Dropbox-tillägget Kreativa verktyg

Dropbox-tillägget Kreativa verktyg ersätts med Dropbox Replay-tillägget, som har ytterligare funktioner. Dropbox-teamkonton som redan har köpt tillägget Dropbox-tillägget Kreativa verktyg behåller tillägget under resten av faktureringscykeln. Vid förnyelse kommer tillägget Kreativa verktyg att ersättas med Replay-tillägget. Läs mer om Dropbox Replay-tillägget.

Tillägget Kreativa verktyg för Dropbox-teamplaner är utformat för att effektivisera arbetet med mediefiler.

Stor filöverföring

Funktionen för stora filöverföringar ökar storleksgränsen för Dropbox Transfers från 2 GB eller 100 GB till 250 GB.

Alla kunder med planerna Advanced, Enterprise eller Education, inklusive de som inte köpt tillägget Kreativa verktyg, har möjlighet att anpassa överföringar med utgångsdatum, lösenord och en logotyp eller bakgrund och se vilka som har visat eller laddat ner en överföring.

Läs mer om Dropbox Transfer.

Förhandsvisningar av stora filer

Med funktionen för stora filförhandsvisningar ökar storleksgränsen för ljud- och videofiler som förhandsvisas i Dropbox till 150 GB.

Med stora filförhandsvisningar kan du visa och kommentera stora filer utan att behöva ladda ner dem eller öppna dem i den ursprungliga applikationen.

Läs mer om att förhandsvisa filer.

Bildrutebaserade kommentarer

Med bildrutebaserade kommentarer kan du förhandsvisa och kommentera i vanliga videofiltyper, inklusive QuickTime, MPEG-4 och MXF, ned på specifik bildruta.

Läs mer om hur du kommenterar ljud- och videofiler.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!