Så här hanterar du Dropbox Transfer för ditt team

Vissa typer av administratörer kan hantera Dropbox Transfer för sitt team. Den här artikeln går igenom hur administratörer kan slå på eller av Dropbox Transfer för deras team och hur de visar teamöverföringsaktivitet.

Så här slår du på eller av Dropbox Transfer för ditt team

Slå på eller av Dropbox Transfer för ditt team:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen på sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Under Innehåll klickar du på Delning.
 5. Bredvid Dela filer med Dropbox Transfer växlar du till eller Av

Befintliga överföringslänkar är inte längre tillgängliga om du stänger av Dropbox Transfer för ditt team.

Obs! Endast teamadmin kan hantera den här inställningen – användarhanterare och supportadministratörer kan inte inaktivera överföringar.

Så här visar du teamets överföringsaktivitet

Visa teamets överföringsaktivitet:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen på sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på Aktivitet.
 4. Du kan spåra följande överföringsrelaterade aktiviteter:
  • Skickade överföring
  • Visade överföring
  • Överföringsfiler tillagda
  • Överföringen laddades ner
  • Raderade överföring
  • Ändrade teamets policy för filöverföringar

Det går att filtrera aktiviteten du visar efter Datumintervall, Personer, Innehåll eller Aktiviteter. Läs mer om att visa teamaktivitet.

Obs! När en teammedlem tas bort från ett team raderas deras överföringar och är inte längre tillgängliga.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!