Så här registrerar du dig för tidig åtkomst till funktioner i Dropbox Business

Kunder med Dropbox Business kan få tidig åtkomst till nya produktuppdateringar, vilket hjälper oss testa och förbättra produkterna innan de lanseras i större skala. Vill du prova nya funktioner måste du registrera dig separat i varje ny funktion enligt stegen nedan.

  1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
  2. Klicka på Adminkonsolen.
  3. Välj fliken Inställningar .
  4. Klicka på Tidig åtkomst.
  5. Klicka på Registrera bredvid funktionen du är intresserad av.

Registrerar du dig för tidig åtkomst till nya funktioner är dessa funktioner permanent tillgängliga för teamet. Tidig åtkomst-versioner av funktionerna inte är slutgiltiga, kan förändras och tillhandahålls i befintligt skick.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!