Tillägget för Dropbox-datastyrning

Uppdaterat Oct 10, 2023
Tillägget för Dropbox-datastyrning gör det lättare för administratörer för Dropbox-teamkonton att skydda och ha kontroll över teamdata så att de är förberedda inför eventuella behov av efterlevnad eller revision.
highlighter icon

Obs! Funktionerna i det här tillägget är inte tillgängliga för Dropbox Capture och Dropbox Replay.

Funktioner i tillägget Datastyrning

Arkiveringsskyldighet

Om det finns en arkiveringsskyldighet kan administratörer skapa arkiveringsskyldighet för team samt visa och exportera allt material som har skapats eller modifierats av dessa medlemmar.

Läs mer om arkiveringsskyldighet.

highlighter icon

Obs: arkiveringsskyldighet är inte tillgängligt för Skicka och spåra-filer och filer med kryptering från slutpunkt till slutpunkt.

Dataretention

Administratörer kan skapa datalagrings- och dispositionspolicyer för att uppfylla efterlevnads- och lagstiftningskrav.

Läs mer om datalagring.  

Utökad versionshistorik

Dropbox-tillägget Datastyrning utökar filernas versionshistorik till 10 år, så team får mer tid att återställa filer.

Läs mer om utökad versionshistorik.

highlighter icon

Obs! Utökad versionshistorik är inte tillgängligt för mallar i Signaturer.

Så här skaffar du tillägget för datastyrning

Om du vill köpa datastyrningstillägget ska du kontakta din Dropbox-säljrepresentant eller fylla i kontaktformuläret för Dropbox-säljteamet.

Om du inte har en dedikerad säljare kan ditt team köpa eller ta bort tillägget datastyrning i adminkonsolen. 
 

Så här gör du:

  1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
  2. Klicka på Adminkonsolen.
  3. Klicka på Fakturering.
  4. Under Tillgängliga tillägg klickar du på Lägg till eller Ta bort bredvid Datastyrning.
  5. Klicka på Bekräfta.

När du köper tillägget debiteras du ett proportionellt belopp för din nuvarande faktureringsperiod. I början av din nästa faktureringsperiod debiteras du hela beloppet för tillägget, utöver din prenumerationskostnad.

När du tar bort tillägget träder ditt val i kraft vid nästa förnyelse.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Svar från community

Andra sätt att få hjälp