Arbejd med skrivebordet som base

Med Dropbox-computerappen får du ét organiseret sted, hvor du kan arbejde med alt dit Dropbox-indhold, dine værktøjer og Spaces. 

Med Dropbox på Windows-proceslinjen og macOS-menulinjen kan du nemt komme tilbage til dit arbejde. Du kan nemt prioritere din arbejdsdag og holde fokus på aktuelle opgaver.

Det er også nemt at finde dine filer. Du kan organisere dem og få adgang til dem fra Dropbox-mappen i Windows Stifinder og macOS Finder. 

Sådan gør du: Dropbox Spaces og funktioner

Opret et Dropbox Space

Hvis du tilføjer en oversigt i en mappe på din Dropbox-konto, bliver den til et Dropbox Space. Med denne oversigt er det nemt at organisere indhold og få en oversigt over aktiviteter, kommentarer og opgaver.

Sådan tilføjer du en oversigt i en mappe og opretter et Space:
1. Åbn Dropbox-computerappen.
2. Find den mappe, du vil ændre til et Space.
3. Åbn mappen.
4. Klik under mappens navn, og skriv en beskrivelse.

Markér filer, mapper eller Spaces med en stjerne

Du kan markere mapper og Spaces med en stjerne, så du nemt kan få adgang til dem på alle dine enheder. I computerappen vises stjernemarkerede mapper og Spaces i venstre side under Mapper med stjerner.

Sådan markerer du en fil eller mappe med en stjerne i computerappen:
1. Åbn den nye computerapp.
2. Peg på filen eller mappen.
3. Klik på den stjerne, der vises til højre for elementets navn.

Læs mere om, hvordan du kan markere dit indhold med stjerne

Fastgør filer, mapper og Spaces

Når du åbner en mappe eller et Space, kan du fastgøre enhver fil øverst, så du har nem adgang til den. Alle, der åbner den mappe eller det Space, får vist den fastgjorte fil øverst i computerappen, på dropbox.com og i mobilappen. 

Sådan fastgør du en fil:
1. Åbn den nye computerapp.
2. Klik på en fil, en mappe eller et Space.
3. Klik på (de tre prikker).
4. Klik på Fastgør.

Læs mere om, hvordan du fastgør filer og mapper.

Noter, lister, opgaver, links og @omtaler

Når du åbner en mappe eller et Space, kan du tilføje noter, lister, opgaver, links og @omtaler. Alle, der åbner den mappe eller det Space, får vist disse funktioner i computerappen, på dropbox.com og i mobilappen. 

Sådan tilføjer du noter, lister, opgaver, links og @omtaler:
1. Åbn den nye computerapp.
2. Klik på en mappe eller et Space. Mappeoversigten åbnes.
3. Klik på området under navnet på den mappe eller det Space, og tilføj dit indhold.

Administrer indhold i skyen direkte fra Dropbox

Du kan oprette, organisere og dele indhold i skyen, f.eks. G Suite- eller Microsoft Office Online-filer, direkte i Dropbox. Du slipper for at skulle skifte mellem apps for at finde dit arbejde og feedback. Alt dit indhold administreres, organiseres og gemmes direkte i Dropbox sammen med alle dine andre filer.

Sådan gør du: Opret indhold i skyen

G Suite

Med Dropbox til G Suite kan du oprette, organisere og dele Google Docs-, Sheets- og Slides-filer på dropbox.com eller i Dropbox-computerappen. Alle de Google Docs-, Sheets- og Slides-filer, du opretter i Dropbox, gemmes på din Dropbox-konto og tæller med i din lagerplads. De ændringer, du foretager i disse Google Docs-, Sheets- og Slides-filer, bliver automatisk gemt på din Dropbox-konto (men ikke i din Google Drive- eller Google-konto). 

Sådan opretter du nye Google Docs-, Sheets- eller Slides-filer i Dropbox-computerappen:
1. Åbn computerappen.
2. Gå til den mappe eller det Space, hvor du vil gemme din nye fil.
3. Klik på Opret.
4. Klik på Google Docs, Google Sheets eller Google Slides.

Sådan opretter du nye Google Docs-, Sheets- eller Slides-filer på dropbox.com:
1. Log på dropbox.com.
2. Klik på Alle filer i venstre sidepanel.
3. Gå til den mappe eller det Space, hvor du vil gemme din nye fil.
4. Klik på Opret ny fil.
5. Klik på Google Docs, Google Sheets eller Google Slides.

Bemærk! Denne funktion virker muligvis ikke som ventet i Internet Explorer 11.

Bemærk, at hvis du vil bruge Dropbox til G Suite, skal den e-mailadresse, du bruger til din Google-konto, være den samme, som du bruger til din Dropbox-konto.

Se, hvordan du ændrer e-mailadressen til din Dropbox.

Microsoft Office Online

Med Microsoft Office-integrationen kan du oprette og åbne Office-filer direkte fra din Dropbox-konto, foretage ændringer i Office-appen på mobilenheder og på internettet og få gemt ændringerne direkte i din Dropbox.

Sådan opretter du nye Microsoft Office-filer i Dropbox-computerappen:
1. Åbn computerappen.
2. Gå til den mappe eller det Space, hvor du vil gemme din nye fil.
3. Klik på Opret.
4. Klik på Microsoft Word, Microsoft Excel eller Microsoft PowerPoint.
5. Skriv et navn til den nye fil, og tryk på Enter.
6. Du kan redigere filen ved at dobbeltklikke på filnavnet eller klikke på Åbn.

Sådan opretter du nye Microsoft Office-filer på dropbox.com:
1. Log på dropbox.com.
2. Klik på Alle filer i venstre sidepanel.
3. Gå til den mappe eller det Space, hvor du vil gemme din nye fil.
4. Klik på Opret ny fil.
5. Klik på Microsoft Word, Microsoft Excel eller Microsoft PowerPoint.

Bemærk! Din nye Office-fil åbnes i Microsoft Office Online. Du skal have et Office Online-abonnement for at kunne bruge denne funktion.

Se, hvordan du arbejder med Microsoft Office-filer fra din Dropbox-konto.

Se, hvordan du åbner og redigerer Microsoft Word-, Excel- og PowerPoint-filer i Google, eller se, hvordan du åbner forhåndsvisninger af disse filer i din mobilapp.

Dropbox Paper

Del idéer ved hjælp af Dropbox Paper – et onlinearbejdsområde, som samler oprettelse og koordinering af dokumenter på ét sted. Med Paper kan du skrive, organisere arbejde med dine teammedlemmer, give og modtage feedback, gennemse designforslag og afholde møder, og I kan være fælles om at redigere dokumenter. Du kan vælge at dele dine dokumenter og give modtagerne tilladelse til at redigere eller se og skrive kommentarer til dit arbejde.  

Paper gemmer dokumenter i skyen, så du har adgang til dem alle de steder, hvor du bruger Dropbox, herunder dropbox.com, Dropbox-computerappen og vores Dropbox- og Paper-mobilapps.

Sådan gør du: Dropbox Paper

Opret et Dropbox Paper-dokument

Sådan opretter du et Paper-dokument fra dropbox.com:

1. Log på dropbox.com.
2. Klik på Paper i sidepanelet i venstre side.
    Hvis Paper ikke vises til venstre, skal du klikke på Opret ny fil, klikke på Dropbox Paper, klikke på den mappe, hvor du vil gemme dit Paper-dokument, og klikke på Opret.
3. Klik på Opret nyt dokument.

Du kan bruge en Paper-skabelon til ofte anvendte dokumentformater. Se disse forslag til, hvordan du kan bruge skabeloner til at komme hurtigt i gang eller videre med et projekt:
Skabelon til dagsorden og mødereferater
Skabelon til projektplan
Skabelon til brainstorming

Du kan også gemme ethvert dokument som en skabelon, du kan dele. Tilpas formatet, så skabelonen passer til den måde, du arbejder på.

Se, hvordan du opretter, bruger og deler en skabelon i Dropbox Paper.

Del et Paper-dokument med en direkte invitation

1. Åbn det Paper-dokument, du vil dele.
2. Klik på den blå knap Inviter (eller Del) øverst i dokumentet.
3. Efter Til skal du skrive e-mailadressen til den eller de personer, du vil dele med.
4. Klik på Indstillinger for at vælge, hvem der må se og redigere dokumentet.
5. Klik på Send. Modtagerne modtager en e-mail med en invitation.

Del et Paper-dokument med et link

  1. Åbn det Paper-dokument, du vil dele. 
  2. Klik på knappen Kopiér link (kædeikonet) øverst i dokumentet. Linket kopieres til udklipsholderen.
  3. Indsæt og send linket i en e-mail, en chatbesked eller en sms. Modtageren kan få adgang til dokumentet med de tilladelser, der er angivet i linkindstillingerne for filen.

Bemærk! Hvis du opretter et dokument i en mappe eller et Space, kan alle medlemmerne af mappen eller dit Space åbne, søge efter og redigere dokumentet.

Skriv kommentarer til og samarbejd om et Paper-dokument

I Dropbox Paper kan du samarbejde med andre ved at skrive kommentarer til tekst og billeder, @omtale personer på en linje og i kommentarer og oprette opgaver.

@omtal nogen:
1. Skriv @ efterfulgt af navnet på en kollega.
2. Vælg den rette person på den viste liste.

Hvis den person, du @omtaler, ikke vises på listen, kan du skrive vedkommendes e-mailadresse, hvorefter vedkommende modtager en e-mailinvitation til at deltage i dokumentet.

Tilføj en kommentar:
1. Markér en linje med tekst.
2. Klik på kommentarikonet (taleboble) på formateringsværktøjslinjen.
3. Skriv din kommentar. Du kan @omtale enhver, der skal modtage en besked om kommentaren.
4. Klik på Offentliggør.

Du kan også skrive kommentarer til billeder og dele af billeder i dine Paper-dokumenter.

Opret opgaver
1. Klik påOpret opgave(afkrydsningsfelt) på værktøjslinjen, eller skriv [] + mellemrum (venstre kantparentes, højre kantparentes, mellemrum)).
2. Skriv opgaven ud for det viste felt. 
3. @omtal kolleger eller dig selv for at tildele specifikke opgaver. 
4. Tilføj en forfaldsdato ved at klikke på kalenderikonet ud for opgaven og vælge en dato.

Se, hvordan du kan se dine opgaver i Dropbox Paper.

Integrer værktøjer og indhold

Tredjepartsapps som Slack, Zoom og Microsoft Office kan integreres med Dropbox som hjælp til at strømline dit arbejde og holde fokus.

Dropbox App Center er et centralt sted, hvor du nemt kan finde, forbinde og administrere de apps, du har mest brug for. 

Sådan gør du: Brug integrerede apps

Del med Zoom

Med Dropbox og Zoom kan du føre samtaler i realtid omkring delt indhold. Integrationen med Zoom giver dig mulighed for at præsentere filer i Zoom og at oprette og deltage i Zoom-møder direkte fra Dropbox. Du kan også se, hvem der har præsenteret dine filer med Zoom. 

1. Åbn Dropbox-computerappen.
2. Vælg den fil, du vil dele.
3. Klik på Del.
4. Klik på Zoom.
5. Vælg eller opret det møde, du vil præsentere i.

Få mere at vide om at bruge Zoom med Dropbox.

Forbind din kalender

Når du forbinder din Google- eller Outlook-kalender med din Dropbox-konto, kan du nemt finde det, du skal bruge, når du har brug for det. Kalenderintegrationen giver dig mulighed for at se kommende møder, deltage i møder og vedhæfte filer til møder direkte fra skrivebordet.

Forbind i App Center:
1. Log på dropbox.com.
2. Klik på App Center i venstre sidepanel.
3. Klik på Google-kalender eller Outlook-kalender og kontakter.– Brug søgefeltet i App Center, hvis du ikke ser Google-kalender eller Outlook-kalender og kontakter.
4. Klik på Forbind, og følg instruktionerne.

Hvis du ikke kan se App Center i venstre sidepanel, kan du oprette forbindelse i dine kontoindstillinger:
1. Log på dropbox.com.
2. Klik på din avatar i øverste højre hjørne.
3. Klik på Indstillinger.4. Klik på fanen Forbundne apps.
5. Klik på Opret forbindelse til Google eller Opret forbindelse til Outlook ud for Google eller Outlook, og følg instruktionerne for at give adgang.

Se, hvordan du vedhæfter filer og deltager i møder fra Dropbox.

Del med Slack

Dropbox og Slack samler dit indhold og dine samtaler. Integrationen med Slack gør det muligt at dele filer og sende beskeder til andre i Slack direkte fra Dropbox. Du kan se, hvem der har delt din fil i Slack, hvornår de delte den, og hvilke kanaler de har delt den på. 

1. Åbn Dropbox-appen på computeren.
2. Vælg den fil, du vil dele.
3. Klik på Del.
4. Klik på Slack.
5. Vælg den person eller den kanal, du vil dele med.

Få mere at vide om at bruge Slack med Dropbox.

Kom i gang med Dropbox App Center

1. Log på dropbox.com.
2. Klik på App Center i venstre sidepanel.
3. Gennemse eller søg efter den app, du vil forbinde eller få mere at vide om.

Spar tid med genveje

Du kan oprette og gemme en genvej til enhver webside på din Dropbox-konto på samme måde som til en fil. Med genveje kan du nemt gemme indhold fra projektstyringsværktøjer eller produktivitetsværktøjer online – endda avisartikler, wikisider og Paper-dokumenter – sammen med resten af dit arbejde i Dropbox. Du kan oprette genveje i computerappen fra proceslinjen eller menulinjen og på dropbox.com. I Dropbox-mobilappen kan du åbne genveje, men du kan ikke oprette dem. 

Bemærk! Genveje har filtypenavnet .web og vises med et globusikon i dine mapper. De åbnes i din standardbrowser.

Få mere at vide om genveje.

Sådan gør du: Opret en genvej til en webside

Fra computerappen

1. Åbn computerappen.
2. Åbn den mappe, du vil gemme genvejen i.
3. Klik på Opret.
4. Klik på Genvej.
5. Indtast din webadresse og et navn
6. Klik på Opret.

På dropbox.com

1. Log på dropbox.com, eller åbn appen på computeren.
2. Klik på Alle filer i venstre sidepanel.
3. Åbn den mappe, du vil gemme genvejen i.
4. Klik på Opret ny fil.
5. Klik på Genvej.
6. Indtast webadressen og et navn.
7. Klik på Opret.

Fra proceslinjen eller menulinjen

1. Klik på Dropbox-ikonet på proceslinjen eller menulinjen.
2. Klik på “+” (plustegn).
3. Klik på Genvej.
4. Indtast webadressen og et navn.
5. Vælg den mappe på rullelisten Placering, du vil gemme genvejen i. 
6. Klik på Opret.

Næste trin: Deling og samarbejde

Du ved nu, hvordan du opretter og organiserer indhold med Dropbox, og vi vil nu beskrive, hvordan du deler dit indhold og anmoder om filer fra andre. Vi vil også se på, hvordan du kan bruge kommentarer og noter, når du samarbejder med andre.