Nätverkskontroll

Artikeln diskuterar en funktion som finns enbart för team på Dropbox Business med Enterprise-plan .

Läs mer om de nya Dropbox Business-planerna.

Nätverkskontroll är en säkerhets- och åtkomstfunktion för Dropbox Business-team med Enterprise-planen. Med den här funktionen kan IT-administratörer hantera vilka Dropbox-konton som kan användas i företagsnätverket. Med en proxy eller CASB-leverantör kan du ange vilka teammedlemmars konton som kan logga in och synka via dropbox.com eller Dropbox-klienten.

Vem kan använda nätverkskontroll?

Styrning av nätverk är endast tillgängligt för Enterprise-team. Administratörer kan ställa in styrning av nätverk för att hantera hur teammedlemmarna får åtkomst till Dropbox.

Hur kommer jag igång med nätverkskontroll?

Kontakta Dropbox-kontoansvarig för Enterprise-kontot för att ställa in nätverkskontroll. De kan ge dig tidig åtkomst till den här funktionen och ge detaljerade inställningsinstruktioner.

När Dropbox-kontoansvarig för Enterprise-kontot har gett dig tidig åtkomst följer du nedanstående instruktioner för att komma igång:

  1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
  2. Klicka på Adminkonsolen.
  3. Klicka på Inställningar.
  4. Klicka på Nätverkskontroll.
  5. Aktivera nätverkskontroll.
  6. Konfigurera proxyn eller CASB-leverantören för att lägga till en anpassad HTTP-header i Dropbox-trafiken från webbläsaren och klienten.

Läs mer om de domäner som Dropbox använder i officiell kapacitet.

Dropbox blockerar nu trafik som inte associeras till rätt Enterprise-team.

Obs! Om Dropbox-klienten inte uppdateras automatiskt efter att styrning av nätverk aktiverats lägger du till följande registernyckel med ett valfritt värde [HKLM\SOFTWARE\Dropbox\IgnoreUnknownRevocationErrors]. Den här registernyckeln fungerar endast om styrning av nätverk redan är aktiverat.

Vilka är era leverantörer av nätverkskontroll?

Det finns många bra leverantörer av proxy- eller molnsäkerhetskontroll (CASB) men vi har bekräftat att följande stöder Dropbox just nu:

Vad ska jag göra om jag inte kan använda Dropbox i mitt nätverk?

Om du är med i ett Enterprise-team och inte kan få åtkomst till Dropbox ska du kontakta företagets IT-avdelning.

Om du inte är med i ett Enterprise-team och du ser felet Företaget hanterar nu Dropbox-trafik, ska du kontakta Dropbox support.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!