Migracja plików przy użyciu aplikacji Dropbox oraz Lenovo Migration Assistant

Zaktualizowano Dec 15, 2023

Możesz przeprowadzić migrację plików z jednego komputera na nowy komputer Lenovo przy użyciu aplikacji Dropbox oraz Lenovo Migration Assistant.

Upewnij się, że aplikacja komputerowa Dropbox jest zainstalowana zarówno na starym, jak i na nowym komputerze. Jeśli instalacja aplikacji się powiodła, zobaczysz folder Dropbox w Eksploratorze plików (Windows) lub Finderze (Mac), a na pasku zadań (Windows) lub pasku menu (Mac) widoczna będzie ikona Dropbox.

Zanim zaczniesz

 • Jeśli masz dużą liczbę plików, rozważ najpierw migrację tych, których używasz częściej. Rozważ również migrację plików w partiach, w nocy lub w weekend.
 • Upewnij się, że masz wystarczającą ilość miejsca na dysku twardym komputera, na który przenosisz pliki, oraz wystarczającą ilość miejsca na dane na Twoim koncie Dropbox. Dowiedz się, jak sprawdzić dostępne miejsce na koncie Dropbox.
 • Upewnij się, że oba komputery są połączone z Internetem i oba są zalogowane w aplikacji komputerowej Dropbox przy użyciu tego samego konta Dropbox.

Migrowanie plików z jednego komputera na inny

 1. Na komputerze z którego przeprowadzasz migrację otwórz Eksplorator plików (Windows) lub Finder (Mac) i przejdź do plików, których migrację chcesz przeprowadzić.
 2. Przeciągnij i upuść pliki do folderu Dropbox w Eksploratorze plików (Windows) lub Finderze (Mac).
  • Pliki zostaną przesłane na Twoje konto Dropbox w chmurze, a następnie zsynchronizowane z nowym komputerem.

Migracja jest zakończona, gdy wszystkie pliki i foldery zostaną w pełni zsynchronizowane z nowym komputerem. W folderze Dropbox na obu komputerach obok każdego pliku i folderu pojawi się ikona synchronizacji wskazująca stan synchronizacji. W dodatku ikona Dropbox na pasku zadań (Windows) lub pasku menu (Mac) wyświetli również etykietę Twoje pliki są aktualne lub w inny sposób wskaże stan synchronizacji.

W trakcie migracji

 • Podczas trwania procesu migracji nie zmieniaj ustawień, nie wylogowuj się, ani nie wyłączaj żadnego z komputerów — aplikacja komputerowa może wykonywać synchronizację tylko wtedy, gdy użytkownik jest zalogowany.
 • Jeśli utracisz dostęp do Internetu podczas migracji, Dropbox po prostu wstrzyma synchronizację i wznowi ją, gdy połączenie znów będzie dostępne.
 • Domyślnie Dropbox będzie próbował pobrać wszystkie pliki z Twojego konta. Jeśli nie chcesz, aby określone pliki zajmowały miejsce na komputerze, możesz użyć synchronizacji wybiórczej, aby przechowywać je tylko w chmurze. Zanim jednak opcja synchronizacji wybiórczej stanie się dostępna, być może trzeba będzie zaczekać, aż Dropbox zakończy początkową synchronizację.
 • Możesz sprawdzić stan synchronizacji w dowolnym momencie, korzystając z aplikacji komputerowej.
 • Czas migracji zależy od liczby przenoszonych plików oraz od szybkości połączenia z Internetem. Dowiedz się, jak kontrolować wykorzystanie przepustowości.

Po migracji

Jeśli chcesz usunąć pliki ze starego komputera lub zamierzasz całkowicie wymazać dysk twardy, wyloguj się najpierw z Dropbox na tym komputerze oraz odinstaluj na nim aplikację komputerową Dropbox. Dzięki temu synchronizowane pliki nie zostaną usunięte z Dropbox ani z nowego komputera.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności