Dropbox Paper: ustawienia administratora dla zespołów Dropbox

Zaktualizowano Mar 27, 2024
person icon

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą niektórych typów administratorów kont Dropbox Professional, Essentials, Standard, Business, Advanced, Business Plus i Enterprise.

Administratorzy kont Dropbox dla zespołów mogą kontrolować ustawienia Dropbox Paper zespołu dotyczące prywatności i udostępniania.
highlighter icon

Uwaga: jeśli Twój zespół korzysta z wersji 2020 Dropbox Paper, wykonaj instrukcje przedstawione w pierwszej sekcji poniżej. Jeśli Twój zespół korzysta ze starej wersji Paper, wykonaj instrukcje przedstawione w drugiej sekcji poniżej.

Aby dowiedzieć się, z której wersji korzysta zespół:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Utwórz.
 3. Najedź na Dokument.
 • Jeśli na liście typów dokumentów nie widzisz Dropbox Paper, korzystasz ze starej wersji Paper.
 • Jeśli na liście typów dokumentów widzisz Dropbox Paper, korzystasz z nowej wersji 2020 Dropbox Paper.

Więcej informacji w często zadawanych pytaniach dla administratorów zespołów dotyczących wersji 2020 Paper.

Administratorzy wersji 2020 Dropbox Paper

Ta sekcja jest przeznaczona dla administratorów kont Dropbox dla zespołów, którzy korzystają z wersji 2020 Dropbox Paper. Wykonaj instrukcje podane na początku tego artykułu, aby się dowiedzieć, z jakiej wersji korzysta Twój zespół.
 

W wersji 2020 dokumenty Paper działają tak jak zwykłe pliki Dropbox, więc ustawienia administracyjne dotyczące dokumentów Paper są takie same jak w przypadku zwykłych plików Dropbox. Poniżej przedstawiano sposoby zarządzania ustawieniami udostępniania i prywatności zwykłych plików Dropbox, które obecnie dotyczą także dokumentów Paper:

Niektóre funkcje kontroli administracyjnej w Paper, w tym te wymienione poniżej, nie zmieniły się po wprowadzeniu wersji 2020:

Dodatkowe zasoby

 

Dowiedz się więcej o wersji 2020 Dropbox Paper:

Administratorzy starej wersji Dropbox Paper

Ta sekcja jest przeznaczona dla administratorów kont Dropbox dla zespołów, którzy korzystają ze starej wersji Dropbox Paper. Wykonaj instrukcje podane na początku tego artykułu, aby się dowiedzieć, z jakiej wersji korzysta Twój zespół.
 

Włączanie lub wyłączanie Paper

Aby włączyć lub wyłączyć Dropbox Paper w zespole:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Paper w sekcji Ustawienia dodatkowe.
 5. Przełącz odpowiednio Włącz Paper.
 6. Przed włączeniem Paper zaakceptuj warunki korzystania z Dropbox.
 7. Kliknij Zastosuj zmiany.
highlighter icon

Uwaga: Paper jest domyślnie włączony we wszystkich zespołach Dropbox Standard i Advanced utworzonych po 7 sierpnia 2017 r.

Eksportowanie wszystkich dokumentów Paper

Po wyłączeniu Paper możesz wyeksportować dokumenty Paper do plików Word lub Markdown. Aby wyeksportować dokumenty:

 1. Po wyłączeniu Paper kliknij Eksportuj # dokumenty(ów)
 2. Wybierz format pliku i kliknij Pobierz.
 3. Po zakończeniu eksportu otrzymasz wiadomość e-mail z dokumentami Paper w wybranym formacie. W tym e-mailu kliknij Pobierz dokumenty.


Wszystkie aktywne dokumenty będące własnością członków zespołu są eksportowane. Usunięte dokumenty nie są eksportowane.
 

Udostępnianie tylko w zespole

Administratorzy zespołu Dropbox mogą wybrać, komu członkowie zespołu mogą udostępniać dokumenty Paper. Administratorzy mogą włączyć udostępnianie poza zespołem lub tylko w zespole Dropbox. Aby ograniczyć udostępnianie do swojego zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Paper w sekcji Ustawienia dodatkowe.
 5. Włącz lub wyłącz Udostępnianie dokumentów Paper na zewnątrz.
 6. Kliknij Zastosuj zmiany.


To ustawienie nie działa wstecz i dotyczy tylko dokumentów udostępnionych po zmianie ustawienia. Dokumenty udostępnione osobom spoza zespołu można zobaczyć w raporcie aktywności.

highlighter icon

Uwaga: zmiana tego ustawienia na Wyłączone również uniemożliwia członkom zespołu tworzenie dokumentów w udostępnionych im folderach zewnętrznych.

Domyślna prywatność dokumentów Paper

Administratorzy mogą wybrać domyślne ustawienie prywatności dla łączy do dokumentów Paper. Aby zmienić domyślną prywatność dokumentów Paper:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Paper w sekcji Ustawienia dodatkowe.
 5. Obok Domyślne ustawienia udostępniania wybierz spośród następujących opcji: Każdy mający łącze, Członkowie mający łącze lub Wyłącz udostępnianie zewnętrzne.
  • Każdy mający łącze pozwala otworzyć dokument każdemu, kto ma łącze – niezależnie od tego, czy jest członkiem zespołu, czy nie.
  • Członkowie mający łącze pozwala otworzyć dokument tylko członkom zespołu mającym łącze. Osoby spoza zespołu nie będą mogły otworzyć dokumentu, nawet jeśli mają łącze.
  • Wyłącz udostępnianie zewnętrzne uniemożliwia członkom zespołu udostępnianie dokumentów osobom spoza zespołu.


Kontrola trwałego usuwania

Domyślnie autor może trwale usunąć dokument lub folder po zarchiwizowaniu.
 

Administratorzy zespołu Dropbox dla zespołów mogą ograniczyć trwałe usuwanie dokumentów Paper tylko do administratorów zespołu. Aby zapobiec trwałemu usunięciu, administratorzy zespołu mogą zmienić ustawienie usuwania w zespole na Wyłączone.

highlighter icon

Uwaga: jeśli opcja Usunięcia ma ustawienie Wył., administratorzy zespołu mogą trwale usuwać pliki przez zalogowanie się jako inny użytkownik. Sposób logowania się jako inny użytkownik opisano w poniższej sekcji.

highlighter icon

Uwaga: to ustawienie dotyczy plików Dropbox i dokumentów Paper.

Zaloguj się jako użytkownik

Administrator zespołu Dropbox może zalogować się jako członek zespołu. Korzystając z tego typu logowania, administratorzy mogą wykonywać następujące czynności:

 • Wyświetlanie dokumentów i folderów Paper
 • Udostępnianie dokumentów i folderów innym użytkownikom
 • Przenoszenie dokumentów i folderów Paper
 • Przywracanie zarchiwizowanych dokumentów Paper
 • Archiwizowanie i trwałe usuwanie dokumentów Paper

Administratorzy nie mogą tworzyć, edytować ani komentować dokumentów.
 


Aby zalogować się jako członek zespołu i uzyskać dostęp do konta Paper:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Członkowie.
 4. Kliknij „” (wielokropek) obok nazwy członka zespołu, w imieniu którego chcesz się zalogować.
 5. Kliknij Zaloguj się jako członek.
 6. Kliknij Zaloguj się w celu potwierdzenia, że chcesz się zalogować jako wybrany użytkownik.
 7. Kliknij kartę Paper.
 8. Po zakończeniu kliknij Wyloguj się.
highlighter icon

Uwaga: wszystkie działania wykonane przez administratora są zapisywane w dzienniku aktywności.

Wyświetlanie aktywności zespołu dotyczącej dokumentów Paper

Karta Aktywność członka pokazuje podsumowanie ostatniej aktywności w zespole. Administrator może na karcie Aktywność członka wybrać określony rodzaj aktywności w Paper lub pobrać pełny raport aktywności.
 

Zdarzenia Paper są rejestrowane dla:

 • tworzenia i edycji dokumentów
 • komentowania dokumentów i zamykania komentarzy
 • udostępniania dokumentów członkom zespołu i osobom spoza zespołu
 • archiwizowania dokumentów i trwałego usuwania dokumentów
 • próśb o dostęp do dokumentów od członków zespołu i osób spoza zespołu
 • dokumentów wyświetlanych przez członków zespołu i osoby spoza zespołu
 • zmian w zasadach udostępniania

Dowiedz się, jak wyświetlić aktywność swojego zespołu.

Ograniczenia zabezpieczeń Paper w zespołach Dropbox

Niektóre opcje zabezpieczeń dostępne w zespołach Dropbox nie obejmują jeszcze Dropbox Paper. Czytaj dalej, aby się dowiedzieć, które opcje nie są dostępne w zespołach korzystających z Dropbox Paper.
 

Standardy i regulacje niedostępne w Dropbox Paper

Dropbox Paper nie wchodzi w zakres tych standardów i regulacji:

 • Niemiecki standard BSI C5

Dowiedz się więcej o zgodności Dropbox z tymi standardami.

Zatwierdzanie urządzeń jest niedostępne w przypadku aplikacji mobilnej Paper

Zatwierdzanie urządzeń to funkcja bezpieczeństwa i dostępu dla zespołów Dropbox w taryfach Advanced i Enterprise. Dzięki zatwierdzeniom urządzeń administrator może zarządzać urządzeniami, za pomocą których członkowie zespołu uzyskują dostęp do swojego konta Dropbox zespołu. Zatwierdzanie urządzeń nie obejmuje aplikacji mobilnej Dropbox Paper.
 

Zarządzanie mobilnością w przedsiębiorstwie jest niedostępne w przypadku aplikacji mobilnej Paper

Funkcja zarządzania mobilnością w przedsiębiorstwie (enterprise mobility management – EMM) ułatwia zespołom Dropbox z taryfą Enterprise zarządzanie korzystaniem z urządzeń mobilnych w firmowych aplikacjach i sieciach oraz na firmowych urządzeniach. Aplikacją mobilną Dropbox Paper nie można zarządzać przy użyciu EMM.
 

Kontrola sieci jest niedostępna w przypadku Paper

Kontrola sieci to funkcja bezpieczeństwa i dostępu w zespołach Dropbox mających taryfę Enterprise. Dzięki tej funkcji administratorzy IT mogą określać, które konta Dropbox mogą być używane w sieci firmowej. Dropbox Paper nie jest obecnie zarządzany za pośrednictwem kontroli sieci.

Zdalne wylogowywanie członków zespołu z aplikacji mobilnej Paper

Administrator może zdalnie wylogować członków zespołu z aplikacji mobilnej Paper na wszystkich urządzeniach, aby osoby te nie miały już dostępu do dokumentów Paper. 

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Członkowie.
 4. Kliknij imię i nazwisko członka, którego chcesz wylogować z aplikacji mobilnej Paper na wszystkich urządzeniach.
 5. W obszarze Urządzenia mobilne Paper kliknij Kliknij tutaj, aby wylogować członka zespołu z Paper na wszystkich urządzeniach.
Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności