Cari dan gantikan perkataan dalam dokumen Paper

Anda boleh mencari setiap kali untuk perkataan atau frasa tertentu ditulis dalam dokumen Paper dengan menggunakan pintasan papan kekunci. Anda kemudian boleh menggantikan perkataan atau frasa tersebut dengan perkataan atau frasa lain untuk satu kali, atau di seluruh dokumen.

Untuk mencari perkataan atau frasa tertentu dalam dokumen Paper anda:

  1. Tekan control-F (Windows) atau command-F (Mac).
  2. Taip perkataan atau frasa ke dalam bar carian.

Untuk menggantikan perkataan tersebut dengan perkataan lain untuk satu kali, atau di seluruh dokumen: 

  1. Klik “” (elipsis) di sebelah kanan bar carian.
  2. Taip perkataan atau frasa baharu di bawah Gantikan dengan.
  3. Klik Ganti atau Ganti semua.

Nota untuk pengguna lanjutan:

Jika anda biasa dengan ungkapan biasa, anda boleh menandai kotak di sebelah Ungkapan biasa untuk menggunakannya dalam carian anda. Ungkapan biasa membolehkan anda menjalankan carian yang lebih khusus bagi dokumen anda.

Sejauh manakah artikel ini membantu?

Kami kesal mendengarnya.
Beritahu kami bagaimana kami boleh perbaiki:

Terima kasih atas maklum balas anda!
Beritahu kami bagaimana artikel ini membantu:

Terima kasih atas maklum balas anda!

Cara lain untuk mendapatkan bantuan