Typer av fel för förhandsvisning av filer och hur du hanterar dem

Uppdaterat Feb 05, 2024

Läs vidare om du får ett felmeddelande när du försöker förhandsvisa en fil och vill ha en förklaring på meddelandet och hur du åtgärdar det.
 

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox hjälper dig att enkelt dela filer och mappar.

Fel: Det går inte att förhandsvisa filer av typen [filtyp]

Vad har hänt

Om du får felmeddelandet Det går inte att förhandsvisa filer av typen [filtyp] beror det på att Dropbox inte känner igen filtypen. Dropbox kan förhandsvisa många olika filtyper. Om du får det här felet stöds inte den här filtypen.
 

Så åtgärdar du det

Om du får det här felmeddelandet behöver du ladda ner och öppna filen på datorn eller mobilen för att visa den.

highlight icon

Obs! Förhandsvisningar genereras endast för filtyper som är tillgängliga för filägaren. Om en användare på en Basic-plan t.ex. delar en .mxf-fil med en användare på en Professional-plan kommer användaren på Professional-planen inte se en förhandsvisning, även om Professional-planen bör tillåta förhandsvisningar för dessa filtyper. Läs den här artikeln för filtyper som stöds av varje Dropbox-plan.

Fel: Den här filen är för stor för att förhandsvisa

Vad har hänt

Om du får felmeddelandet Filen är för stor för att förhandsvisa, beror det på att Dropbox har en gräns för hur stora filer som kan förhandsvisas. Filen du vill öppna överskrider den här gränsen.
 

Så åtgärdar du det

Om du får det här felmeddelandet ska du öppna eller ladda ner filen för att visa den.

Fel: Den här filen är lösenordsskyddad

Vad har hänt

Om du får felmeddelandet Filen är lösenordsskyddad kräver filen du försöker förhandsvisa ett lösenord för att visa den. Många program (t.ex. Microsoft Word eller Adobe Photoshop) gör det möjligt att lösenordsskydda filerna. Dropbox stöder inte filer som är lösenordsskyddade i andra program och du kan inte förhandsvisa dem.
 

Så åtgärdar du det

Om du vill kunna förhandsvisa filen kan du öppna filen i originalprogrammet och ta bort lösenordsskyddet. 
 

Om du vill behålla lösenordet kan du ladda ner och öppna filen på datorn eller mobilen för att visa den.
 

Kunder med Dropbox Professional, Essentials, Standard, Advanced, Business, Business Plus och Enterprise kan ställa in lösenord och utgångsdatum för delade länkar. Det här är ett sätt att lösenordsskydda filer utan att ställa in lösenord i det program som skapat filen.

Fel: Det går inte att förhandsvisa filer utan filnamnstillägg

Vad har hänt

Om du får felmeddelandet Det går inte att förhandsvisa filer utan filnamnstillägg beror det på att filen inte har något filnamnstillägg efter filnamnet. Filnamnstilläggen anger typ av fil och hjälper datorn att förstå vilket program som ska användas för att öppna den. Om du tar bort det här tillägget går det inte att förhandsvisa filen.
 

Exempel på filnamnstillägg: .xlsx, .mov och .txt.
 

Så åtgärdar du det

Om du får det här felmeddelandet kan du lägga tillbaka filnamnstillägget och spara den igen.

Fel: Filen laddas upp

Vad har hänt

Om du får ett meddelande som säger Filen laddas upp beror det på att filen fortfarande synkas med Dropbox. En fil måste laddas upp helt och sparas (synkas) med Dropbox innan den går att förhandsvisa.
 

Det här felmeddelandet visas ofta i följande två scenarier:

  • Du försöker kopiera en Dropbox-länk till en fil direkt från Finder eller Utforskaren innan synkningen är slutförd.
  • Du försöker förhandsvisa ett skärmklipp.

Så åtgärdar du det

Vänta tills synkningen är slutförd innan du förhandsvisar en fil.

Fel: Det går inte att föhandsvisa filen

Vad har hänt

Om du får det allmänna felmeddelandet Det går inte att förhandsvisa den här filen kan det bero på flera orsaker.
 

Så åtgärdar du det

Kontrollera först att filen inte är skadad. Gör detta genom att öppna filen i ett annat program på datorn. Om det inte går att öppna filen med ett annat program är den troligen skadad.
 

Bekräfta sedan att filen har rätt filnamnstillägg. Det går inte att förhandsvisa filen om den har fel tillägg.
 

Om du har kontrollerat att filen inte är skadad och att den har ett giltigt filnamnstillägg, men den fortfarande inte går att förhandsvisa behöver du ladda ner och öppna filen på datorn för att visa den.

Problem: Videofilen förhandsvisas utan ljud

Vad har hänt

Om videon förhandsvisas utan ljud kan videofilen ha flera ljudströmmar. Dropbox stöder inte förhandsvisning av flera ljudströmmar i videofiler.
 

Om en video har flera ljudströmmar försöker Dropbox förhandsvisa ljudet. Förhandsvisningen spelar upp den ljudström som markerats som ”standard”. Om ingen ljudström markerats som ”standard” förhandsvisas strömmen med högsta bithastighet. Om videon har flera ”standard”-ljudströmmar förhandsvisas den första av dem i den ordning de räknas upp i metadata för videon.
 

Men ibland har den ljudström som förhandsvisas dålig kvalitet eller inget ljud och då förhandsvisas videon utan ljud.
 

Så åtgärdar du det

Kontrollera att videofilen har antingen

  • En ljudström
  • En ljudström markerad som standard 

Om du inte kan ändra ljudströmmar kan du ladda ner videon för att titta på den.

Problem: En .txt-fil förhandsvisas inte korrekt på en mobil eller surfplatta

Vad har hänt

I vissa fall kan det vara svårt att förhandsvisa en .txt- fil på en mobil eller surfplatta. Filen kan t.ex. förhandsvisas fel eller så går det inte att redigera filen.
 

Om du upplever något av de här problemen beror det sannolikt på att det finns specialtecken (icke-latinska) i filen. Till exempel om .txt- filen innehåller tecken från ett icke-latinskt språk som thailändska blir förhandsvisningen förvanskad på en mobil enhet.
 

Så åtgärdar du det

Om du stöter på detta problem ska du spara om filen med UTF-8 unicode-kodning. Du kan också konvertera filen med hjälp av en kostnadsfri filkonverterare online. Detta bör åtgärda problemen med förhandsvisningen och göra att du kan redigera filen på en mobil enhet.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp