Błędy podglądu plików oraz sposoby ich rozwiązywania

Zaktualizowano Feb 05, 2024

Jeśli podczas próby wyświetlenia podglądu pliku pojawi się komunikat o błędzie, przeczytaj wyjaśnienie tego komunikatu i dowiedz się, jak rozwiązać ten problem.
 

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox pomoże Ci łatwo udostępniać pliki i foldery.

Błąd: nie można wyświetlić podglądu plików [typ pliku]

Co się stało

Jeśli pojawi się komunikat o błędzie Nie można wyświetlić podglądu plików [typ pliku], oznacza to, że Dropbox nie rozpoznaje tego typu plików. Dropbox może wyświetlać podgląd wielu typów plików. Jeśli widzisz ten błąd, ten typ pliku nie jest obsługiwany.
 

Jak to naprawić

Jeśli pojawi się ten komunikat o błędzie, pobierz i otwórz plik na komputerze lub telefonie, aby go wyświetlić.

highlight icon

Uwaga: podglądy będą generowane tylko dla typów plików dostępnych dla właściciela pliku. Na przykład, jeśli użytkownik taryfy Basic udostępni plik .mxf użytkownikowi taryfy Professional, to nie zostanie mu wyświetlony podgląd, mimo że taryfa Professional powinna umożliwiać podgląd takich typów plików. Zapoznaj się z tym artykułem, aby dowiedzieć się, jakie typy plików są obsługiwane przez każdą z taryf Dropbox.

Błąd: ten plik jest zbyt duży do wyświetlenia podglądu

Co się stało

Jeśli pojawi się komunikat o błędzie Ten plik jest za duży do wyświetlenia podglądu, wynika to z faktu, że w Dropbox obowiązuje limit rozmiaru plików, których podgląd można wyświetlić. Plik, którego podgląd chcesz wyświetlić, przekracza ten limit.
 

Jak to naprawić

W przypadku pojawienia się tego komunikatu o błędzie otwórz lub pobierz plik, aby go wyświetlić.

Błąd: ten plik jest chroniony hasłem

Co się stało

Jeśli pojawi się komunikat o błędzie Ten plik jest chroniony hasłem, plik, którego podgląd chcesz wyświetlić, wymaga hasła. Wiele aplikacji (na przykład Microsoft Word lub Adobe Photoshop) umożliwia użytkownikom ustawianie haseł dostępu do plików. Dropbox nie obsługuje plików chronionych hasłem w innych aplikacjach, więc nie będzie można ich wyświetlić podglądu.
 

Jak to naprawić

Jeśli chcesz wyświetlić podgląd pliku, otwórz go w oryginalnej aplikacji i usuń hasło. 
 

Jeśli chcesz zachować hasło, pobierz plik na komputer lub telefon i otwórz go.  

Klienci korzystający z taryf Dropbox Professional, Essentials, Standard, Advanced, Business, Business Plus i Enterprise mogą ustawiać hasła i daty wygaśnięcia łączy udostępnionych. Jest to sposób na ochronę plików hasłem bez potrzeby ustawiania hasła w aplikacji, w której został utworzony plik.

Błąd: nie można wyświetlać podglądu plików bez rozszerzenia

Co się stało

Jeśli pojawi się komunikat o błędzie Nie można wyświetlać podglądu plików bez rozszerzenia, oznacza to, że nazwa pliku nie zawiera rozszerzenia. Rozszerzenia (sufiksy) plików wskazują na ich typ i ułatwiają komputerowi wybór odpowiedniej aplikacji do ich otwarcia. Jeśli rozszerzenie zostało usunięte, pliku nie można wyświetlić w postaci podglądu.
 

Przykładowe rozszerzenia plików to .xlsx, .mov i .txt.
 

Jak to naprawić

Jeśli pojawi się ten komunikat o błędzie dodaj właściwe rozszerzenie na końcu nazwy pliku i ponownie go zapisz.

Błąd: trwa przesyłanie pliku

Co się stało

Jeśli pojawi się komunikat o błędzie Trwa przesyłanie pliku, oznacza to, że nie zakończyła się synchronizacja z Dropbox tego pliku. Plik musi był całkowicie przesłany i zapisany (czyli „zsynchronizowany”) w Dropbox, aby można było wyświetlić jego podgląd.
 

Ten komunikat o błędzie często występuje w następujących dwóch sytuacjach:

  • Kopiujesz łącze Dropbox do pliku bezpośrednio z Findera lub Eksploratora Windows przed zakończeniem synchronizacji.
  • Próbujesz wyświetlić podgląd zrzutu ekranu.

Jak to naprawić

Zanim spróbujesz wyświetlić podgląd pliku, zaczekaj na zakończenie synchronizacji.

Błąd: nie można wyświetlić podglądu tego pliku

Co się stało

W przypadku ogólnego komunikatu o błędzie Nie można wyświetlić podglądu tego pliku, przyczyn może być kilka.
 

Jak to naprawić

Najpierw sprawdź, czy plik nie jest uszkodzony. W tym celu spróbuj go otworzyć w innej aplikacji na komputerze. Jeśli pliku nie można otworzyć w żadnej innej aplikacji komputerowej, oznacza to, że prawdopodobnie jest uszkodzony.
 

Następnie sprawdź, czy plik ma poprawne rozszerzenie. Jeśli rozszerzenie jest nieprawidłowe, nie będzie można wyświetlić podglądu pliku.
 

Jeśli masz pewność, że plik nie jest uszkodzony i ma prawidłowe rozszerzenie, a mimo to jego podgląd nie wyświetla się, pobierz plik na komputer i otwórz go.

Problem: podgląd pliku wideo wyświetlany bez dźwięku

Co się stało

Jeśli podgląd wideo wyświetla się bez dźwięku, plik wideo może zawierać wiele strumieni audio. Dropbox nie obsługuje podglądu wielu strumieni audio w plikach wideo.
 

Jeśli film ma wiele strumieni audio, Dropbox próbuje odtworzyć dźwięk w podglądzie. Podgląd odtworzy strumień audio oznaczony jako „domyślny”. Jeśli żaden strumień audio nie jest oznaczony jako „domyślny”, w podglądzie odtwarzany będzie strumień o najwyższej przepływności. Jeśli film ma wiele „domyślnych” strumieni audio, odtwarzamy w podglądzie pierwszy z nich, tak jak pojawia się na liście metadanych filmu.
 

Czasami jednak strumień audio w podglądzie jest niskiej jakości lub nie ma dźwięku. Podgląd filmu będzie wtedy wyświetlany bez dźwięku.
 

Jak to naprawić

Sprawdź, czy plik wideo ma:

  • Jeden strumień audio
  • Jeden strumień audio oznaczony jako domyślny 

Jeśli nie możesz zmienić strumieni audio, pobierz film, aby go obejrzeć.

Problem: podgląd pliku .txt nie wyświetla się poprawnie na telefonie lub tablecie

Co się stało

W niektórych przypadkach możesz mieć problemy z podglądem pliku .txt na telefonie lub tablecie. W szczególności podgląd pliku może być wyświetlany nieprawidłowo lub edycja pliku może być niemożliwa.
 

Jeśli występuje którykolwiek z tych problemów, prawdopodobnie przyczyną są specjalne znaki spoza alfabetu łacińskiego. Na przykład, jeśli plik .txt zawiera znaki z języka posługującego się alfabetem innym niż łaciński, np. tajskim, podgląd pliku pojawi się zniekształcony na urządzeniu mobilnym.
 

Jak to naprawić

Jeśli napotkasz ten problem, ponownie zapisz plik z kodowaniem Unicode UTF-8. Możesz także przekonwertować plik za pomocą bezpłatnego konwertera plików online. To powinno naprawić podgląd i umożliwić edycję pliku na urządzeniu mobilnym.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności