Så här lägger du till en vattenstämpel i filer i Dropbox-kontot

Vattenstämpel är ett sätt att skydda bilderna eller pdf-filerna från att laddas ner och användas utan din tillåtelse.

Lägga till en vattenstämpel

Du måste vara ägare av filen för att kunna lägga till en vattenstämpel. Lägg till en vattenstämpel på en bild eller pdf-fil i Dropbox-kontot så här:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på filens namn för att öppna förhandsvisningen av den.
 3. Klicka på "" (ellips) i åtgärdsfältet högst upp på skärmen.
 4. Klicka på Vattenstämpel.
 5. Anpassa vattenstämpeln om du vill.
 6. Klicka på Spara.
 7. Välj Gör en kopia eller Ersätt original
  • Med Gör en kopia skapas en vattenstämplad kopia av filen med (Vattenstämplad) tillagt i filnamnet.
  • Med Ersätt original ändras den ursprungliga filen.

Anpassa en vattenstämpel

Det går att redigera vattenstämpelns placering, rotering, transparens och storlek. Gör så här:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på filens namn för att öppna förhandsvisningen av den.
 3. Klicka på "" (ellips) i åtgärdsfältet högst upp på skärmen.
 4. Klicka på Vattenstämpel.
 5. Klicka på Text eller Bild för att välja typ av vattenstämpel.
 6. Ändra en eller flera av vattenstämpelinställningarna nedan.
  • Välj ett alternativ i rullgardinsmenyn Position om du vill ändra vattenstämpelns placering i filen.
  • Välj ett alternativ i rullgardinsmenyn Färg om du vill välja en mörk eller ljus nyans för vattenstämpeln i filen.
  • Klicka på knapparna Rotering om du vill ändra roteringen av vattenstämpeln i steg om 15 grader.
  • Justera skjutreglagen Opacitet och Storlek om du vill ändra transparens och storlek för vattenstämpeln på filen.

Obs! Vattenstämpelbilder får vara högst 6 MB.

Ta bort en vattenstämpel

Om du valde Skriv över den här filen när du lade till vattenstämpeln kan du ta bort vattenstämpeln från filen. Gör så här:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på filens namn för att öppna förhandsvisningen av den.
 3. Klicka på ikonen med tre punkter ”...”.
 4. Klicka på Versionshistorik.
 5. Välj versionen utan vattenstämpeln för att förhandsvisa den.
 6. Klicka på Återskapa.

Obs! Endast filens ägare kan ta bort en vattenstämpel. En mottagare av en vattenstämplad fil kan inte ta bort vattenstämpeln.

Lägg till en vattenstämpel till materialet i en mapp

Så här lägger du till en vattenstämpel till alla dokument i en mapp:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på mappen där du vill lägga till en vattenstämpel.
 3. Klicka på ”…” (ellips).
 4. Klicka på Lägg till automatisering.
 5. Lägg till text eller en bild under Tillämpa vattenstämpel. Du kan se en förhandsvisning av ditt dokument med vattenstämpeln i panelen till höger.
 6. Klicka på Spara.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!