Jak edytować pliki PDF w Dropbox

Zaktualizowano Aug 30, 2023

Podczas przeglądania plików PDF w witrynie dropbox.com możesz wprowadzać w nich zmiany. Aby edytować plik PDF w Dropbox, jego rozmiar nie może przekraczać 111 MB i plik nie może być chroniony hasłem.

Wypróbuj tę funkcję, wyświetlając podgląd pliku PDF na swoim koncie i klikając Edytuj.

Jak edytować plik PDF w witrynie dropbox.com

Aby edytować plik PDF:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij nazwę pliku PDF, który chcesz edytować.
 3. Kliknij Edytuj PDF nad podglądem pliku lub kliknij Edytuj na pasku menu. Przejdziesz wtedy do trybu edycji.
 4. Wprowadź zmiany.
  • Aby zmienić kolejność stron, kliknij wybraną stronę na lewym pasku bocznym i przeciągnij ją w nowe miejsce.
  • Aby obrócić stronę, kliknij ją na lewym pasku bocznym i kliknij ikony obracania (kwadrat ze strzałką skierowaną w prawo lub w lewo).
  • Aby usunąć stronę, kliknij ją na lewym pasku bocznym, a następnie kliknij ikonę kosza na śmieci.
  • Aby wstawić stronę, kliknij ikonę wstawiania strony (dokument ze znakiem plusa), wybierz plik PDF z konta Dropbox i kliknij Wybierz
  • Aby rysować na stronie, kliknij Rysuj i użyj myszy, do wykonania rysunku. Aby wyjść z trybu rysowania, kliknij Zamknij w prawym górnym rogu.
   • Uwaga: Możesz zmienić kolor, nieprzezroczystość i kreskę rysunku, zaznaczając go i korzystając z paska narzędzi formatowania w górnej części podglądu PDF. Możesz również wymazać część rysunku, klikając ikonę gumki, usunąć go, klikając ikonę „X” albo cofnąć lub powtórzyć ostatnią zmianę, klikając ikony zakrzywionych strzałek.
  • Aby zaznaczyć sekcję, kliknij Zaznacz, a następnie kliknij i przeciągnij po tekście. Możesz dostosować kolor i nieprzezroczystość za pomocą paska narzędzi. Możesz również wymazać zaznaczenie, klikając ikonę gumki, usunąć je, klikając ikonę „X” albo cofnąć lub powtórzyć ostatnią zmianę, klikając ikony zakrzywionych strzałek.
   • Uwaga: po zapisaniu podpisanych plików PDF z zaznaczonym tekstem może on wyglądać na zredagowany, a nie zaznaczony. Pliki PDF, które nie zawierają zaznaczonego tekstu, będą zapisywane prawidłowo po podpisaniu. 
  • Aby dodać tekst, kliknij opcję Dodaj tekst.Następnie kliknij obszar pliku PDF, w którym chcesz dodać pole tekstowe i wpisz tekst. 
   • Możesz:
    • Zmienić czcionkę, rozmiar i kolor tekstu, korzystając z paska narzędzi formatowania u góry podglądu PDF. 
    • Zmienić rozmiar pola tekstowego lub obrócić je, klikając i przeciągając uchwyty narożne pola tekstowego. 
    • Aby cofnąć zmianę, kliknij strzałkę wstecz na pasku narzędzi formatowania. Możesz także nacisnąć Ctrl+Z (Windows) lub Command+Z (Mac).
  • Aby dodać prawnie wiążący podpis w pliku PDF, kliknij Podpisz. Dowiedz się, jak dodać podpis w pliku PDF za pomocą Dropbox Sign.
  • Aby wypełnić interaktywny formularz, kliknij pole do uzupełnienia i wpisz treść w wyświetlonym polu tekstowym.
   • Uwaga: do wypełnienia formularza PDF w Dropbox konieczny jest interaktywny plik PDF z polami do wypełnienia. 
  • Aby wyszukać tekst, kliknij ikonę wyszukiwania, a następnie wpisz słowo, frazę lub liczbę, które chcesz wyszukać.
  • Aby powiększyć lub pomniejszyć, kliknij + (plus) lub - (minus) w prawym górnym rogu.
 5. Kliknij Zastosuj.
 6. Kliknij Gotowe.
 7. Kliknij Utwórz kopię lub Zastąp oryginał.
  • Jeśli wybierzesz opcję Zapisz kopię, edytowany plik PDF zostanie zapisany jako nowy plik na Twoim koncie Dropbox. Osoby mające dostęp do oryginalnego pliku nie zobaczą tych zmian.
  • Jeśli wybierzesz Zastąp oryginał, edytowany plik PDF zastąpi oryginalny plik na Twoim koncie Dropbox. Osoby mające dostęp do oryginalnego pliku zobaczą wprowadzone zmiany.
   • Uwaga: oryginał może zastąpić tylko właściciel pliku lub osoba uprawniona do jego edycji.

Jak edytować pliki PDF w aplikacji mobilnej Dropbox 

W aplikacji mobilnej Dropbox możesz dodawać daty i tekst do plików PDF.

iOS

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Stuknij nazwę pliku PDF, który chcesz edytować.
 3. Stuknij Edytuj.
 4. Wprowadź zmiany.
  • Aby dodać tekst, stuknij Dodaj tekst, wpisz go, a następnie stuknij Gotowe.
  • Aby dodać datę, stuknij Dodaj datę, wpisz ją w polu edycji, a następnie stuknij Gotowe.
 5. Stuknij Zapisz.

Przekazuj opinie

Możesz podzielić się opinią na temat edycji plików PDF z zespołem Dropbox: co myślisz o tej funkcji i jakie usprawnienia chcesz zobaczyć w przyszłości. Aby podzielić się opinią:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij nazwę pliku PDF do edycji.
 3. Kliknij Edytuj PDF nad podglądem pliku lub kliknij Edytuj na pasku menu. Przejdziesz wtedy do trybu edycji.
 4. Kliknij Opinia na temat edycji PDF w prawym dolnym rogu strony.
 5. Wpisz swoją opinię.
 6. Zaznacz pole obok opcji Chcę wziąć udział w badaniach użytkowników Dropbox, jeśli chcesz brać w nich udział.
 7. Kliknij Wyślij.

Na dole strony zobaczysz wiadomość z podziękowaniem za Twoją opinię.

Funkcja edycji PDF w witrynie dropbox.com jest obsługiwana przez PDFTron, Inc.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Community Answers