Tworzenie i formatowanie tabeli w Dropbox Paper

Zaktualizowano Nov 08, 2023

Najłatwiejszym sposobem dodania tabeli do dokumentu Paper jest:

 1. Wpisanie „/table” w dokumencie (jest to funkcja poleceń szybkiego dodawania).
 2. Dodaj żądaną liczbę wierszy i kolumn.
  • Jeśli na przykład chcesz utworzyć tabelę z 3 wierszami i 4 kolumnami, możesz wpisać „/table 3x4”.
 3. Naciśnij Enter.

Możesz też utworzyć tabelę ręcznie:

 1. Kliknij w pustym wierszu dokumentu.
 2. Kliknij ikonę siatki (Dodaj tabelę) w wyświetlonym szarym menu z ikonami.

Formatowanie tabeli w Paper

Dodawanie wierszy i kolumn

 1. Kliknij w dowolnym miejscu w tabeli. Selektory pojawią się poza tabelą.
 2. Jeśli chcesz dodać pojedynczą kolumnę, kliknij ikonę + u góry tabeli.
 3. Jeśli chcesz dodać pojedynczy wiersz, kliknij ikonę + po lewej stronie tabeli.
 4. Jeśli chcesz dodać wiele kolumn lub wierszy, kliknij i przeciągnij ikonę +.

Usuwanie wierszy lub kolumn:

 1. Kliknij w dowolnym miejscu w wierszu lub kolumnie do usunięcia. Selektory pojawią się poza tabelą.
 2. Aby usunąć kolumnę, kliknij selektor nad nią i kliknij ikonę kosza. 
 3. Aby usunąć wiersz, kliknij selektor po jego lewej stronie i kliknij ikonę kosza.
 4. Aby usunąć wiele wierszy lub kolumn, przytrzymaj klawisz Shift, klikając wiele selektorów, i kliknij ikonę kosza. 

Zmiana kolejności wierszy lub kolumn

 1. Kliknij komórkę w wierszu lub kolumnie do zmiany. Selektory pojawią się poza tabelą.
 2. Kliknij selektor wiersza lub kolumny do przeniesienia, i przeciągnij go do żądanej pozycji. 

Dodaj obrazy

 1. Kliknij w dowolnym miejscu komórki, do której chcesz dodać obraz.
 2. W wyświetlonym menu kliknij ikonę Dodaj obrazy

Dodanie koloru tła do wiersza lub kolumny

 1. Kliknij w dowolnym miejscu w wierszu lub kolumnie do zmiany koloru. Selektory pojawią się poza tabelą.
 2. Aby zmienić kolor tła wiersza, kliknij selektor po lewej stronie i kliknij ikonę palety.
 3. Aby zmienić kolor tła kolumny, kliknij selektor ponad nią i kliknij ikonę palety. 
 4. Aby zmienić kolor tła wielu wierszy lub kolumn, przytrzymaj klawisz Shift, klikając wiele selektorów, i kliknij ikonę palety.
highlighter icon

Uwaga: nie są już obsługiwane tabele o pełnej szerokości. Zamiast tego można przewijać tabelę poziomo.

Sortowanie tabeli w Paper

Możesz sortować kolumny w tabeli chronologicznie, alfabetycznie lub numerycznie. Aby to zrobić:

 1. Przekształć górny wiersz tabeli w nagłówek, klikając selektor po lewej stronie wiersza i przełączając przycisk nagłówka (Włącz/wyłącz górny nagłówek).
 2. Kliknij w dowolnym miejscu w komórce nagłówka kolumny, którą chcesz posortować. Wewnątrz komórki pojawi się strzałka.
 3. Kliknij strzałkę, aby posortować.
highlighter icon

Uwaga: sortowanie trwale zmieni zawartość tabeli.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności