Är Dropbox säkert att använda?

Uppdaterat Sep 27, 2023

På Dropbox är dina data vår högsta prioritet. Vi har ett dedikerat säkerhetsteam som använder de bästa verktygen och tekniska metoderna som finns för att skapa och upprätthålla Dropbox och du kan känna dig säker på att vi har implementerat flera säkerhetsnivåer för att skydda och säkerhetskopiera dina filer.

Du kan också utnyttja tvåstegsverifiering, en funktion för inloggningsautentisering som du kan aktivera för att lägga till ytterligare ett säkerhetsskikt på kontot.

Andra Dropbox-användare ser inte dina filer i Dropbox om du inte delar länkar till filer eller delar mappar. Liksom de flesta onlinetjänster har vi ett litet antal anställda som måste ha åtkomst till användardata av skäl som anges i vår sekretesspolicy (t.ex. när vi lagligen är skyldiga att göra det). Men det är ett sällsynt undantag och inte en regel. Vi har en strikt policy och tekniska åtkomstkontroller som förbjuder åtkomst för anställda förutom i dessa sällsynta fall. Dessutom använder vi ett antal fysiska och logiska säkerhetsåtgärder som skyddar användarinformation mot obehörig åtkomst.

Använder du inte Dropbox än? Läs mer om hur Dropbox molnsäkerhet skyddar ditt material.

Läs mer

  • Dropbox-filer i vila krypteras med 256-bitars AES (Advanced Encryption Standard).
  • Dropbox använder SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer Security) för att skydda data som överförs mellan Dropbox appar och våra servrar.
  • SSL/TSL skapar en säker tunnel skyddad av AES-kryptering (Advanced Encryption Standard) på 128 bitar eller mer.
  • Dropbox applikationer och infrastruktur testas regelbundet beträffande säkerhetsrisker och får skärpt skydd för att förbättra säkerheten och skydda mot attacker
  • Tvåstegsverifiering finns som ett möjligt extra säkerhetsskikt vid inloggning.
  • Använder du tvåstegsverifiering kan du välja att få säkerhetskoder via sms eller via en Time-Based One-Time Password-app (TOTP), till exempel de som finns uppräknade här
  • Offentliga filer får visas endast av personer som har en länk till filerna.

Dropbox har utformats med flera skyddslager som omfattar säker dataöverföring, kryptering, nätverkskonfiguration och kontroller på applikations- och användarnivå. Allt distribueras över en skalbar och säker infrastruktur.

Åtkomst via applikationer från tredje part

Vissa appar från tredje part med Dropbox-integrering ber om tillstånd för åtkomst till din Dropbox. Bevilja åtkomst genom att logga in på ditt Dropbox-konto och tryck på knappen Auktorisera när du uppmanas till det. Öppna avsnittet Kopplade appar i kontoinställningarna och granska de appar du har beviljat tillstånd för och vid behov ta bort åtkomsten.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp