Dropbox-tillägget Kreativa verktyg

Funktionerna som beskrivs i den här artikeln är tillgängliga för Dropbox Business-team som har köpt tillägget Kreativa verktyg. Om du vill köpa tillägget Kreativa verktyg ska du kontakta din Dropbox-säljrepresentant eller fylla i kontaktformuläret för Dropbox Business.

Tillägget Kreativa verktyg för Dropbox Business-planer är utformat för att effektivisera arbetet med mediefiler.

Stor filöverföring

Funktionen för stora filöverföringar ökar storleksgränsen för Dropbox Transfers från 2 GB eller 100 GB till 250 GB.

Alla kunder med planerna Business Advanced, Enterprise eller Education, inklusive de som inte köpt tillägget Kreativa verktyg, har möjlighet att anpassa överföringar med utgångsdatum, lösenord och en logotyp eller bakgrund och se vilka som har visat eller laddat ner en överföring.

Läs mer om Dropbox Transfer.

Förhandsvisningar av stora filer

Med funktionen för stora filförhandsvisningar ökar storleksgränsen för ljud- och videofiler som förhandsvisas i Dropbox till 150 GB.

Med stora filförhandsvisningar kan du visa och kommentera stora filer utan att behöva ladda ner dem eller öppna dem i den ursprungliga applikationen.

Läs mer om att förhandsvisa filer.

Bildrutebaserade kommentarer

Med bildrutebaserade kommentarer kan du förhandsvisa och kommentera i vanliga videofiltyper, inklusive QuickTime, MPEG-4 och MXF, ned på specifik bildruta.

Läs mer om hur du kommenterar ljud- och videofiler.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!