Slik redigerer du PDF-filer i Dropbox

Oppdatert Dec 19, 2023

Du kan gjøre endringer i PDF-er når du forhåndsviser en fil på dropbox.com eller i Dropbox-mobilappen.

Prøv det ved å forhåndsvise en PDF-fil i kontoen din og klikke på Rediger.

Alle Dropbox-brukere kan redigere PDF-er ved å endre sider eller legge til tekst. Kunder med Dropbox Essentials, Business eller Business Plus kan imidlertid også redigere tekst som allerede finnes i PDF-en.

Slik redigerer du en PDF

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på Rediger PDF under søkefeltet øverst.
  • Du kan også klikke på + Opprett under søkefeltet, velge Rediger og deretter PDF.
    
 3. Velg PDF-filen du vil redigere.
 4. Klikk på Rediger PDF over forhåndsvisningen av filen. Da åpnes redigeringsmodusen.
 5. Gjør endringene dine.
   
 • For å endre rekkefølgen på sidene klikker du på siden i venstre sidestolpe som du vil omorganisere, og drar dem til en ny plassering.
 • For å rotere en side klikker du på den siden du vil rotere, i venstre sidestolpe og klikker på Roter mot høyre eller Roter mot venstre.
  • For å rotere flere sider kommando-klikker du på alle sidene du vil rotere.
    
 • For å slette en side klikker du på siden du vil slette, i venstre sidestolpe og klikker på Slett side. Klikk på Slett igjen for å bekrefte.
  • For å slette flere sider kommando-klikker du på alle sidene du vil slette.
    
 • For å sette inn en side klikker du på Sett inn side, velger PDF-en fra Dropbox-kontoen din og klikker på Velg.
 • For å tegne på en side klikker du på Tegn og bruker musen til å tegne der du vil. For å avslutte tegnemodus klikker du på Lukk øverst til høyre.
highlight icon

Merk: Du kan endre farge, opasitet og strek i tegningen din ved først å velge den og deretter benytte formateringsverktøylinjen øverst i PDF-visningen. Du kan også slette deler av tegningen ved å klikke på viskelærikonet, slette ved å klikke på «X» eller angre eller gjøre om en nylig endring ved å klikke på de buede pilene.

 • For å utheve en del klikker du på Uthev og klikker og drar over teksten. Du kan justere fargen og opasiteten fra verktøylinjen.
 • For å legge til en tekstboks klikker du på Legg til tekst. Klikk deretter i PDF-en der du vil legge til en tekstboks, og skriv inn teksten din. Du kan også:
  • Endre skrifttype, størrelse og farge på teksten ved å bruke formateringsverktøylinjen øverst i PDF-forhåndsvisningen.
  • Endre størrelsen på eller rotere tekstboksen ved å klikke og dra hjørnehåndtakene til tekstboksen. 
  • For å angre en endring klikker du på tilbakepilen i formateringsverktøylinjen. Eller bruk Ctrl-z (Windows) eller Commando-z (Mac).
    
 • For å redigere eksisterende tekst klikker du på Rediger tekst. Deretter dobbeltklikker du på tekstboksen du vil redigereBegynn å skrive for å legge til, slette eller endre innhold. Når du er ferdig med å redigere tekst, klikker du Lukk. Et popup-vindu vises, og du kan velge å forkaste endringer eller bruke endringer.
highlight icon

Merknader:

 • Muligheten til å redigere eksisterende tekst er bare tilgjengelig på Dropbox Essentials, Dropbox Business og Dropbox Business Plus.
 • For å angre en endring klikker du på tilbakepilen i formateringsverktøylinjen. Eventuelt kan du bruke ctrl+z (Windows) eller cmd+z (Mac).
 • I tillegg til å redigere eksisterende tekst, kan du også:
  • Endre skrifttype, størrelse og farge på teksten ved å bruke formateringsverktøylinjen øverst i PDF-forhåndsvisningen. 
  • Endre størrelsen på eller rotere tekstboksen ved å klikke og dra hjørnehåndtakene til tekstboksen. 
  • Tilpass tekstjustering ved å velge venstre, høyre eller senter.

highlight icon

Merk: For å fylle ut et PDF-skjema i Dropbox må det være en interaktiv PDF med utfyllbare felt. Du vil raskt finne ut om et felt er utfyllbart fordi slike felt lar deg gjøre endringer når du klikker på dem. Hvis du for eksempel klikker på en tekstboks som er et utfyllbart felt, vil du kunne skrive i det.

 • For å søke etter tekst klikker du på søkeikonet, og deretter skriver du inn et ord, en setning eller et nummer du vil søke etter.
 • For å zoome inn eller ut klikker du på + (plusstegn) eller - (minustegn) øverst til høyre.

6.  Klikk på Ferdig.

7.   Klikk på Lagre en kopi eller Erstatt originalen

 • Hvis du velger Lagre en kopi, vil den redigerte PDF-filen lagres som en ny fil i Dropbox-kontoen din med (redigert) lagt til på slutten av filnavnet. Personer med tilgang til den opprinnelige filen kan se endringene.
 • Hvis du velger Erstatt originalen, erstatter den redigerte PDF-filen originalfilen i Dropbox-kontoen din. Alle med tilgang til originalfilen kan se endringene.
highlight icon

Obs! Du kan bare erstatte originalen hvis du er filens eier eller har redigeringstilgang.

Folk vil kunne se endringene dine hvis du enten:

 • Velger å erstatte et originaldokument som er delt med andre.
 • Lagrer en kopi og deler den nye filen med andre, for eksempel ved å lagre den i en delt mappe.
highlight icon

Merk: PDF-redigering i Dropbox-mobilappen er foreløpig ikke tilgjengelig for Android.

 1. Åpne Dropbox-mobilappen.
 2. Trykk på navnet på PDF-en du vil redigere.
 3. Trykk på Rediger.
 4. Gjør de ønskede endringene.
  • For å legge til tekst trykker du på Legg til tekst, skriver inn teksten og trykker deretter på Ferdig.
  • For å legge til en dato trykker du på Legg til dato, skriver inn datoen i redigeringsfeltet og trykker deretter på Ferdig.
 5. Trykk på Lagre.

Dele tilbakemeldinger

Du kan gi Dropbox-teamet tilbakemeldinger om PDF-redigering, inkludert hva du synes om funksjonen og forslag til ting du ønsker å se i fremtiden. Slik gir du tilbakemelding:

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på Rediger PDF under søkefeltet øverst.
 3. Velg PDF-en du vil dele tilbakemelding på, og klikk på Åpne.
 4. Klikk på Rediger PDF over forhåndsvisningen av filen. Da åpnes redigeringsmodusen.
 5. Klikk på Tilbakemelding på PDF-redigering nederst til høyre på siden.
 6. Skriv inn tilbakemeldingen din.
 7. Merk av boksen ved siden av Jeg vil gjerne delta i Dropbox-brukerundersøkelser hvis du er interessert.
 8. Klikk på Send.

Du vil se en melding som takker for tilbakemeldinen din nederst på siden.

PDF-redigeringsfunksjonalitet på dropbox.com drives av Apryse, Inc. Dropbox deler ikke PDF-en din med Apryse, Inc.

Var denne artikkelen nyttig?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre.

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen var til hjelp.

Takk for tilbakemeldingen!

Svar fra nettsamfunnet

Andre måter å få hjelp på