Apakah kepentingan Fasal Pembatasan Liabiliti dalam Terma Perkhidmatan Dropbox kepada saya?

Beberapa negara menyekat syarikat-syarikat seperti Dropbox daripada mengecualikan atau membataskan tanggungjawab mereka ke atas pengguna sekiranya syarikat tidak melaksanakan, atau tidak melaksanakan secukupnya obligasi kontraktual mereka. Ini bermaksud bahawa dalam beberapa kes, misalnya di Itali, had kewangan ke atas kerosakan yang terdapat dalam bahagian "Pembatasan Liabiliti" Terma Perkhidmatan kami tidak terpakai untuk anda.
Sejauh manakah artikel ini membantu?

Kami kesal mendengarnya.
Beritahu kami bagaimana kami boleh perbaiki:

Terima kasih atas maklum balas anda!
Beritahu kami bagaimana artikel ini membantu:

Terima kasih atas maklum balas anda!

Cara lain untuk mendapatkan bantuan