Finn og erstatt ord i et Paper-dokument

Du kan finne alle forekomster av et bestemt ord eller uttrykk i et Paper-dokument ved å bruke snarveien på tastaturet. Du kan deretter erstatte det ordet eller uttrykket med et annet ord eller uttrykk én gang, eller i hele dokumentet.

Slik finner du et bestemt ord eller uttrykk i Paper-dokumentet:

  1. Trykk på CTRL + F (Windows) Eller Command + F (Mac).
  2. Skriv et ord eller en frase i søkefeltet.

For å erstatte det ordet med et annet ord én gang, eller i hele dokumentet: 

  1. Klikk på «» (ellipse) til høyre for søkefeltet.
  2. Skriv inn det nye ordet eller uttrykket under Erstatt med.
  3. Klikk på Erstatt eller Erstatt alle.

Merknad for avanserte brukere:

Hvis du er kjent med regulære uttrykk, kan du merke av i boksen ved siden av Regulære uttrykk for å bruke dem i søket. Med regulære uttrykk kan du utføre et mer spesifikt søk i dokumentet ditt.

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!