Så här visar du en innehållsförteckning i ett Dropbox Paper-dokument

En innehållsförteckning med all rubriktext skapas automatiskt i ditt Paper-dokument. Visa en innehållsförteckning genom att föra markören över de vågräta linjerna i dokumentets vänstermarginal.

Klicka på någon av de kopplade rubrikerna för att behålla innehållsförteckningen synlig. Innehållsförteckningen visas synlig, även om du tar bort markören.

Obs! Innehållsförteckningar är ännu inte tillgängliga i mobilappen för Paper.

Så här skapar du en rubrik i ditt Paper-dokument:

  1. Markera texten du vill ha som rubrik.
  2. Klicka på H1 för en stor rubrik eller H2 för en mellanstor rubrik på menyn som visas. 
  3. Det går även att skriva # mellanslag för en stor rubrik eller ## mellanslag för en mellanstor rubrik. 

 

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!