Jak dodać podpis do pliku PDF

Zaktualizowano Sep 15, 2023
warning icon

Podpisy dodawane do plików PDF za pomocą tej funkcji są prawnie wiążące.

Możesz samodzielnie podpisywać pliki PDF podczas ich edycji w witrynie dropbox.com lub aplikacji mobilnej Dropbox. Skorzystanie z tej funkcji spowoduje połączenie konta Dropbox Sign i podstawowego konta Dropbox, jeśli oba są powiązane z jednym adresem e-mail. Jeśli nie masz jeszcze konta Dropbox Sign, samodzielne podpisanie pliku PDF spowoduje utworzenie konta Basic z adresem e-mail powiązanym z Twoim kontem Dropbox.
highlight icon

Uwaga: ta funkcja służy wyłącznie do samodzielnego podpisywania. 

Jak dodać podpis w pliku PDF w witrynie dropbox.com

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij nazwę pliku PDF, który chcesz podpisać.
 3. Nad oknem podglądu pliku kliknij Edytuj. Przejdziesz wtedy do trybu edycji.
 4. Nad podglądem pliku kliknij Podpisz
 5. Dodaj podpis. 
  • Aby narysować podpis, kliknij opcję Rysuj na pasku narzędzi Podpisz. Dodaj podpis za pomocą myszy lub panelu dotykowego. 
  • Aby wpisać swój podpis, kliknij Wpisz, a następnie wpisz swoje imię i nazwisko. Aby zmienić czcionkę podpisu, kliknij Zmień czcionkę w lewym dolnym rogu okna podpisu.
  • Aby przesłać swój podpis, kliknij Prześlij. Kliknij Prześlij zdjęcie, aby wybrać z plików na komputerze lub w Dropbox. 
   • Uwaga: zdjęcia podpisu muszą być mniejsze niż 40 MB i w jednym z następujących formatów: .png, .jpg, .jpeg, .bmp lub .gif.
 6. Kliknij Wstaw, aby dodać wybraną opcję podpisu do pliku PDF. 
 7. Kliknij Gotowe.
  • Edytowany plik PDF zostanie zapisany jako nowy plik na Twoim koncie Dropbox. Osoby mające dostęp do oryginalnego pliku nie zobaczą tych zmian.
highlight icon

Uwaga: po zapisaniu podpisanych plików PDF z zaznaczonym tekstem może on wyglądać na zredagowany, a nie zaznaczony. Pliki PDF, które nie zawierają zaznaczonego tekstu, będą zapisywane prawidłowo po podpisaniu. 

Jak dodać podpis w pliku PDF w aplikacji mobilnej Dropbox 

iOS i Android

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Przejdź do pliku PDF, który chcesz samodzielnie podpisać.
 3. Stuknij plik PDF, aby otworzyć podgląd.
 4. Stuknij Edytuj/podpisz w lewym dolnym rogu.
 5. Wybierz Tylko Ty.
 6. Kliknij Dodaj podpis.
  • Jeśli nie masz zapisanego podpisu, narysuj go w sekcji Podpisz się.
  • Jeśli masz zapisany podpis, stuknij go w obszarze Wybierz podpis.
  • Aby dodać zapisany podpis, stuknij „+” (znak plus) obok opcji Edytuj podpis, narysuj nowy podpis, a następnie stuknij Gotowe.
  • Aby edytować zapisane podpisy, stuknij Edytuj obok opcji Wybierz podpis.
 7. Przenieś i zmień rozmiar podpisu na wybrany obszar.
 8. Stuknij Zapisz.
Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.