Jak dodać podpis do pliku PDF

Podpisy dodawane do plików PDF za pomocą tej funkcji są prawnie wiążące.

Możesz samodzielnie podpisywać pliki PDF podczas ich edycji w witrynie dropbox.com. Skorzystanie z tej funkcji spowoduje połączenie konta Dropbox Sign i podstawowego konta Dropbox, jeśli oba są powiązane z jednym adresem e-mail. Jeśli nie masz jeszcze konta Dropbox Sign, samodzielne podpisanie pliku PDF w witrynie dropbox.com spowoduje utworzenie konta Basic z adresem e-mail powiązanym z Twoim kontem Dropbox.

Uwaga: ta funkcja służy wyłącznie do samodzielnego podpisywania. 

Aby dodać podpis w pliku PDF:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij nazwę pliku PDF, który chcesz podpisać.
 3. Nad oknem podglądu pliku kliknij Edytuj. Przejdziesz wtedy do trybu edycji.
 4. Nad podglądem pliku kliknij Podpisz
 5. Dodaj podpis. 
  • Aby narysować podpis, kliknij opcję Rysuj na pasku narzędzi Podpisz. Dodaj podpis za pomocą myszy lub panelu dotykowego. 
  • Aby wpisać swój podpis, kliknij Wpisz, a następnie wpisz swoje imię i nazwisko. Aby zmienić czcionkę podpisu, kliknij Zmień czcionkę w lewym dolnym rogu okna podpisu.
  • Aby przesłać swój podpis, kliknij Prześlij. Kliknij Prześlij zdjęcie, aby wybrać z plików na komputerze lub w Dropbox. 
   • Uwaga: zdjęcia podpisu muszą być mniejsze niż 40 MB i w jednym z następujących formatów: .png, .jpg, .jpeg, .bmp lub .gif.
 6. Kliknij Wstaw, aby dodać wybraną opcję podpisu do pliku PDF. 
 7. Kliknij Gotowe.
  • Edytowany plik PDF zostanie zapisany jako nowy plik na Twoim koncie Dropbox. Osoby mające dostęp do oryginalnego pliku nie zobaczą tych zmian.

Uwaga: po zapisaniu podpisanych plików PDF z zaznaczonym tekstem może on wyglądać na zredagowany, a nie zaznaczony. Pliki PDF, które nie zawierają zaznaczonego tekstu, będą zapisywane prawidłowo po podpisaniu. 

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.