryginał może zastąpić tylko właściciel pliku lub osoba uprawniona do jego edycji.

Użytkownicy będą mogli zobaczyć Twoje zmiany, jeśli:

 • Zdecydujesz się zastąpić oryginalny dokument, który jest udostępniany innym osobom.
 • Zapiszesz kopię i udostępnisz nowy plik innym osobom, na przykład zapisując go w udostępnionym folderze.
highlighter icon

Uwaga: edycja plików PDF w aplikacji mobilnej Dropbox nie jest obecnie dostępna dla systemu Android.

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Stuknij nazwę pliku PDF, który chcesz edytować.
 3. Stuknij Edytuj.
 4. Wprowadź zmiany.
  • Aby dodać tekst, stuknij Dodaj tekst, wpisz go, a następnie stuknij Gotowe.
  • Aby dodać datę, stuknij Dodaj datę, wpisz ją w polu edycji, a następnie stuknij Gotowe.
 5. Stuknij Zapisz.

Obejrzyj ten film, aby zapoznać się z omówieniem edycji PDF.

Udostępnij opinię

Możesz podzielić się opinią na temat edycji plików PDF z zespołem Dropbox: co myślisz o tej funkcji i jakie usprawnienia chcesz zobaczyć w przyszłości. Aby podzielić się opinią:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij + Utwórz pod paskiem wyszukiwania.
 3. Kliknij Edytuj, a następnie wybierz PDF.
 4. Wybierz plik PDF, na temat którego chcesz udostępnić opinię i kliknij Otwórz. Spowoduje to otwarcie pliku PDF w trybie edycji.
 5. Kliknij Opinia na temat edycji PDF w prawym dolnym rogu strony.
 6. Wpisz swoją opinię.
 7. Zaznacz pole obok opcji Chcę wziąć udział w badaniach użytkowników Dropbox, jeśli chcesz brać w nich udział.
 8. Kliknij Wyślij.

Na dole strony zobaczysz wiadomość z podziękowaniem za Twoją opinię.

highlighter icon

Funkcja edycji PDF w witrynie dropbox.com jest obsługiwana przez Apryse, Inc. Dropbox nie udostępnia Twojego pliku PDF firmie Apryse, Inc.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.