Hur du slutar följa ett Paper-dokument

Att sluta följa (eller avsluta prenumerationen på) ett dokument innebär att meddelanden om dokumentuppdateringar stängs av. Du ser fortfarande dokumentet i fillistan och har åtkomst till det. Som standard följer du alla dokument du äger eller redigerar.

Sluta följa eller avsluta prenumeration på ett Paper-dokument:

  1. Öppna det Paper-dokument du vill sluta följa. 
  2. Klicka på ... (ellipsikonen).
  3. Avmarkera Följer. 

Ändra meddelandeinställningar för Paper:

  1. Klicka på klockan (Meddelanden) längst upp till höger i ett Paper-dokument.
  2. Klicka på kugghjulsikonen bredvid Markera alla som lästa.
  3. Paper-delen längst ner, avmarkerar du alla meddelanden du vill avsluta prenumerationen på. 

Avsluta prenumeration på meddelanden i en kommentarstråd

Avsluta prenumerationen på meddelanden i en specifik kommentarstråd:

  1. Öppna meddelandet om den kommentarstråden. 
  2. Bläddra längst ner och klicka på avsluta prenumerationen på den här tråden.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!