Lösenordskontroll för Dropbox Business

Med lösenordskontroll kan teamadministratörer skydda Dropbox Business-kontot genom att kräva att gruppmedlemmarna väljer starka lösenord. Lösenordskontroll är tillgängligt för team med Dropbox Business-planerna Education, Advanced och Enterprise.

Aktivera lösenordskontroll:

  1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
  2. Klicka på Adminkonsolen.
  3. Klicka på Inställningar.
  4. Klicka på Lösenord.
  5. Under Lösenordskontroll väljer du Mycket stark.

Genom att ändra lösenordsstyrka måste alla teammedlemmar skapa nya lösenord som motsvarar lösenordskontrollens inställning. Teammedlemmar meddelas via e-post och loggas ut från alla webbsessioner. De måste skapa nya lösenord när de loggar in.

Obs!! Teammedlemmar förblir inloggade till alla enheter som är kopplade till deras konton.

Läs mer om att återställa ditt Dropbox-lösenord.

Lösenordsinställningarna ”Medel” och ”Mycket stark”

Dropbox har skapat ett verktyg som utvärderar lösenordsstyrka. Verktyget jämför lösenordet med en databas med ord, namn, mönster och siffror som ofta används som lösenord. Om lösenordet en användare försöker ange är vanligt, ombeds man att ange något mer unikt som är svårare att gissa.

Användning av inställningen Mycket stark säkerställer att teamet har den högsta kontosäkerhetsnivån.

Läs mer om hur Dropbox använder vår teknik för att hålla konton säkra.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!