Tworzenie i formatowanie tabeli w Dropbox Paper

Najłatwiejszym sposobem dodania tabeli do dokumentu Paper jest:

 1. Wpisanie „/table” w dokumencie (jest to funkcja poleceń szybkiego dodawania).
 2. Dodaj żądaną liczbę wierszy i kolumn.
  • Jeśli na przykład chcesz utworzyć tabelę z 3 wierszami i 4 kolumnami, możesz wpisać „/table 3x4”.
 3. Naciśnij Enter.

Możesz też utworzyć tabelę ręcznie:

 1. Kliknij w pustym wierszu dokumentu.
 2. Kliknij ikonę siatki (Dodaj tabelę) w wyświetlonym szarym menu z ikonami.

Formatowanie tabeli w Paper

Dodawanie wierszy i kolumn:

 1. Kliknij w dowolnym miejscu w tabeli. Selektory pojawią się poza tabelą.
 2. Jeśli chcesz dodać pojedynczą kolumnę, kliknij ikonę + u góry tabeli.
 3. Jeśli chcesz dodać pojedynczy wiersz, kliknij ikonę + po lewej stronie tabeli.
 4. Jeśli chcesz dodać wiele kolumn lub wierszy, kliknij i przeciągnij ikonę +.

Usuwanie wierszy lub kolumn:

 1. Kliknij w dowolnym miejscu w wierszu lub kolumnie do usunięcia. Selektory pojawią się poza tabelą.
 2. Aby usunąć kolumnę, kliknij selektor nad nią i kliknij ikonę kosza. 
 3. Aby usunąć wiersz, kliknij selektor po jego lewej stronie i kliknij ikonę kosza.
 4. Aby usunąć wiele wierszy lub kolumn, przytrzymaj klawisz Shift, gdy klikasz wiele selektorów, i kliknij ikonę kosza. 

Zmiana kolejności wierszy i kolumn:

 1. Kliknij komórkę w wierszu lub kolumnie do zmiany. Selektory pojawią się poza tabelą.
 2. Kliknij selektor wiersza lub kolumny do przeniesienia, i przeciągnij go do żądanej pozycji. 

Aby dodać obrazy:

 1. Kliknij w dowolnym miejscu komórki, do której chcesz dodać obraz.
 2. W wyświetlonym menu kliknij ikonę Dodaj obrazy

Aby dodać kolor tła do wiersza lub kolumny:

 1. Kliknij w dowolnym miejscu w wierszu lub kolumnie do zmiany koloru. Selektory pojawią się poza tabelą.
 2. Aby zmienić kolor tła wiersza, kliknij selektor po lewej stronie i kliknij ikonę palety.
 3. Aby zmienić kolor tła kolumny, kliknij selektor ponad nią i kliknij ikonę palety. 
 4. Aby zmienić kolor tła wielu wierszy lub kolumn, przytrzymaj klawisz Shift, klikając wiele selektorów, i kliknij ikonę palety.

Uwaga: nie są już obsługiwane tabele o pełnej szerokości. Zamiast tego można przewijać tabelę poziomo.

Sortowanie tabeli w Paper

Możesz sortować kolumny w tabeli chronologicznie, alfabetycznie lub numerycznie. Aby to zrobić:

 1. Przekształć górny wiersz tabeli w nagłówek, klikając selektor po lewej stronie wiersza i przełączając przycisk nagłówka (Włącz/wyłącz górny nagłówek).
 2. Kliknij w dowolnym miejscu w komórce nagłówka kolumny, którą chcesz posortować. Wewnątrz komórki pojawi się strzałka.
 3. Kliknij strzałkę, aby posortować.

Uwaga: sortowanie na stałe zmieni zawartość tabeli.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.