Werken met je desktop als thuisbasis

De Dropbox-desktopapp biedt één overzichtelijke plek waar je kunt werken met al je materiaal en tools in Dropbox. 

Gebruik het Dropbox-pictogram in het Windows-systeemvak en de macOS-menubalk om snel terug te gaan naar waar je mee bezig was. Met de desktopapp kun je eenvoudig prioriteiten stellen op je werkdag zonder andere gebeurtenissen uit het oog te verliezen.

Bovendien zijn je bestanden makkelijk terug te vinden. Je kunt ze ordenen en openen vanuit de Dropbox-map in Windows Verkenner en macOS Finder. 

Zo werkt het: De functies van de Dropbox-desktopapp

Met een mapoverzicht kun je je materialen ordenen en op de hoogte blijven van activiteiten, opmerkingen, taken en andere zaken.

Een overzicht toevoegen aan een map:

1. Open de Dropbox-desktopapp.
2. Open de juiste map.
4. Klik in het gebied onder de naam van de map en typ een beschrijving, voeg een takenlijst toe, zet bestanden of mappen vast of @vermeld een andere Dropbox-gebruiker.

Voor snelle toegang op al je apparaten kun je een ster toevoegen aan bestanden en mappen. In de desktopapp worden de items met een ster weergegeven in de kolom aan de linkerkant onder Met ster.

Een ster toevoegen aan een bestand of map in de desktopapp:
1. Open de desktopapp.
2. Wijs het bestand of de map aan.
3. Klik op de ster die rechts van de naam van het item wordt weergegeven.

Meer informatie over hoe je een ster toevoegt aan je materiaal

Wanneer je een map opent, kun je elk bestand of elke submap bovenaan vastmaken zodat je er snel bij kunt. Iedereen die deze map opent, ziet het vastgemaakte bestand bovenaan in de desktopapp, op dropbox.com en in de mobiele app. 

Een bestand vastmaken:
1. Open de desktopapp.
2. Klik met de rechtermuisknop op een bestand of map.
3. Klik op Vastmaken.

Meer informatie over het vastmaken van bestanden en mappen

Wanneer je een map opent, kun je notities, lijsten, taken, links en @vermeldingen toevoegen. Iedereen die de map opent, ziet deze functies in de desktopapp, op dropbox.com en in de mobiele app. 

Opmerkingen, lijsten, taken, links en @vermeldingen toevoegen:
1. Open de desktopapp.
2. Klik op een map. Het mapoverzicht wordt geopend.
3. Klik op het gebied onder de naam van de map en voeg je materiaal toe.

Materiaal in de cloud beheren vanuit Dropbox

Je kunt materiaal in de cloud, zoals G Suite- of Microsoft Office Online-bestanden, rechtstreeks in Dropbox maken, organiseren en delen. Je hoeft niet tussen apps te schakelen om werk en feedback op te zoeken. Al je materiaal wordt rechtstreeks in Dropbox beheerd, geordend en bewaard bij al je andere bestanden.

Materiaal in de cloud maken

Met Dropbox voor G Suite kun je Google-documenten, -spreadsheets en -presentaties maken, organiseren en delen op dropbox.com of in de Dropbox-desktopapp. Alle G Suite-bestanden die je in Dropbox maakt, worden opgeslagen in je Dropbox-account en tellen mee voor je opslagruimte. Wijzigingen die je aanbrengt in deze bestanden, worden automatisch opgeslagen in je Dropbox-account (maar niet op je Google Drive of in je Google-account). 

Nieuwe Google-documenten, -spreadsheets en -presentaties maken in de Dropbox-desktopapp:

1. Open de desktopapp.
2. Ga naar de map waarin je het nieuwe bestand wilt opslaan.
3. Klik op Maken
.
4. Klik op
Google-doument, Google-spreadsheet of Google-presentatie.

Nieuwe Google-documenten, -spreadsheets of -presentaties maken op dropbox.com:

1. Meld je aan op dropbox.com.
2. Klik op
Alle bestanden in de linkerzijbalk.
3. Ga naar de map waarin je het nieuwe bestand wilt opslaan.
4. Klik op
Nieuw bestand maken.
5. Klik op
Google-document, Google-spreadsheet of Google-presentatie.

Opmerking: in Internet Explorer 11 werkt deze functie mogelijk niet zoals verwacht.

Vergeet niet dat als je Dropbox voor G Suite wilt gebruiken, het e‑mailadres van je Google-account hetzelfde moet zijn als het e‑mailadres van je Dropbox-account. Meer informatie over hoe je een ander e‑mailadres aan je Dropbox-account koppelt

Dankzij de integratie met Microsoft Office kun je Office-bestanden direct in je Dropbox-account maken en openen, wijzigingen aanbrengen in de mobiele en webapps van Office en die wijzigingen direct weer opslaan in Dropbox.

Nieuwe Microsoft Office-bestanden maken in de Dropbox-desktopapp.

1. Open de desktopapp.
2. Ga naar de map waarin je het nieuwe bestand wilt opslaan.
3. Klik op Maken
.
4. Klik op
Microsoft Word, Microsoft Excel of Microsoft PowerPoint.
5. Typ een naam voor het nieuwe bestand en druk op Enter.
6. Dubbelklik op de bestandsnaam of klik op
Openen om het bestand te bewerken.

Nieuwe Microsoft Office-bestanden maken op dropbox.com:

1. Meld je aan op dropbox.com.
2. Klik op
Alle bestanden in de linkerzijbalk.
3. Ga naar de map waarin je het nieuwe bestand wilt opslaan.
4. Klik op
Nieuw bestand maken.
5. Klik op
Microsoft Word, Microsoft Excel of Microsoft PowerPoint.

Opmerking: Je nieuwe Office-bestand wordt geopend in Microsoft Office Online. Je hebt een abonnement op Office Online nodig om deze functie te gebruiken.

Werken met Microsoft Office-bestanden vanuit je Dropbox-account

Meer informatie over hoe je Microsoft Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden opent en bewerkt in Google of hoe je een voorbeeldweergave van deze bestanden opent in de mobiele app

Dropbox Paper

Wissel ideeën uit via Dropbox Paper, een online werkruimte voor documenten waar creativiteit en coördinatie samenkomen. Met Paper kun je naar hartenlust teksten schrijven, werk organiseren met teamgenoten, feedback geven en ontvangen, ontwerpen beoordelen, vergaderingen houden en samen met anderen documenten bewerken. Ook kun je kiezen of je je documenten wilt delen, en of de ontvangers je werk mogen bewerken, weergeven of er opmerkingen aan mogen toevoegen. 

Paper slaat documenten op in de cloud en houdt je team op één lijn overal waar je Dropbox gebruikt, dus op dropbox.com, in de Dropbox-desktopapp en in de mobiele Dropbox- en Paper-apps.

Zo werkt het: Dropbox Paper

1. Meld je aan op dropbox.com.
2. Klik op Paper in de linkerzijbalk.
    Zie je Paper niet aan de linkerkant, klik dan achtereenvolgens op Nieuw bestand makenDropbox Paper, de map waarin je het Paper-document wilt opslaan en Maken.
3. Klik op Nieuw document maken.

Je kunt een Paper-sjabloon gebruiken voor bepaalde soorten documenten die je vaak gebruikt. Bekijk tips voor het gebruik van sjablonen om een project snel op te starten:
 Sjabloon voor notulen en agenda
 Sjabloon voor projectplan
 Sjabloon voor brainstormen

Je kunt ook elk gewenst document omzetten in een sjabloon die je kunt delen. En de indeling pas je eenvoudig aan de workflow van je team aan.

Meer informatie over het maken, gebruiken en delen van een sjabloon in Dropbox Paper

1. Open het Paper-document dat je wilt delen.
2. Klik op de blauwe knop Uitnodigen (of Delen) bovenaan het document.
3. Voer bij Aan het e‑mailadres in van een of meer mensen met wie je het document wilt delen.  
4. Klik op Instellingen om machtigingen in te stellen voor het bekijken en bewerken van het document.
5. Klik op Verzenden. De ontvangers krijgen nu een uitnodiging per e‑mail.

1. Open het Paper-document dat je wilt delen.
2. Klik op de knop Link kopiëren (kettingpictogram) bovenaan het document. De link wordt gekopieerd naar het klembord.
3. Plak de link in een e‑mail-, chat- of tekstbericht en verzend het bericht. De ontvanger heeft toegangsrechten voor het document op het niveau dat is opgegeven in de
linkinstellingen van het bestand.

Opmerking: Alle leden van een gedeelde map hebben toegang tot de daarin opgeslagen Paper-documenten. Ze hebben daarbij dezelfde toegangsrechten die ze ook voor de map hebben.

In Dropbox Paper kun je samenwerken met anderen door opmerkingen toe te voegen aan tekst en afbeeldingen, mensen te @vermelden op een regel in de tekst en in opmerkingen, en taken te maken.

Iemand @vermelden:
1. Typ @ (apenstaartje) en dan de naam van een collega.
2. Selecteer de juiste persoon in de lijst die wordt weergegeven.

Als de persoon die je @vermeldt niet in de keuzelijst wordt weergegeven, kun je het e‑mailadres typen. Diegene ontvangt dan een e‑mailuitnodiging voor het document.

Een opmerking toevoegen:
1. Markeer een regel tekst.
2. Klik op het pictogram Opmerkingen (tekstballon) in de opmaakwerkbalk.
3. Typ je opmerking. Je kunt iedereen @vermelden van wie je wilt dat ze een melding over de opmerking ontvangen.
4. Klik op Plaatsen.

Je kunt ook opmerkingen toevoegen aan afbeeldingen of delen van afbeeldingen in je Paper-documenten.

Taken maken
1. Klik op Taak maken (selectievakje) in de werkbalk of typ [] + spatiebalk (vierkant haakje links, vierkant haakje rechts, spatie).
2. Schrijf de taak naast het vak dat verschijnt. 
3.@vermeld collega's of jezelf om specifieke taken toe te wijzen. 
4. Voor het toevoegen van een vervaldatum klik je op het agendapictogram naast een taak en kies je een datum.

Kijk hier hoe je jouw taken ziet in Dropbox Paper.

Tools en materiaal samenbrengen

Apps van derden zoals Slack, Zoom en Microsoft Office kunnen worden geïntegreerd met Dropbox om je werk te stroomlijnen en gefocust te blijven.

Je kunt apps van derden beheren in je accountinstellingen of in het Dropbox App Center*, de centrale plek om nuttige en handige apps te ontdekken, te koppelen en te beheren. 

 

 

*Momenteel niet beschikbaar voor Enterprise-teams

Zo werkt het: Geïntegreerde apps gebruiken

Met Dropbox en Zoom kun je realtime gesprekken voeren over gedeeld materiaal. Dankzij de integratie met Zoom kun je bestanden in Zoom presenteren en Zoom-vergaderingen maken en eraan deelnemen. Allemaal rechtstreeks vanuit Dropbox. Je kunt ook zien wie je bestanden met Zoom heeft gepresenteerd. 

1. Open de Dropbox-desktopapp.
2. Selecteer het bestand dat je wilt delen.
3. Klik op Delen.
4. Klik op Zoom.
5. Kies de vergadering of voeg de vergadering toe waarin je wilt presenteren.

Meer informatie over hoe je Zoom gebruikt met Dropbox

Als je je Google- of Outlook-agenda koppelt aan je Dropbox-account, vind je gemakkelijk wat je nodig hebt, op het moment dat je het nodig hebt. Via de integratie met de agenda kun je rechtstreeks vanaf je desktop geplande vergaderingen bekijken, deelnemen aan vergaderingen en bestanden toevoegen aan vergaderingen.

Koppelen in het App Center:
1. Meld je aan op dropbox.com.
2. Klik op App Center in de linkerzijbalk.
3. Klik op Google-agenda of Outlook-agenda en -contactpersonen.
Als je Google-agenda of Outlook-agenda en -contactpersonen niet ziet, gebruik je de zoekbalk in het App Center.
4. Klik op Koppelen en volg de aanwijzingen.

Als je App Center niet ziet in de linkerzijbalk, kun je de koppeling als volgt tot stand brengen in de accountinstellingen:
1. Meld je aan op dropbox.com.
2. Klik op je avatar in de rechterbovenhoek.
3. Klik op Instellingen.
4. Klik op de tab Gekoppelde apps.
5. Klik naast Google of Outlook op Koppelen aan Google of Koppelen aan Outlook en volg de aanwijzingen om toegang te geven.

Meer informatie over hoe je bestanden bijvoegt en deelneemt aan vergaderingen vanuit Dropbox

Met Dropbox en Slack worden je materiaal en gesprekken samengebracht. Dankzij de integratie met Slack kun je rechtstreeks vanuit Dropbox bestanden delen en berichten sturen naar mensen in Slack. Je kunt ook zien wie je bestand in Slack heeft gedeeld, wanneer het is gedeeld en via welke kanalen het is gedeeld. 

1. Open de Dropbox-desktopapp.
2. Selecteer het bestand dat je wilt delen.
3. Klik op Delen.
4. Klik op Slack.
5. Kies de persoon met wie of het kanaal waarmee je het bestand wilt delen.

Meer informatie over hoe je Slack gebruikt met Dropbox

Aan de slag met het Dropbox App Center

1. Meld je aan op dropbox.com.
2. Klik op App Center in de linkerzijbalk.
3. Blader of zoek naar een app die je wilt koppelen of waarover je meer wilt weten.

Tijd besparen met snelkoppelingen

Je kunt een snelkoppeling naar een webpagina maken en opslaan in je Dropbox-account, op dezelfde manier als bij een bestand. Met snelkoppelingen kun je gemakkelijk materiaal van online projectbeheer- en productiviteitstools, zelfs nieuwsberichten, wikipagina's en Paper-documenten, bij de rest van je werk in Dropbox houden. Je kunt snelkoppelingen maken via de desktopapp, via je systeemvak of menubalk en op dropbox.com. In de mobiele Dropbox-app kun je snelkoppelingen wel openen, maar niet maken. 

Opmerking: Snelkoppelingen hebben de bestandsextensie .web en zijn in je mappen te herkennen aan de wereldbol. Ze worden geopend in je standaardwebbrowser.

Meer informatie over snelkoppelingen

Een snelkoppeling naar een webpagina maken

1. Open de desktopapp.
2. Open de map waarin je de snelkoppeling wilt opslaan.
3. Klik op Maken.
4. Klik op Snelkoppeling.
5. Voer de URL en een naam in.
6. Klik op Maken.

1. Meld je aan op dropbox.com.
2. Klik op Alle bestanden in de linkerzijbalk.
3. Open de map waarin je de snelkoppeling wilt opslaan.
4. Klik op Nieuw bestand maken.
5. Klik op Snelkoppeling.
6. Voer de URL en een naam in. 
7. Klik op Maken.

1. Klik op het Dropbox-pictogram in het systeemvak of de menubalk.
2. Klik op + (plusteken).
3. Klik op Snelkoppeling.
4. Voer je URL en een naam in.
5. Kies in het vervolgkeuzemenu Locatie de map waar je de snelkoppeling wilt opslaan. 
6. Klik op Maken.

Volgende: Delen en samenwerken

Nu je weet hoe je materiaal moet maken en ordenen met Dropbox, gaan we hierna verder met het delen van materiaal en het aanvragen van bestanden bij andere mensen. Ook leggen we uit hoe je opmerkingen en notities kunt gebruiken om makkelijker samen te werken.