Jak edytować pliki PDF w Dropbox

Podczas przeglądania plików PDF w witrynie dropbox.com możesz wprowadzać w nich zmiany. Aby edytować plik PDF w Dropbox, jego rozmiar nie może przekraczać 111 MB i plik nie może być chroniony hasłem.

Wypróbuj tę funkcję, wyświetlając podgląd pliku PDF na swoim koncie i klikając Edytuj.

Jak edytować plik PDF

Aby edytować plik PDF:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij nazwę pliku PDF, który chcesz edytować.
 3. Nad oknem podglądu pliku kliknij Edytuj. Przejdziesz wtedy do trybu edycji.
 4. Wprowadź zmiany.
  • Aby zmienić kolejność stron, kliknij je na lewym pasku bocznym i przeciągnij je w nowe miejsce.
  • Aby obrócić stronę, kliknij ją na lewym pasku bocznym, a następnie kliknij Obróć w prawo lub Obróć w lewo.
  • Aby usunąć stronę, kliknij ją na lewym pasku bocznym, a następnie kliknij Usuń stronę.
  • Aby wstawić stronę, kliknij polecenie Wstaw stronę i postępuj zgodnie z instrukcjami w celu wstawienia pliku PDF ze swojego konta Dropbox.
  • Aby rysować na stronie, kliknij Rysuj, użyj myszy do wykonania rysunku, a następnie kliknij Zamknij w prawym górnym rogu, aby wyjść z trybu rysowania.
   • Uwaga: Możesz zmienić kolor, nieprzezroczystość i kreskę rysunku, zaznaczając go i korzystając z paska narzędzi formatowania w górnej części podglądu PDF. Możesz również wymazać część rysunku, klikając ikonę gumki, usunąć go, klikając ikonę „X” albo cofnąć lub powtórzyć ostatnią zmianę, klikając ikony zakrzywionych strzałek.
  • Aby zaznaczyć sekcję, kliknij Zaznacz, a następnie kliknij i przeciągnij po tekście. Możesz dostosować kolor i nieprzezroczystość za pomocą paska narzędzi.
   • Uwaga: po zapisaniu podpisanych plików PDF z zaznaczonym tekstem może on wyglądać na zredagowany, a nie zaznaczony. Pliki PDF, które nie zawierają zaznaczonego tekstu, będą zapisywane prawidłowo po podpisaniu. 
  • Aby dodać tekst, kliknij opcję Dodaj tekst, a następnie kliknij obszar pliku PDF, w którym chcesz dodać pole tekstowe i wpisz tekst.
   • Uwaga: Możesz zmienić czcionkę, rozmiar i kolor tekstu, korzystając z paska narzędzi formatowania u góry podglądu PDF. Możesz także zmienić rozmiar lub obrócić pole tekstowe, klikając i przeciągając uchwyty narożne pola tekstowego.
  • Aby dodać prawnie wiążący podpis w pliku PDF, kliknij Podpisz. Dowiedz się, jak dodać podpis w pliku PDF za pomocą Dropbox Sign.
  • Aby wypełnić interaktywny formularz, kliknij pole do uzupełnienia i wpisz treść w wyświetlonym polu tekstowym.
   • Uwaga: do wypełnienia formularza PDF w Dropbox konieczny jest interaktywny plik PDF z polami do wypełnienia. 
  • Aby wyszukać tekst, kliknij ikonę wyszukiwania, a następnie wpisz słowo, frazę lub liczbę, które chcesz wyszukać.
  • Aby powiększyć lub pomniejszyć, kliknij + (plus) lub - (minus) w prawym górnym rogu.
 5. Kliknij Gotowe.
 6. Kliknij Utwórz kopię lub Zastąp oryginał.
  • Jeśli wybierzesz opcję Zapisz kopię, edytowany plik PDF zostanie zapisany jako nowy plik na Twoim koncie Dropbox. Osoby mające dostęp do oryginalnego pliku nie zobaczą tych zmian.
  • Jeśli wybierzesz Zastąp oryginał, edytowany plik PDF zastąpi oryginalny plik na Twoim koncie Dropbox. Osoby mające dostęp do oryginalnego pliku zobaczą wprowadzone zmiany.
   • Uwaga: oryginał może zastąpić tylko właściciel pliku lub osoba uprawniona do jego edycji.

Przekazuj opinie

Możesz podzielić się opinią na temat edycji plików PDF z zespołem Dropbox: co myślisz o tej funkcji i jakie usprawnienia chcesz zobaczyć w przyszłości. Aby podzielić się opinią:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij nazwę pliku PDF do edycji.
 3. Nad oknem podglądu pliku kliknij Edytuj. Przejdziesz wtedy do trybu edycji.
 4. Kliknij Przekazuj opinię w prawym dolnym rogu strony.
 5. Wpisz swoją opinię.
 6. Zaznacz pole obok opcji Chcę wziąć udział w badaniach użytkowników Dropbox, jeśli chcesz brać w nich udział.
 7. Kliknij Wyślij.

Na dole strony zobaczysz wiadomość z podziękowaniem za Twoją opinię.

Funkcja edycji PDF w witrynie dropbox.com jest obsługiwana przez PDFTron, Inc.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.