Så här skapar och formaterar du en tabell i Dropbox Paper

Uppdaterat Nov 08, 2023

Det enklaste sättet att lägga till en tabell i ditt Paper-dokument är följande:

 1. Skriv "/tabell" i ditt dokument (det här är funktionen för snabbtilläggskommandon).
 2. Lägg till önskade antal rader och kolumner.
  • Vill du till exempel skapa en tabell med 3 rader och 4 kolumner kan du skriva /tabell 3x4
 3. Tryck på tangenten Enter.

Det går även att skapa en tabell manuellt:

 1. Klicka på en tom rad i dokumentet.
 2. Klicka på rutnätsikonen (Lägg till tabell) i den grå ikonmenyn som visas.

Så här formaterar du tabellen i Paper

Lägg till rader eller kolumner

 1. Klicka var som helst i tabellen. Väljare visas utanför tabellen.
 2. Om du vill lägga till en enda kolumn klickar du på ikonen + längst upp i tabellen.
 3. Om du vill lägga till en enda rad klickar du på ikonen + till vänster i tabellen.
 4. Om du vill lägga till flera kolumner eller rader klickar du på och drar ikonen +.

Radera rader eller kolumner

 1. Klicka var som helst i den rad eller kolumn som du vill ta bort. Väljare visas utanför tabellen.
 2. Radera en kolumn genom att klicka på väljaren ovanför den och klicka på papperskorgen.
 3. Radera en rad genom att klicka på väljaren till vänster om den och klicka på papperskorgen.
 4. Radera flera rader eller kolumner genom att hålla Skift medan du klickar på flera väljare och sedan klickar på papperskorgen. 

Ordna om rader eller kolumner

 1. Klicka på en cell i den rad eller kolumn du vill ordna om. Väljare visas utanför tabellen.
 2. Klicka på väljaren i den rad eller kolumn som du vill flytta och dra den till önskad position.

Lägg till bilder

 1. Klicka var som helst i den cell du vill lägga till en bild i.
 2. Klicka på ikonen Lägg till bilder på menyn som visas. 

Lägga till en bakgrundsfärg till en rad eller kolumn

 1. Klicka var som helst i den rad eller kolumn du vill byta färg på. Väljare visas utanför tabellen.
 2. Ändra bakgrundsfärg på en rad genom att klicka på väljaren till vänster om den och klicka på palettikonen.
 3. Byt bakgrundfärgen på en kolumn genom att klicka på väljaren ovanför den och klicka på palettikonen. 
 4. Byt bakgrundfärg på flera rader eller kolumner genom att hålla Skift nertryckt medan du klickar på flera väljare och klickar på palettikonen.
highlighter icon

Obs! Tabeller med full bredd stöds inte längre. I stället kan du bläddra i tabellen horisontellt.

Sortera en tabell i Paper

Du kan sortera kolumnerna i tabellen kronologiskt, alfabetiskt eller numeriskt. Gör så här:

 1. Konvertera tabellens översta rad till en rubrik genom att klicka på väljaren till vänster om raden och växla rubrikknappen (Växla övre rubrik på/av).
 2. Klicka var som helst i rubrikcellen för den kolumn du vill sortera. En pil visas inuti cellen.
 3. Klicka på pilen för att sortera.
highlighter icon

Obs! Sortering ändrar tabellens innehåll permanent.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp